Š®¯¨ï ‡ ¯¨áª .doc

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлена: 01.01.2022

Просмотров: 391

Скачиваний: 3

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

СОДЕРЖАНИЕ

ВСТУП

1 Схема гідроприводу та опис її роботи в режимах

1.1 Робочий хід

Дросель Др призначений для регулювання швидкості руху гідроциліндра .

1.1.3 Режим перевантаження

Технічна характеристика гідроциліндру

2.2 Розрахунок параметрів і вибір гідронасоса

2.2.2 Розрахунок параметрів і вибір гідронасоса

Технічна характеристика насосу

2.4Вибір робочой рідини

Визначення марки мастила

2.6 ВИБІР ГІДРОРОЗПОДІЛЬНИКІВ

Технічна характеристика гідро розподільників

Технічна характеристика запобіжного клапана.

Технічна характеристика дроселя.

3.1.1Визначення площі поперечнього перерізу гідролінії і

велечини стандартного діаметру

3.1.2 Визначення режиму течії в гідролінії

3.1.3 Визначення коефіцієнту втрат тиску

3.1.4 Визначення шляхових втрат

3.1.5 Визначення втрат тиску

Перед вибором насоса знайдемо тиск з урахуваннян усіх втрат в гідроприводі:

Висновок

Перелік посилань

Час спрацювання , сек, для апаратів з керуванням …………………….0,05-0,08.

Тиск р, МПа

  • номінальний …………………….32

  • мінімальний ……………………..8

Втрати тиску,МПа..………………….1.6

Хід, мм …………………………………..9

Тяглове зусилля, Н, ……………………..16

Тривалість вмикання…………………….10

(ПВ) %, …………………………………..100

Напруга, В, ………………………………220.

Максимальна кількість включень за годину  7200.

  • Маса, кг, 19.

Технічна характеристика гідро розподільника Р2

M-2 SEW6 P 3X/ 630 G24 N N13R.

Діаметр умовного переходу, мм, 20.

Витрати мастила, л/хв.


– максимальне …………………………125.

Максимальний тиск керування, МПа ………………………0,5

Час спрацювання , сек, для апаратів з керуванням ….0,05-0,08.

Тиск р, МПа

  • номінальний …………………….14

  • максимальний ……………………..32

Втрати тиску,МПа..………………….0.25

Хід, мм …………………………………..5

Тяглове зусилля, Н, ……………………..16

Тривалість вмикання…………………….25

(ПВ) %, …………………………………..100

Напруга, В, ………………………………220.

Максимальна кількість включень за годину  15000.

Маса, кг, 15.

В даному пункті ми вибрали гідрорзподільники РПГС-20/2CE 34 DG5S-8-*C E 0 та M-2 SEW6 P 3X/ 630 G24 N N13R.

2.7 ВИБІР ГІДРОКЛАПАНІВ

Клапани тиску поділяються на напірні (запобіжні та переливні), редукційні і клапани різниці тисків. Існують також комбіновані апарати, що виконують функції переливного або редукційного клапанів (в залежності від напряму потоку), редукційного і реле тиску. Запобіжні клапани запобігають дії на гідропривод тиску, що перевищує встановлене значення. Вони діють лише в аварійних випадках на відміну від переливних клапанів, що призначені для підтримання заданого тиску шляхом безперервного зливу робочої рідини під час роботи. В верстатобудуванні централізовано не виготовляються клапани для роботи тільки в аварійному режимі; запобіжні клапани верстатних гідросистем, як правило, працюють в режимі переливних клапанів.

2.7.1 Вибір запобіжного клапана

Технічна характеристика запобіжного клапана.

Г 54-34М (ТУ2-053-1628-83Е).

Діаметр умовного проходу, мм, 20.

Витрати мастила, л/хв

– номінальні– 125

– максимальне– 160.

Зміна тиску в діапазоні витрат від мінімального до максимального, МПа, 0,5.

Вимір тиску в діапазоні витрат номінального до q, МПа, не більше при витраті q, в л/хв, від 0,2 до 0,8.

Номінальний перепад тиску, МПа 0,6.

Сумарні втрати, см3/хв., не більше 280.

Тип електромагніту МТ 4202Г.

Маса, кг, 4,6.

В данному пункті ми вибралии запобіжний клапан Г54-34 М.

2.7.2 Вибір зворотнього клапана

Зворотній клапан вибирається в залежності від витрати мастила в л/хв. Для нашого випадку при Qn=125 л/хв. вибираємо зворотній клапан типу Г51-23 (ГОСТ 21464-76) .

Технічні характеристики зворотного клапана Г51-23.

Діаметр умовного проходу, мм – 20

Витрата мастила, л/хв.:

номінальний – 125

Перепад тиску при номінальній витраті не більше, МПа – 0,25.

Втрати мастила при максимальному робочому тиску не більше 0.08 см3/хв.


Маса, кг – 1,2.

Розшифровка позначення:

Г51-2– зворотний клапан;

3– виконання по умовному проходу 3- 10мм;


2.5 ВИБІР ДРОСЕЛЯ

Дросель вибираємо в залежності від номінального тиску і подачі:

ПГ 55 – 24.

Технічна характеристика дроселя.

ПГ 55-24 ТУ27 – 2205 – 78

Діаметр умовного проходу, мм, 20.

Витрати масла, л/хв.

– максимальні  100

– мінімальні 0,09.

Робочий тиск

– максимальний  20

– мінімальний  0,3.

Перепад тиску в дроселі, МПа 0,2.

Втрати тиску Pдр МПа 0,25

Маса, кг 8,5.


В данному пункті ми розглянули методику вибору дроселів і зясували, що їх вибір залежать від номінального тиску і номінальної витрати і вибрали дросель ПГ55-24.

3. РОЗРАХУНОК ВТРАТ ТИСКУ В ГІДРОЛІНІЯХ ТА ВИБІР ГІДРОЛІНІЙ

3.1 Розрахунок втрат тиску в гідро лініях та вибір гідроліній

В даній схемі є лінії нагнітання: 10,11,12.

Лінії зливу: 13,14,15,16,17,18.

3.1.1Визначення площі поперечнього перерізу гідролінії і

велечини стандартного діаметру

, (3.1)

де – номінальний потік;

– допустима швидкість течії робочої рідини в гідролінії,

в лінії зливу , а в лінії нагнітання ;

F – площа поперечного перерізу гідролінії;


Для нагнітання ліній ; (3.2)

Для зливних ліній нагнітання . (3.3)

; (3.4)

де –діаметр гідролінії нагнітання, або зливу;

- площа поперечного перерізу гідролінії.


Визначаємо діаметр гідролінії нагнітання:

; (3.5)

Визначаємо діаметр гідролінії з ОСТ2 Г91-26 - 78:

Приймаємо DСТ1 = 0,02 м.

Знайдемо значення для стандартного ряду діаметру гідроліній нагнітання.

. (5.6)

Аналогічно розраховуємо для ліній зливу:

Тоді (3.7)

Приймаємо DСТ2 = 0,036 м;

Отже . (3.8)


3.1.2 Визначення режиму течії в гідролінії

Враховуємо режим течії в гідролінії:

, (3.9)

де - число рейнольдса;

– реальне значення швидкості;

– коефіцієнт кінематичної в’язкості.

. (3.10)

Для лінії нагнітання . (3.11)

Для лінії зливу . (3.12)

Визначення числа Рейнольдса

Для лінії нагнітання: . (3.13)

Для лінії зливу: . (3.14)

> 2300турбулентний режим.

< 2300 – ламінарний режим.

3.1.3 Визначення коефіцієнту втрат тиску

При турбулентному русі:

Для лінії нагнітання: ; (3.15)

При ламінарному режимі:

Для лінії зливу . (3.16)


3.1.4 Визначення шляхових втрат

(3.17)

де - шляхові втрати;

– коефіцієнт втрат тиску;

довжина гідроліній.

В даній схемі довжини гідроліній приймаємо: 1 см = 1 м.

Виконаємо підстановку значень в формулу (2.17) для лінії нагнітання:

; (3.18)

; (3.19)