Š®¯¨ï Š®¯¨ï ‡ ¯¨áª .doc

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлена: 01.01.2022

Просмотров: 500

Скачиваний: 3

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

СОДЕРЖАНИЕ

ВСТУП

1 Схема гідроприводу та опис її роботи в режимах

1.1 Робочий хід

Дросель Др призначений для регулювання швидкості руху гідроциліндра .

1.1.3 Режим перевантаження

Технічна характеристика гідроциліндру

2.2 Розрахунок параметрів і вибір гідронасоса

2.2.2 Розрахунок параметрів і вибір гідронасоса

Технічна характеристика насосу

2.4Вибір робочой рідини

2.6 Вибір гідророзподільників

Технічна характеристика гідророзподільників

Технічна характеристика запобіжного клапана.

Технічна характеристика дроселя.

3.1.1Визначення площі поперечнього перерізу гідролінії і

велечини стандартного діаметру

3.1.2 Визначення режиму течії в гідролінії

3.1.3 Визначення коефіцієнту втрат тиску

3.1.4 Визначення шляхових втрат

(3.33)

3.1.5 Визначення втрат тиску

Перед вибором насоса знайдемо тиск з урахуваннян усіх втрат в гідроприводі:

4. Розробка та конструкція гідроагрегату

5.2 Перевірка кільця

Висновок

Перелік посилань

Ущільнення гумовими кільцями круглого перерізу отримали широке використання в гідравлічних системах. Герметичність ущільнення цього типу досягається при відсутності тиску за рахунок попереднього (монтажного) стиску гумового кільця в канавці. При появі тиску в системі, кільце додатково деформується і створює повний контакт з ущільнюючою поверхнею.

Виходячи з конструктивних міркувань і функціонального призначення, приймаємо для запобіжно-переливного клапану наступні типи ущільнень:

Умовне позначення

Кількість

1. Кільце 021-027-36 ГОСТ 9833-73

1


5.2 Перевірка кільця

Перевіримо кільце 021-027-36 ГОСТ 9833-73 на умову герметичності при роботі з температурою до -600С [3].

,

де Рmin мінімальний контактний тиск.

Визначаємо відносну деформацію кільця при монтажі:

де d2 діаметр перерізу кільця до його монтажу (мм);

h висота канавки, в яку монтується кільце (мм).

Середній контактний тиск обумовлений деформацією кільця при монтажі ( при 200С):

Р(200С) = 1,25 10-2Е,

де Е = 100 кГ/см2 модуль пружності для гуми типу В – 14, [3].

Р(200С) = 1,25 10-2 17 100= 21,25 (кг/см2).

Таким чином, мінімальний контактний тиск:

Р(min) = Р(200C) - mt,

де m =1,07 коефіцієнт для марки резини В-14;

t різниця між мінімальною експлуатаційною температурою і температурою, при якій починається різке падіння контактного тиску (від -250С до -350С).

Р(min) = 21.25 –0.017[200 –(-350)] = 20,31 (кг/см2).

Оскільки Р(min)= 20,31кГ/см2> Р(msn)доп=1,5 ... 2 кГ/см2, то умова герметичності при низьких температурах для даного кільця виконується.
Висновок

Виконуючи дану курсову роботу, ми сконструювали гідропривід за заданою схемою і вибрали потрібні гідроагрегати. Для цього потрібно було досконало вивчити уніфіковані вузли гідроприводів, їх систематизацію і опис з вказаними основними параметрами, розмірами, особливостями монтажу і експлуатації, раціональними областями застосування. В ході роботи було описано режими роботи даного гідроприводу; було вибрано гідронасос, гідророзподільники, запобіжний клапан, регулятор потоку, гідроциліндр; знайдено втрати тиску при проходженні робочої рідини через кожен з вибраних гідроагрегатів і гідролінії; досконало вивчено принцип роботи гідроагрегату (гідроциліндру НПлР125/16) і вибрано та розраховано на контактний тиск для справдження умови герметичності темпера ущільнення (круглі кільця).


Перелік посилань


  1. Бурєнніков Ю. А., Немировський І. А., Козлов Л. Г. Гідравліка і гідропневмопривод. Ч. 1. Гідравліка і гідропривод. Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2003. – 123 с.

  2. Свешников В. К., Усов А. А. Станочные гидроприводы. Справочник – М.: Машиностроение, 1982.

  3. Гидравлическое оборудование для гибких производственных систем, других машин и механизмов. Каталог – Харьков, 1988.

  4. Анурьев В. И. Справочник конструктора-машиностроителя. Справочник – М.: Машиностроение, Москва, 2001, том 3.ДОДАТКИ