„®ªã¬¥­â Microsoft Office Word (2).docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлена: 03.01.2022

Просмотров: 337

Скачиваний: 11

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

3. ПРОЕКТУВАННЯ МІТЧИКА РУЧНОГОВихідні дані:

– різьба трубна циліндрична G ½ ГОСТ 6357–73;

– матеріал заготовки: СЧ ГОСТ 1412–79.

Основні елементи мітчиків зображені на рисунку 3.1.

Рисунок 3.1. Загальний вигляд мітчикаПроектування мітчика будемо здійснювати за методикою і довідниковими даними праці [4].

За ОКП приймаємо мітчик 1312. Такий мітчик призначений для нарізання різьби трубної циліндричної G ½ ГОСТ 6357–73, класу точності A. Матеріал ріжучої частини – Cталь У10 (твердість 61…63 HRC), матеріал хвостової частини – Сталь 45 (твердість 32…51,5 HRC).

Різьба, яку необхідно отримати, має наступні розміри:

– зовнішній діаметр d = D = 20,955 мм;

– середній діаметр d2 = D2 = 19,793 мм;

– внутрішній діаметр d1 = D1 = 18,631 мм;

– крок різьби Р = 1,814 мм;

– робоча висота профілю h = 1,162 мм;

– радіус заокруглення R = 0,249 мм;

– число ниток на 1´´ n = 14.

Діаметр забірної частини dЗ на передньому торці мітчика для мітчиків діаметром до 18 мм робиться меншим за внутрішній діаметр різьби на 0,1…0,15 мм. Отже приймаємо dЗ = 18,501 мм.

Згідно ГОСТ 6357–81 та рекомендацій стандарту DIN для нарізання заданої різьби необхідно взяти комплект із двох мітчиків з наступними параметрами:

діаметр хвостовика d1 = 16 мм;

– довжина L = 140 мм;

– довжина ріжучої частини l = 30 мм;

– довжина забірної частини l1 = 10 мм (чорновий) і l1 = 3,2 мм (чистовий);

– кут забірної частини φ = 7º (чорновий) і φ = 20º (чистовий);

– число стружкових канавок z = 3;

– передній кут на забірній і калібруючій частині мітчика γ = 2º;

– задній кут на забірній частині мітчика α = 5º;

Ширина пера мітчика b = 0,3 · d = 0,3 · 18,631 = 5,6 мм.

Діаметр сердцевини dС= 0,3 · d = 0,3 · 18,631 = 5,6 мм.

Величина затилування визначається за формулою:

,

де d – зовнішній діаметр мітчика;

z – число стружкових канавок;

α – задній кут.

Допустимі відхилення половини кута α/2 та Р на певному відрізку довжини становлять 45´ та 0,04 мм (на довжині до 25 мм) відповідно.

Для зниження величини сили тертя між мітчиком і нарізуваною різьбою зворотня конусність на калібруючій частині складає 0,05 – 0,10 мм на 100 мм довжини.

Визначимо виконавчі розміри чистового мітчика:

– зовнішній діаметр:

dmax = D + esd = 20,955 + 0 = 20,955 (мм);

dmin = D + eid = 20,955 – 0,0568 = 20,898 (мм);

– середній діаметр:

d2max = D2 + eid2 + Td2 = 19,793 – 0,0426 + 0,142 = 19,892 (мм);

d2min = D2 + eid2 = 19,793 – 0,0426 = 19,750 (мм);

– внутрішній діаметр:

d1max = D1 =18,631 (мм).

Визначимо виконавчі розміри чорнового мітчика:

– зовнішній діаметр:

dmax = dЗ – 0,52 · Р =20,955 – 0,16 · 1,814 = 20,665 (мм);

dmin = dЗ – 0,16 · Р = 20,955 – 0,52 · 1,814 = 20,012 (мм);

– середній діаметр:

dmax = d2 – 0,067 · – Δ = 19,793 – 0,067 · – 0,07 = 19,633 (мм);

dmin = d2 – 0,067 · – 2 · Δ = 19,793 – 0,067 · – 2 · 0,07 = 19,563 (мм);

– внутрішній діаметр:

dmax = d1 – 0,09 · = 18,631 – 0,09 · = 18,560 (мм)

У вказаних вище формулах:

D – зовнішній діаметр внутрішньої різьби;

D2 – середній діаметр внутрішньої різьби;

D1 – внутрішній діаметр внутрішньої різьби;

esd – верхнє відхилення зовнішнього діаметру мітчика;


eid – нижнє відхилення зовнішнього діаметру мітчика;

eid2 – нижнє відхилення середнього діаметру мітчика;

Td2 – допуск на середній діаметр мітчика;

Δ – допуск на неточність виготовлення мітчика.