Базы данных и информационные системы.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Задания

Дисциплина: Базы данных

Добавлена: 28.11.2018

Просмотров: 2262

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
background image

Кузиков Борис Олегович 

Пташник Татьяна Владимировна 

 
 
 

Темы курсовых работ по дисциплине 

Базы данных и 
информационные 
системы

 

 

СумГУ

 

01.01.2017 

 


background image

Содержание

 

Вимоги до курсової роботи ............................................................ 3

 

Варіант 1 ........................................................................................... 4

 

Варіант 2 ........................................................................................... 5

 

Варіант 3 ........................................................................................... 6

 

Варіант 4 ........................................................................................... 7

 

Варіант 6 ........................................................................................... 9

 

Варіант 7 ......................................................................................... 10

 

Варіант 8 ......................................................................................... 11

 

Варіант 9 ......................................................................................... 12

 

Варіант 10 ....................................................................................... 12

 

Варіант 11 ....................................................................................... 14

 

Варіант 12 ....................................................................................... 15

 

Варіант 13 ....................................................................................... 16

 

Варіант 14 ....................................................................................... 16

 

Варіант 15 ....................................................................................... 17

 

Вариант 16 ...................................................................................... 18

 

Вариант 17 ...................................................................................... 19

 

Вариант 18 ...................................................................................... 20

 

Вариант 19 ...................................................................................... 21

 

Вариант 20 ...................................................................................... 22

 

Вариант 21 ...................................................................................... 23

 

Вариант 22 (Пример) ..................................................................... 24

 

Вариант 23 ...................................................................................... 25

 

Вариант 24 ...................................................................................... 26

 

Вариант 25 ...................................................................................... 27

 

Вариант 26 ...................................................................................... 27

 

Вариант 27 ...................................................................................... 28

 

Вариант 28 ...................................................................................... 29

 

Вариант 29 ...................................................................................... 30

 

Вариант 30 ...................................................................................... 31

 

Вариант 31 ...................................................................................... 32

 

Вариант 32 ...................................................................................... 33

 

Вариант 33 ...................................................................................... 34

 

Вариант 34 ...................................................................................... 35

 

Вариант 35 ...................................................................................... 36

 


background image

Вариант 36 ...................................................................................... 37

 

Вариант 37 ...................................................................................... 38

 

Вариант 38 ...................................................................................... 39

 

Вариант 39 ...................................................................................... 40

 

Вариант 40 ...................................................................................... 41

 

Вариант 41 ...................................................................................... 42

 

Вариант 42 ...................................................................................... 42

 

Вариант 43 ...................................................................................... 43

 

Вариант 44 ...................................................................................... 44

 

Вариант 45 ...................................................................................... 45

 

Вариант 46 ...................................................................................... 46

 

Вариант 47 ...................................................................................... 47

 

Вариант 48 ...................................................................................... 48

 

Вариант 49 ...................................................................................... 49

 

Вариант 50 ...................................................................................... 50

 

Вариант 51 ...................................................................................... 51

 

Вариант 52 ...................................................................................... 52

 

Вариант 53 ...................................................................................... 53

 

Вариант 54 ...................................................................................... 54

 

Вариант 55 ...................................................................................... 55

 

 


background image

Вимоги до курсової роботи 

Курсова  робота  складається  з  декількох  послідовних  етапів, 

кожен  з  яких  є  закінченою  роботою  і  може  бути  оцінений 
відповідно до його рівня складності.  

Базовий етап (до 64 балів) передбачає: 
1.  виконання  моделювання  Інформаційної  системи  (ІС)  на 

основі  типових  ситуації  її  використання,  описаних  у 
завданні. При цьому рекомендовано використати  Data Flow 
діаграми 0-го та першого рівня. 

2.  На  основі  побудованої  моделі  ІС  необхідно  виконати 

моделювання  структури  реляційної  бази  даних  за 
допомогою  ER-діаграми.  Нормалізація  є  бажаною,  але  не 
обов’язковою.  Курсовий  проект  має  аналіз  відповідності 
моделі  третій  нормальній  формі  або  методи  підтримання 
актуальності  та  несуперечливості  даних  у  разі,  якщо 
нормалізація не проводилась.  

3.  На  основі  ER-діаграми  розробіть  сценарій  створення 

відповідних  таблиць  у  системі  керування  базами  даних. 
Вкажіть,  як  забезпечуються  виконання  бізнес-правил, 
сформульованих у завданні. 

4.  Необхідно реалізувати запити, передбачені завданням. 
5.  Для  тестування  запитів  заповніть  базу  тестовими  даними 

загальним обсягом не менше менш 40 рядків. 

У процесі експлуатації ІС можливі зміни у бізнес-правилах, які 

мають  бути  віддзеркалені  у  структурі  бази  даних.  Зверніть  увагу, 
що такі зміни можуть не тільки доповнювати, а і значно змінювати 
структуру БД. Розширений етап (до 80 балів) передбачає: 

1.  Побудова ER-діаграми, що відповідає новим вимогам (якщо 

потрібно). 

2.  Розробку  сценарію  міграції  структури  сховища  та  даних  з 

старої моделі на нову. 

3.  Реалізація запитів, що передбачені розширеним завданням. 
4.  Для  тестування  запитів  заповніть  базу  тестовими  даними 

загальним обсягом не менше менш 75 рядків. 


background image

5.  Розширене  завдання  передбачає  значно  більший  обсяг 

даних, 

значить 

можуть 

виникнути 

проблеми 

за 

продуктивністю  запитів.  Дослідить  план  виконання  будь-
якого запиту. Як можна покращити його швидкодію? 

Останній  етап  (до  100)  передбачає  відображення  бази  даних 

(структури  та  даних)  на  мета-модель  за  Тенцером.  Створіть 
сценарій міграції даних та реалізуйте запити з базового завдання. 

Зауваження до оформлення та структури роботи 

1.  Робота  повинна  містити  незаперечний  ознаки  значного 

особистого внеску автора.  

2.  Робота  має  включати  всі  необхідні  SQL-запити  (включати 

запити  для  створення  структури  БД  та  заповнення  її  тестовими 
даними). Також мають бути надані результати запитів. 

3.  Перелік  використаних  джерел  має  відповідати  вимогам 

ДСТУ 7.1:2006. 

Варіант 1 

Інформаційна система містить інформацію про фільми, акторів 

та їх ролі (аналог IMDb). Типовими для ІС є запити: 

•  перелік фільмів певного періоду часу, у яких грав актор 

Х (наприклад, Метью МакКонахі з 1980 до 2000 року); 

•  фільми,  у  яких  одночасно  грали  актори  Х  та  У 

(наприклад, Мет Деймон та Бен Афлек); 

•  фільми,  зняті  у  певній  країні  у  певний  проміжок  часу 

(наприклад, в Україні починаючи з 1991 року в 2017). 

На етапі проектування були сформульовані наступні вимоги до 

ІС:  фільм  має  лише  одну  країну  походження,  актор  може  грати 
тільки одну роль у фільмі. Забезпечте виконання цих бізнес-вимог. 

Розширене завдання 

В  процесі  впровадження  ІС  з’ясувалися  наступні  особливості: 

існують  фільми,  зйомки  яких  відбувались  у  декількох  країнах, 
один актор може виконувати у фільмі декілька ролей. Актуальною, 
також,  виявилась  інформація  щодо  продюсерів,  режисерів  та