‡ ¢¤ ­­ï.doc

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлена: 01.01.2022

Просмотров: 95

Скачиваний: 4

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет

Інститут машинобудування та транспорту


ЗАТВЕРЖУЮ

зав.кафедри ТАМ, проф., д.т.н.

________________І.О.Сивак

(підпис)

«___»_______________200_ р.


ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

на курсову роботу

з дисципліни

«Гідравліка, гідро-, пневмоприводи»


студенту ________________________ факультету ___________ гр._______

 1. Розрахувати параметри та підібрати гідроагрегати заданої схеми:

 1. Вихідні дані:

2.1

Номінальний потік насоса

QH

40 л/хв

2.2

Номінальний тиск в гідроприводі

pH

8 МПа

2.3

Технологічне навантаження на штоці гідроциліндра

R

Крутний момент на валу гідромотора

T

8 Нм

2.4

Швидкість руху штока гідроциліндра

υ

Частота обертання на валу гідромотора

n

400 об/хв

2.5

Розробку конструкції проводити для

запобіжного клапана


ЗМІСТ РОЗРАХУНКОВО-ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ


 1. Схема гідроприводу та опис її роботи в режимах

  1. Холостий хід

  2. Робочий режим

  3. Режим перенавантаження

 2. Розрахунок втрат тиску в гідро лініях та підбір гідроліній

  1. Вибір робочої рідини

  2. Розрахунок втрат тиску в гідролініях

  3. Підбір гідроліній

 3. Вибір гідроагрегатів

  1. Гідродвигун

  2. Гідророзподільники

  3. Гідроклапани

  4. Регулятор потоку

  5. Фільтри

  6. Гідронасос

  7. Гідробак

 4. Розробка конструкції заданого гідроагрегата

  1. Опис конструкції гідроагрегата

  2. Розрахунок елементів

 5. Розрахунок та вибір ущільнень для заданого гідроагрегата

 6. Математичне моделювання схеми гідроприводу

  1. Синтез схеми гідроприводу за допомогою програмних пакетів

MATLAB Simulink, Mathcad, FluidSim

  1. Визначення статичних, динамічних та енергетичних характеристик гідроприводу


ГРАФІЧНА ЧАСТИНА


 1. Схема гідравлічна принципова (формат А2)

 2. Складальне креслення заданого гідроагрегату (формат А2)

Дата видачі «___»_________ 200_ р.Керівник __________________ Завдання отримав ____________

(підпис)

(підпис)