test_sh_2016.doc

ВУЗ: Не указан

Категория: Ответы к тестам

Дисциплина: Не указана

Добавлена: 31.01.2019

Просмотров: 282

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Экологиялық талаптар-бұл...

өнімді өндіру, пайдалану және көдеге жарату кездерінде оның қоршаған ортаға зиянды әсерін болдырмау

Іс-қимылдар немесе үдеріс, өнім, қызмет көрсету, мекеме, жүйе мен жеке тұлға бұл-...

обьект

ІSO стандарттарың 9000 сериялы қандай топтарын білесіздер

ІSO 9001 ,ІSO 9002, ІSO 9003 ,ІSO 9004

ІSO дегеніміз не ?

стандарт жөніндегі ұлттық федерациялық мекеме

Халықаралық стандарттаудың мақсаты

саудадағы техникалық кедергілерді жою

Халықаралық стандарттау дегеніміз:

барлық елдердің тиісті органдарының қатысуы үшін ашық стандарттау

Ұлттық стандарттаудың қызметі

нақты бір елдегі стандарттау

Ұлттық стандарттау бұл....

Нақты бір мемлекетте стандарттау

Тұтынушыны қызықтыратын өнім қасиеттерінің жиынтығы:

сапа

Техникалық регламенттерді .....қабылдайды

Үкімет органдары

Техникалық обьектілерге, өнімге, оның өмірлік циклі үдерістеріне, қызмет көрсетуге және қойылған талаптардың сақталуын тексеруге қатысты талаптарды регламенттейтін құқықтық нормалардың жиынтығы:

Техникалық заңнама

Теориялық квалиметрия дегеніміз не?

нақты объектіні абстрактілеу, принціптердің негізі, өңдеу, жіктеу, жалпы әдістер мен арнайы мәселелердің сандық сапасын бағалау

Стандарттың қандай түрлерін білесіз?

Халықаралық,салалық,ұлттық, әкімшілік

Стандарттың күшіне енетін мерзімі:

стандарттың заң күшіне ие болатын мерзімі

Стандарттаудың принциптерін көрсетіңіз

Ашықтылық, перспективтілік, тиімділік

Стандарттаудың нәтижесі болып табылады....

Нормативтік құжат

Стандарттаудың мәні болып.....анықталады

Мақсаты, міндеті, ұстанымдары, функциялары

Стандарттау объктісіне жататындар:

өнім, процесс, қызмет көрсету, жұмыс

Стандарттау объектісінің толық жиынтығын көрсетіңіз

Материалдық еңбек өнімі, процесстер, қызмет көрсетулер

Стандарттау объектісінің қызметтеріне мемлекетаралық қызығушылық көрсеткен жағдайда стандарттау деңгейі қандай болуы тиіс?

мемлекетаралық

Стандарттау және өндірістік стандарттардың унификациясы бойынша жұмыстардың халықаралық үйлестірілуі-бұл....

ИСО негізгі мақсаты

Стандартқа қойылатын талаптар

қажеттілігі, сәйкестілігі, жетекшілдігі, үйлесімділігі, көкейтестілігі, стандарты тілде баяндау

Стандарт сөзін ағылшын тілінен аударғанда нені білдіреді?

Үлгі, эталон

Сертификаттау сәйкестігін жүргізу үшін өзіндік ережелердің процедуралары және басқаруы бар жүйе:

Сертификаттау жүйесі 

Себеп-салдарлық диаграмманың (cause and effect diagram) негізін қалаушы қай елдің ғалымы:

жапония

Сапаны статистикалық бақылау әдісінің (statistical quality control (ағыл.), SQC) негізін қалаушы:

Шухардт

Сапаны қамтамасыз етудің даму тарихын неше кезеңге бөлінеді:

4

Сапаны жақсарту типтері:

Жаңашылды және үздіксіз жақсарту;

Сапаны жақсарту типтері неше топқа бөлінеді:

2

Сапаны басқарудың жапондық үлгісі –

барлық фирмаларда президенттен бастап бірінші қызметкерлерге дейін орындайтын сапаны қамтамасыз ететін біртұтас процесс;

Сапаны басқарудың жалпы қызметтері:

Сапа саласында саясатты анықтау мен жоспарлау; сапа жөнінде жұмысты ұйымдастыру; қызметкерді оқыту мен мотивация

Сапаны басқару...

Сапа жағынан талаптарға сай келетін өнімді шығару үшін күнделікті іс-әрекет пен оның әдістері

Сапаны басқару тәжірибесі мен теориясында қарастырылатын екі мәселе::

Өнім сапасы мен сапа менеджменті

Сапаны басқару жүйесін тиімді жүзеге асыру саясаты:

Білім беру ортасын құру, консультацияллық қызметтің дамуы, сертификаттау, мемлекеттік тапсырыстарды тарату

Сапаны басқару жүйесін тиімді жүзеге асыру саясаты:

Білім беру ортасын құру, консультацияллық қызметтің дамуы, сертификаттау, мемлекеттік тапсырыстарды тарату

Сапаны басқару жүйесін жүзеге асыру бойынша қазіргі заманғы әзірлемелерде негіз ретінде сапаны жалпыға бірдей басқарудың (TQM) неше принципі қолданылады:

14

Сапаны бақылау; сапаны баскару; сапаны үздіксіз жоғарылату (арттыру); сапаны жоспарлау - бұл ....

Сапаны қамтамасыз етудің даму тарихының кезеңдері

Сапаны бағалау

объектінің қойылған талаптарды орындауға қаншалықты мүмкіндігі бар екендігін жүйелі тексеру

Сапаға қатысты ұйымды басқару немесе жетекші ету жөніндегі үйлестірілген қызмет:

Сапа менеджменті

Сапа...

Бәсекеге қабілеттіліктің ең артық көрсеткіші ретінде отандық экономиканың және оның әлемдік нарықтағы интеграциясының тұрақты өсуінің маңызды факторы

Сапа...

Бұл талаптардың (МС ИСО 9000) жеке сипаттамасының жиынтығын орындау дәрежесі

Сапа менеджменті-:

Сапа жүйесіне сертификаттаудың берілуі

Сапа мәселесі және Қазақстанның ұлттық қызығушылықтары келесідей тәуелділіктерде болады:

Экономикалық, қоғамдық, халықаралық, ақпараттық, экологиялық

Сапа мәдениеті деген түсінікке төмендегілердің қайсысы жатады:

Сервистік қызмет көрсету сапасы,есептік құжаттама сапасы, өндірістік операцияларды орындау сапасы

Сапа құрылымы неден тұрады?

Сапа теориясы; Квалиметрия; Метрология; Сапа басқару теориясы

Сапа қандай ғылым салаларымен байланысады?

Квалитология; Квалиметрия; Метрология

Сапа көрсеткіші дегеніміз не?

Тауар сапасына жататын бір немесе бірнеше қасиеттердің сандық сипаттамасы

Сапа жүйесінің қажетті элементтері:

Ұйымдық құрылымы, әдістемесі, ресурстар мен үдерістер

Сапа жүйесі өндіруде, құрастыруда және қызмет жасауда сапа моделінің стандарт индексін көрсетіңіз

ИСО 9002

Сапа жүйесі дегеніміз?

Сапаны басқаруды жүзеге асыратын ұйымдастыру құрылымы, әдістеме, үдеріс және ресурстар жиынтығы

Сапа бойынша мадақтардың екінші категориясына жатады:

«Идеалды» кәсіпорындарды үлгі ету

Сапа бойынша мадақтардың бірінші категориясына жатады:

«Берлин алауы», «Бриллиантты жұлдыз», «Европа қақпасы»

Сапа бойынша көптеген мадақтар неше категорияға бөлінеді:

2

Сандық шамалар немесе олардың уақыт бойынша өзгеруінің өзара тәуелділігін түсінуді жеңілдетуге және көрнекілік үшін қолданылады:

кестелер

Процестің немесе көрсетілген қызметтің нәтижесі:

өнім

Парето диаграммасының (Pareto diagram) негізін қалаушы автор:

Парето

Өнімнің эстетикалық көрсеткіштері...

Өнімнің тауарлық түрінің тұрақтылығын, рационалды қалпын, композиция бүтіндігін, оригиналдығын, сыртқы түрін сипаттайды

Өнімнің эргономикалық көрсеткіштері...

«Адам-өнім» жүйесін көрсетеді және ол антропометриялық, гигиеналық, физиологиялық және психологиялық болып бөлінеді

Өнімнің экономикалық талаптары...

Өнімді шығару мен пайдалану кезіндегі еңбекті, шикізатты, матералдарды, энергия мен жанармайды үнемдеп шығындау талаптарымен және өнімді иелену, пайдалану мен жөндеуге байланысты тұтынушы шығынының талаптарымен сипатталады

Өнімнің экологиялық сапа көрсеткіші...

Тауардың қоршаған ортаға зиянды әсерін көрсетпеу қасиеті

Өнімнің технологиялық талаптары...

Өнімді жаңа технологиялық процестер мен қондырғыларда дайындау мен жөндеу кезінде пайдалану мүмкіндігін сипаттайды

Өнімнің техникалық талаптары...

Өндірілуі бойынша жетік ғылым мен техникаға, қауіпсіздікке, нақтылық пен сенімділікке жауап беруі тиіс

Өнімнің тағайындалу көрсеткіші...

Қолдану аймағын орындау үшін негізгі функцияларды орындайтын өнім қасиеттерін сипттайды

Өнімнің сенімділік көрсеткіші...

Сенімділік пен техникалық қызметте, сақтауда, тасымалдауда берілген мерзімде талап етілетін функцияларды орындау қабілетін сипаттайтын уақыты мен орнатылған барлық параметрлерді сақтайтын объектілердің қасиеттерімен түсіндіріледі


Өнімнің сенімділігі ұғымы нені сипаттайды:

бұл өнімнің өз параметрлерінің сапасын сақтау қасиеті, тұтынушы болжаған уақыт мерзімі ішінде јрі жұмыста пайдаланған кезде

Өнімнің сапа қасиеті...

Өнімді жасау, бағалау, эксплуатациялау және тұтыну кезідегі оның объективті ерекшелігі

Өнімнің сапа қасиеті қандай болып бөлінеді?

Жай және күрделі қасиеті

Өнімнің сапа көрсеткіші...?

Өнімнің сапасын құрайтын бір немесе бірнеше өнім қасиеттерінің мөлшерлік сипаттамасы

Өнімнің өмірлік циклінің процестерін қоса алғанда, қандай да бір тапсырылған нәтижеге жету жөніндегі өзара байланысты және дәйекті іс-қимылдар (жұмыстар) жиынтығы:

процесс

Өнімнің күрделі сапа қасиеті...

Өнімнің бірнеше объективті ерекшеліктерін сипаттайды, яғни жай қасиеттердің жиынтығы болып табылады

Өнімнің каталогы мен өндіруші туралы мәліметтерді жинақтау мен баспадан шығаруды ҚР қандай ұйымның құқығы бар?

Қазақстан стандарттау және сертификациялау институты

Өнімнің жай сапа қасиеті...

Өнімнің тек бір объективті ерекшелігін сипаттайды

Өнімдерге қойылатын талаптарға ерікті түрде қолданылатын «стандарттау» терминінің ҚР қандай заңдарында қарастрылған?

«Техникалық реттеу» туралы

Өнімге сапа көрсеткіштері белгіленіп қойған жағдайда оны дайындауды, қолдануды, жөндеуді аз шығынмен жүргізуге бейімділігі:

Технологиялылыққа қатысты талаптар

Өнім сапасына әсер ететін ішкі факторлар...

Кәсіпорынның сапалы өнім шығару қабілетімен байланысты факторлар

Өнім сапасына әсер ететін факторлар?

Ішкі және сыртқы факторлар

Өнім сапасына әсер ететін сыртқы факторлардың құрамына кіретін нормативті құжат қалай аталады?

Стандарт

Өнім сапасына әсер ететін сыртқы факторлар...

Нарық қатынасы кезінде өнім сапасын қамтамасыз етуде әсер ететін фаторлар

Өнім мен көрсетілетін қызметтің нақты бағасын төмендете отырып, тұтынушылардың сұранысын қанағаттандыру мақсатында құрылған менеджмент жүйесі:

Total Quality (TQ

Объект, қажеттілік және көрсеткіштер элементтерін қамтитын ұғым:

сапа

Нөл қорға, нөл ауытқуға, нөл ақауларға бағытталған басқару қызметтерінің кешені:

«ДЖИТ» жүйесі

ҚР-ның мемлекеттік стандарттарын әзірлеуге тапсырыс берушілерді ата

ҚР Техникалық реттеу және метрология комитеті, заңды тұлғалар, тұтынушылар қоғамдастығы

ҚР-да стандарттауды ұйымдастыру және принциптері ...анықталады

«Стандарттау туралы» заңмен, үкімет және ҚР Мемстандарт бұйрықтарымен

ҚР-да стандарттар мен өлшеу техникасына мемлекеттік қадағалауды кім жүргізеді?

ҚР Мемстандарты

ҚР стандарттау облысындағы Халықаралық қатынастардың негізгі мақсаты:


Ұлттық стандарттарды халықаралықпен үйлестіру

ҚР мемлекеттік стандарттарын пайдалану-бұл...

Ондағы мазмұнды талаптарды міндетті түрде іске асыру

ҚР «Стандрттау туралы» заңы қай жылы қабылданды

16.07.1999ж

Қолдану ыңғайлылығын қамтамасыз ету үшін бұйым конструкциясын адам организмінің ерекшеліктерімен келістіру-

Эргономикалық талаптар

Қолданбалы квалиметрия дегеніміз не?

заттың, өнімнің нақты түріне байланысты, сапаның сандық балауының әдістемесін жасау

Қазақстандағы стандарттау үшін жаңа нормативтік құжат-...

Техникалық регламент

Қазақстан Республикасының «Техникалық реттеу туралы» Заңы қай жылы қабылданды?

2004 жылы 9 қараша

Қазақстан Республикасы Президентінің «Алтын сапа» сыйлығын алуға арналған конкурс туралы» Жарлығы қай жылы қабылданды:

2006 жылғы 9 қазандағы № 194 Жарлығына сәйкес

Квалиметрияның түрлері қандай?

теориялық және қолданбалы

Квалиметрияның міндеті... болып табылады.

Сапаны бағалаудың барлық әдістерін әзірлеу мен дамыту

Квалиметрия латынша қалай жазылады?

qualitas, quails

Квалиметрия қанша түрге бөлінеді?


2

Квалиметрия дегеніміз...

өнім сапасын сандық және бағалау және өлшеу тәсілдері туралы ғылым

Квалиметрия ағылшынша қалай жазылады?

quality

ИСО, МЭК, ИСО/МЭК-стандарттарының категорияларын атаңыз

Халықаралық стандарттар

ИСО негізгі мақсаты-өндірістік стандарттардың унификация және ....бойынша халықаралық координациялау

Стандарттау

Зиян келтіруі мүмкін қауіп- қатерді болдырмау:

Қауіпсіздік талаптары

Жарамсыздық дегеніміз....

өнімнің ақаулық бірлігі, яғни ең кемі бір ақауы бар өнім

Жапониялық сапа концепциясы қанша деңгейден тұрады?

4

Жапонияда сапа бойынша орын алған сыйлық түрі:

Деминг сыйлығы

Жапондық тәжірибеде сапаға деген көзқарас....

Барлығы дұрыс

Жапондық тәжірибе бойынша сапа мәселесінің міндеттеріне жатпайды:

баға саясатына ерекше мән беру;

Жапон үкіметінің жоғары баға белгілейтін марапаты:

Деминг жүлдесі

Жалпы және бірнеше рет пайдалануға арналған нұсқауларды белгілеу арқылы тәртіпке келтірудің тиімді дәрежесіне жетуге бағытталған қызмет ....деп аталады.

стандарттау

Ең үлкен шығындарға әкелетін ақауларды талдауда қолданылады

Себеп-салдарлық диаграмма

Екі параметр аралығындағы тәуелділік кестесі түрінде құрылады, бұл-...

Таралу диаграммасы

Бір-бірімен байланысты стандарттау объектісін атаңыз

стандарттау облысы

Белгіленген функцияларды берілген режимде және қолдану жағдайында, техникалық қызмет көрсетуде, сақтауда және тасымалдауда орындай алу қабілетін сипаттайтын барлық параметрлерге белгіленген шек аралығын әр уақытта сақтау:

Сенімділік талаптары

Бәсекеге қабілетті деп...?

объекттің берілген уақыт мезетінде, нарықтың нақты сегментінде, сипаттамалары дәл сондай объекттен сапалық жәе бағалық көрсеткіштері бойынша артықшылығы тұтынушылармен бағаланған қасиеті

Балық қаңқасы түріндегі диаграмманың негізін қалаушы ғалым:

К. Исикава

Бағана тәріздес кестені көрсетеді және белгілі уақыт кезеңінде (апта, ай, жыл) жиіліктің қайталануы бойынша параметрлердің нақты мәндерін таратудың көрнекіік суреті үшін қолданылады:

Гисторгамма

Американдық компанияларда өнім сапасының қалыптасуындағы негізгі элемент-

Тұтынушы талаптарын талдау

Американдық компанияларда өнім сапасының қалыптасуындағы негізгі элемент-

Тұтынушы талаптарын талдау

1950 жылдардың ортасында КСРО-да өнім сапасын басқарудың кешенді жүйесінің қандай түрі енгізілді?

ақаусыз өнімді дайындау (АӨД)

«Тұтынушы өзіне керегін алуы керек, қай уақытта керек болса сол уақытта және қай түрде қаласа, сондай түрде алуы керек» деген сөздің авторы:

Э.Деминг

«Сапаны бақылаудың жеті құралы» құрамына кіретіндер:

Парето диаграммасы, себеп-салдарлық диаграмма, бақылау карталары, гистограммалар, қабаттарға бөліну әдістері, кестелер, таралу диаграммасы

«Сапа мәдениеті» деп аталатын түсінік қай елде пайда болды?

Жапония