§ ¯¨áª .doc

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлена: 01.01.2022

Просмотров: 313

Скачиваний: 3

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.


Зміст:

Вступ ...........................................................................................................

4

1. Розрахунок призматичного фасонного різця........................................

5

2. Розрахунок круглої протяжки................................................................

12

3 Розрахунок модульної дискової фрези .................................................

19

4. Розрахунок зенкера спірального………................................................

22

5. Розрахунок ручного мітчика..................................................................

24

Висновок .....................................................................................................

26

Список використаних джерел....................................................................

27ВСТУП


Металорізальний інструмент є одним з найважливіших засобів виробництва. Він використовується при обробці різанням різноманітних деталей на металорізальних верстатах. При цьому зрізається частина матеріалу заготовки у вигляді стружки для отримання необхідної поверхні деталі.

Ріжучий інструмент є най важливішим елементом техніки в різноманітних галузях машинобудівної промисловості. На протязі усієї історії розвитку обробки металів, ріжучий інструмент виявляв великий вплив на конструкцію металорізальних верстатів і технологію машинобудування.

Різальний інструмент не тільки впливає на конструкцію верстатів, технологію виготовлення виробів, але і в деякій мірі на конструктивні форми деталей машин.

В сучасному машинобудуванні використовується велика кількість різноманітних ріжучих інструментів, які застосовуються для обробки найрізноманітніших деталей в усіх типах виробництва – починаючи з одиничного і закінчуючи масовим.

Ускладнення конструкції машин, підвищення їх точності та якості призводить до того, що не дивлячись на розвиток інших методів обробки металів, обсяг обробки різанням в машинобудуванні значно зростає.

В представленій роботі ми розглянемо і дослідимо конструктивні особливості та область застосування алмазних інструментівПРОЕКТУВАННЯ РІЖУЧОГО ІНСТРУМЕНТУ


1. Проектування фасонного призматичного різця


1.1 Розрахунок призматичного фасонного різця


Необхідно спроектувати фасонний різець виходячи з таких даних:

- матеріал деталі : Ст. 10 ;

- тип різця : призматичний ;

- розміри по h;

- профіль заготовки , що необхідно отримати :Рисунок. 1.1 Профіль деталі


1.1.1. Вибір геометричних параметрів.

Передній кут вибирають відповідно до механічних властивостей оброблювального матеріалу, для Ст 40Х =15-200

Значення заднього кута фасонного різців конструкцією нормалізованої державки, в нашому випадку =8-150

Для обробки заготовки приймаємо такі значення переднього і заднього кутів в базовій точці :

, .


1.1.2. Побудова профілю різця.

Проставляємо на профілі заготовки точки :

Рисунок. 1.2 – Точки на профілі деталі

За базову точку приймаємо точку «0» з радіусом мм.

Складаємо таблицю координат точок профілю заготовки.


Таблиця 1.1 - Координати точок профілю деталі

0

1

2

3

4

5

6

7

8

x

0

5

7,5

10

12,5

15

20

20

25

R

10

10

12,5

15

17,5

20

20

15

15


де:

х координата по довжині профілю,

R радіальна координата профілю,

φ – головний кут в плані.


Таблиця 1.2 – Значення головного кута в плані

№ т.

0

1'

1"

2

3

4

5'

5"

6

7

8

φ°

90

90

45

45

45

45

45

90

90

90

90
1.1.3 Знайдемо наближені значення передніх кутів у кожному з перетинів профілю .

, (1.1)

де:

γ0 – величина призначеного заднього кута;

Rі – значення радіусу в і-й точці;

R0 – радіус базової точки.

Значення заднього кута в точці 2:


.


Значення заднього кута в решті точок розраховуються аналогічно і подані в табл. 1.3.Таблиця 1.3 – Передні кути.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

γ,°

1,29

1,29

1,033

1,23

0,29

0,925

0,925

1,233

1,233


1.1.4 Перевірка кутів профілю:

У разі зовнішньої обробки фасонними різцями, щоб не відбувалося коливань, не можна допускати зниження ріжучих кромок по відношенню до осі деталі більш ніж на 0,1 0,2 найбільшого радіуса деталі. Перевіримо допустимість обраних передніх кутів профілю :


; (1.2)

(1.3)


де:

мм;

;


Підставивши:

.


де t - максимальна глибина оброблюваного профілю;

max(R) - максимальний радіус оброблюваної деталі;

min(R) - мінімальний радіус оброблюваної деталі ;

min() - мінімальний передній кут профілю.

Отже умова допустимості обраних кутів виконується .

Для призматичних різців кут загострення .


. (1.4)


1.1.5. Знайдемо значення задніх кутів різця у відповідних точках .


. (1.5)


Таблиця 1.4 – Значення задніх кутів

0

1

2

3

4

5

6

7

8

α,°

33,292

33,292

30,966

33,233

32,29

31,08

31,08

33,233

33,2331.1.6. Визначимо кути фасонних різців у перетинах , перпендикулярних до проекцій головних ріжучих кромок на головну площину.


; (1.6)


; (1.7)


Таблиця 1.5 – кути у перетинах, перпендикулярних до проекцій головних ріжучих кромок на головну площину

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1,232

1,232

0,004

0,035

0,011

0,3

0,33

0,15

1,3


0

1

2

3

4

5

6

7

8

1,26

1,26

0,96

1,18

0,25

0,85

0,87

1,196

1,196
1.2. Розрахунок профілю інструменту .

Рисунок 1.3 Розрахункова схема

;

;

;

Таблиця 1.6 – Радіуси в кожній точці профілю

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Y3

10,321

10,321

12,5

14,49

17,47

19,76

19,76

14,89

14,89

Побудуємо по точкам розрахований профіль різця .

Рисунок 1.4 – Профілі різця і заготовки:

Ряд1– профіль заготовки; Ряд2– профіль різця.


Виконаємо апроксимування конічної частини профілю інструменту.

– номера крайніх точок ділянки профілю на якому здійснюється апроксимування.

Знайдемо похибку апроксимування.

Розділемо ділянку апроксимування точками на і ділянок.
Рисунок 1.5 - Сферична частина профілю різця і заготовки.


, (1.8)

радіус i-ї ділянки апроксимування;

 H -висота всіх ділянок апроксимування;

l-довжина всіх ділянок апроксимування;

X-довжина i-ї ділянки апроксимування;

 похибка апроксимування;


; (1.9)

; (1.10)

. (1.11)

Таблиця 1.7 – дані апроксимування


(мм)