‡ ¯¨áª .doc

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлена: 01.01.2022

Просмотров: 729

Скачиваний: 3

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

СОДЕРЖАНИЕ

ВСТУП

1 Схема гідроприводу та опис її роботи в режимах

1.2 Робочий хід

1.2.3 Режим перевантаження

Дросель Др призначений для регулювання швидкості руху гідроциліндра та для регулювання плавності його ходу.

2 РОЗРАХУНОК ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ І ВИБІР ГІДРОДВИГУНА

2.1 Розрахунок гідроциліндру

2.2 Технічна характеристика гідроциліндру

3 РОЗРАХУНОК ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ І ВИБІР ГІДРОНАСОСА

3.1 Вибір насосу

3.2 Технічна характеристика насосу

4 РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ І ВИБІР ГІДРОАГРЕГАТІВ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ ВК

4.1 Вибір гідророзподільника

4.1.2 Технічна характеристика гідро розподільників

4.2 Вибір дроселя

4.2.1 Вибір і опис дроселя

4.2.2 Технічна характеристика дроселя.

4.3 Вибір запобіжного клапана

4.3.1.1 Технічна характеристика запобіжного клапана.

4.4 Вибір зворотного клапана.

5 РОЗРАХУНОК ВТРАТ тиску в гідролініях та підбір гідроліній

5.1 Розрахунок втрат тиску в гідролініях

5.1.1 Визначення площі поперечнього перерізу гідролінії і

велечини стандартного діаметру

5.1.2 Визначення режиму течії в гідролінії

5.1.3 Визначення марки мастила

5.1.3 Визначення коефіцієнту втрат тиску

5.1.4 Визначення шляхових втрат

5.1.5 Визначення втрат тиску

Перед вибором насоса знайдемо тиск з урахуваннян усіх втрат в гідроприводі:

Висновок

Перелік посилань

Зворотні клапани застосовують:

а) у схемах, що складаються з декількох насосів чи насоса і гидропневмоакумулятора, для виключення взаємного впливу при їхній одночасній роботі;

б) у блоках фільтрації, встановлюваних у реверсивних гідролініях, для забезпечення руху рідини через фільтр тільки в одному напрямку;

в) у гідроприводах із замкнутою циркуляцією як підживлюючі клапани.

Основними параметрами зворотних клапанів є умовний прохід; номінальний тиск; номінальна витрата; перепад тисків при номінальній витраті; витрати робочої рідини при номінальному тиску в сполученні клапан-сідло.

Зворотній клапан вибирається в залежності від витрати мастила в л/хв. Для нашого випадку при Qn=80 л/хв. вибираємо зворотній клапан типу Г51-23 (ГОСТ 21464-76) .

Технічні характеристики зворотного клапана Г51-23.

Діаметр умовного проходу, мм – 20

Витрата мастила, л/хв.:

номінальний – 32

Перепад тиску при номінальній витраті не більше, МПа – 0,25.

Втрати мастила при максимальному робочому тиску не більше 0.08 см3/хв.

Маса, кг – 1,2.

Розшифровка позначення:

Г51-2– зворотний клапан;

3– виконання по умовному проходу 3- 10мм;

4.5 Вибір бака.

Гідроємністю називають пристрій, призначений для утримування в ньому робочої рідини з метою використання її в процесі роботи гідроприводу. До гидроемностей відносяться гідробаки і гідроакумулятори.

Гідробак – гідроємність, призначена для живлення об'ємного гідроприводу робочою рідиною. Гідробаки повинні також забезпечувати охолодження робочої рідини, видалення з неї повітря, осадження забруднень і температурну компенсацію зміни обсягу робочої рідини. Гідробаки можуть знаходитися під атмосферним і під надлишковим тиском. Загальні технічні вимоги до баків установлені ДСТ 16770-71.

Основні параметри гідробаків, призначених для роботи під надлишковим тиском, - номінальна місткість, максимальний тиск робочої рідини (підпору), інтервали температур робочої рідини і навколишнього середовища. Баки, призначені для роботи під надлишковим тиском, повинні піддаватися гідравлічним іспитам на міцність спробним тиском.

Часто гідробаки входять до складу насосних установок, будучи несучою конструкцією. Для підвищення міцності корпуса і кришки передбачаються ребра


жорсткості, що також збільшує і тепловіддачу.


При орієнтовних розрахунках стаціонарних гідроприводів з розімкненою циркуляцією номінальну місткість бака приймають числено рівній 120-180 подачам насоса, вираженим в дм3/с, або 2-3 подачам насоса вираженим в дм3/хв.

Обираємо бак, призначений для роботи під атмосферним тиском.

Вибраний насос Г12-24АМ, для якого л/хв.

Місткість бака при цьому розрахункова:

дм3.

Вибираємо нормований обєм гідробаку [4]

.5 РОЗРАХУНОК ВТРАТ тиску в гідролініях та підбір гідроліній

5.1 Розрахунок втрат тиску в гідролініях

В даній схемі є лінії нагнітання: 10,11,12.

Лінії зливу: 13,14,15,16,17,18.


5.1.1 Визначення площі поперечнього перерізу гідролінії і

велечини стандартного діаметру

, (5.1)

де – номінальний потік;

– допустима швидкість течії робочої рідини в гідролінії,

в лінії зливу , а в лінії нагнітання ;

F – площа поперечного перерізу гідролінії;


Для нагнітання ліній ; (5.2)

Для зливних ліній нагнітання . (5.3)

; (5.4)

де –діаметр гідролінії нагнітання, або зливу;

- площа поперечного перерізу гідролінії.


Визначаємо діаметр гідролінії нагнітання:

; (5.5)

Визначаємо діаметр гідролінії з ОСТ2 Г91-26 - 78:

Приймаємо DСТ1 = 0,02 м.

Знайдемо значення для стандартного ряду діаметру гідроліній нагнітання.

. (5.6)

Аналогічно розраховуємо для ліній зливу:

Тоді (5.7)

Приймаємо DСТ2 = 0,036 м;

Отже . (5.8)


5.1.2 Визначення режиму течії в гідролінії

Враховуємо режим течії в гідролінії:

, (5.9)

де - число рейнольдса;

– реальне значення швидкості;

– коефіцієнт кінематичної в’язкості.

. (5.10)

Для лінії нагнітання . (5.11)

Для лінії зливу . (5.12)

Визначення числа Рейнольдса

Для лінії нагнітання: . (5.13)

Для лінії зливу: . (5.14)

> 2300турбулентний режим.

< 2300 – ламінарний режим.


5.1.3 Визначення марки мастила

Марку мастила вибираємо залежно від призначення гідропривода (температури роботи). Для станочних гідроприводів вибираємо мастило ИГП – 38. [1]

Характеристика: – коефіцієнт кінематичної в’язкості - м2/с;

 - густина 890кг/м3;

t3. - температура застигання -15°С;

tспал. - температура спалаху 210°С;

5.1.3 Визначення коефіцієнту втрат тиску

При турбулентному русі:

Для лінії нагнітання: ; (5.15)

При ламінарному режимі:

Для лінії зливу . (5.16)


5.1.4 Визначення шляхових втрат

(5.17)

де - шляхові втрати;

– коефіцієнт втрат тиску;