Звіт_Yavorskiy.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлена: 28.12.2021

Просмотров: 147

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет

Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії

Кафедра захисту інформації
Лабораторна робота №4

з дисципліни «Комп’ютерна графіка та стеганографія»Виконав: ст. гр. БС - 11

Яворський М.С.

Перевірив: ст. викл.

Лукічов В. В.Вінниця – 2014 р.

Приховування інформації в аудіо-файли.

Мета роботи: вивчення методів приховування інформації у зображеннях та аудіо файлах, та набуття навичок з приховування інформації за допомогою програми GiviTools.

Теоретичні відомості.

У зв'язку з бурхливим розвитком технологій мультимедіа гостро стало питання захисту авторських прав і інтелектуальної власності, представленої в цифровому виді. Переваги представлення і передачі інформації у цифровому вигляді можуть бути перекреслені легкістю, з якою можливе їхнє викрадення і модифікація. Тому в всьому світі розробляються методи захисту інформації організаційного, методологічного і технічного характеру, серед них - методи стеганографії.

Вбудовування зображень в аудіо файли.

За своїм характером звуки э неточними при оцінці правильного значення звукової хвилі в специфічний момент часу. Звуки в WAV файлах зберігаються, у форматах по 8 або 16 бітів, і саме в такому виді вони потрапляють до DA конвертера на вашій звуковій карті. Оскільки число кодують 8 бітів, це означає, що значення можуть варіюватися між 0 і 255. При форматі в 16 бітів відповідно діапазон лежить між 0 і 65535.

Вбудовування зображень в графічні файли.

Якщо контейнером є зображення, то інформацію, що вбудовується, простіше представити у виді двовимірного масиву біт. З метою підвищення секретності вбудовування повідомлення в контейнер може здійснюватися за допомогою ключа. Для підвищення стійкості до перекручувань використовують широполосні сигнали або завадостійке кодування. Значно підвищується стійкість до перекручувань при вбудовуванні інформації в спектральну області сигналу. Саме тому важливим етапом попередньої обробки сигналу є обчислення його узагальненого перетворення Фур'є.

GiviTools

За допомогою цієї утиліти можна приховати потрібний файл з секртетною інформацією в будь-якому wav або bmp файлі. При цьому розмір одержуваного файлу не збільшується. Програма поширюється з вихідним кодом.
Приховування картинки (.bmp) в аудіо-файл (.wav)

Результат операції

Порівняння пустого і заповненого контейнерів

Вилучення прихованого файлу

Візуальне порівняння картинок – вихідної і після екстракції


Висновки.

Отже, у ході виконання лабораторної роботи було досліджено методи приховування інформації у аудіо-файлах, набуто навички з приховування інформації за допомогою програми GiviTools.