‡ ¤ ­¨¥ áâ®à®­ 1.doc

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлена: 01.01.2022

Просмотров: 85

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет

Інститут машинобудування та транспорту


ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри ТАМ, проф., д.т.н.

(підпис)

Сивак І.О.

’’ ’’ 2011 р.


ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

на курсову роботу

з дисципліни

‘‘Гідравліка та гідропневмоприводне обладнання’’


Студенту Григоруку Р.Б. факультету ТАКМ гр.2ІМ-08

1. Розрахувати параметри та підібрати гідроагрегати заданої схеми:


2. Вихідні дані

2.1

Технологічне навантаження на штоці гідроциліндра

R

90 кН

2.2

Швидкість руху штока гідроциліндра

V

0,2 м/с

2.3

Опис конструкції проводити дляЗМІСТ РОЗРАХУНКОВО-ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ

1. Схема гідроприводу та опис її роботи в режимах

1.1Холостий хід

1.2Робочий режим

1.3Режим перенавантаження

2. Вибір гідроагрегатів

2.1 Розрахунок параметрів та вибір гідроциліндра

2.2 Розрахунок параметрів та вибір гідронасоса

2.2.1 Розрахунок параметрів та вибір гідронасоса

2.2.2 Вибір робочої рідини

2.2.3 Розрахунок місткості баку

2.3 Вибір гідро-розподільника

2.4 Вибір гідро клапанів

2.4.1 Вибір клапана запобіжного

2.4.2 Вибір клапана зворотнього

2.6 Вибір дроселя

3. Розрахунок втрат тиску в гідро лініях та підбір гідроліній

4. Розробка конструкції заданого гідроагрегата

4.1 Опис конструкції гідроагрегата

4.2 Розрахунок елементів

5. Розрахунок та вибір ущільнень для заданого гідроагрегата


ГРАФІЧНА ЧАСТИНА

1. Гідравлічна принципова схема гідроприводу (формат А2)

2. Складальне креслення заданого гідроагрегату (формат А2)Дата видачі ’’ ’’ 2011 р.


К

(підпис)

(підпис)

ерівник
Завдання отримав __________