§ ¯¨áª .doc

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлена: 01.01.2022

Просмотров: 353

Скачиваний: 3

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

4. Розрахунок спірального зенкера.


Дано:

 1. Діаметр оброблюваного отвору Dотв=25 мм;

 2. Матеріал деталі Сталь 4;

 3. Тип зенкера – спіральний цільний трьохзубий.


Зенкер-осьовий ріжучий інструмент, призначений для підвищення точності форми отворів, отриманих після свердління, відливка, ковки, штамповки, а також для обробки торцевих поверхонь бобишок, виступів і інше. Зенкери для обробки циліндричних отворів приймають для кінцевої обробки отворів з допуском по 11–12-му квалітетам і забезпечення параметрів шорсткості поверхні Rz=20...40 мкм або для обробки отворів під послідуюче розвертування.

По конструкції робочої частини хвостовика зенкери аналогічно спіральним свердлам, але не має поперечної ріжучої кромки і мають три зуба, завдяки цьому забезпечується краще направлення при роботі, краща циліндричність, і якість обробки поверхні. Насадні зенкери мають 4-6 зубів.

В даному випадку ми розглядаємо хвостовий цільний зенкер.

Діаметр зенкера D приймаємо рівним діаметру оброблюваного отвору з врахуванням розташування допусків (відповідно до табл.. 7.2, [3]:


Рисунок 4.1 – Розташування допусків отвору та зенкера.


Робоча частина зенкера складається з ріжучої і калібруючої частини. Довжина ріжучої частини lp визначається в залежності від глибини різання t і головного кута в плані :


lp=(t+a)ctg =(2+0.8)ctg 60 =2 мм,


де

а=(0.5...1.0)t, а – додаткова довжина для полегшення центрування зенкера в отворі на початку роботи;

2t=44.5 мм, [3], приймаємо t=2 мм.

Головний кут в плані впливає на вкличину поперечного перерізу шару металу, що зрізається, а відповідно на виникаючу при різані силу. Кут звичайно приймаємо рівним 60.

Задній кут на N ріжучій частині зенкера вибирається в границях 6–10. Приймаємо N=8.

Передній кут ріжучої частини N задається в площині, нормальний до проекції ріжучої кромки на основну площину. Звичайно кут N у зенкерів, що використовуються для обробки конструктивних легованих сталей N=15–20° отже приймаємо N=16°.

Конструктивна частина забезпечує отримання потрібного розміру отвору, напрямок в процесі обробки і слугувати запасом на перемички ріжучої частини. На калібруючій частині повздовж ріжучої кромки залишають стрічки шириною 0.8–2.5 мм в залежності від діаметра зенкера. При D=20 мм f=2,0 мм.

Висота стрічки 0.21 мм. В нашому випадку t=0.6 мм.

Для полегшення процесу різання на калібруючій частини роблять зворотну конусність в границі 0.04–0.1 мм на 100 мм довжини.

Для підвищення міцності і жорсткості у хвостових зенкерів діаметр серцевини збільшується до хвостовика на 1–2 мм.

У хвостових зенкерів кут нахилу канавок w=15...25. Приймаємо w=25 ( з врахуванням оброблюємого матеріалу).

Кут нахилу головної ріжучої кромки =0.

Крок гвинтової канавки:


s=dctg w =3.1425ctg 15=8,21 мм.


Довжина робочої частини l у хвостових суцільних зенкерів повинна бути не менше:l=l0+3d=40+325= 115 мм,


де:

l0 – глибина оброблюємого отвору.


Приймаємо l = 200 мм.

Довжина шийки lш = 10 мм, діаметр шийки d1=20мм.

Конічний хвостовик конус Морзе №3 (СЕВ 147–45), табл. 1.5 [3] ГОСТ 2847–71.

Діаметр серцевини:

d0=(0.350.5)d=0,425=10 мм.


Загальна довжина зенкера:


L=l+lш+lх=200+10+90 =300 мм.


Технічні вимоги на спіральний цільний трьохзубий зенкер приймаємо по ГОСТ 12489-71.


5. Розрахунок ручного мітчика.


Розрахувати і сконструювати комплект ручних метчиків для нарізання метричної різьби М24-7Н по ГОСТ 9150-88 у виробі із сталі 45 з межею міцності σВ=800 МН/м2 (~80кгс/мм2).


1. Основні конструктивні та габаритні розміри ручних мітчиків вибираємо по ГОСТу. Кількість мітчиків у комплекті для різьби з кроком 1,25 мм-2шт; довжина мітчика L=85 мм; довжина робочої частини L=18 мм; довжина забірної частини L1=8 мм для чорнового і L1=6 мм для чистового мітчика; діаметр хвостовика d1=6 мм; розміри квадрату хвостовика: а=4,2 мм; h=8мм.

2. Виконавчі розміри різьби і допуски чистового мітчика визначають по ГОСТ 9150-89 і ГОСТ 16925-71:

Нормальнй крок для М10:

Р= 1,25мм;


Теоретична висота профіля різі:


Н = 0,866025404·Р = 1,083 мм;


середній діаметр:


d2= d – 0,649519053Р = 8 – 0,649519053·1,25 = 7,188 ;


внутрішній діаметр


d1= d – 2 ·(5/8) · Н = 6,646 мм;


внутрішній діаметр по дну западини:


d3 = d – 1,226869322Р = 6,466 мм;


Виконавчі розміри різьби чорнового мітчика:

зовнішній діаметр найбільший


d01= d – 0,25Р = 8,0 – 0,25·1,25 = 7,6875 мм;


найменший


d01= d01С4 = 9,625 – 0,140 = 7,8275 мм;
середній діаметр найбільший:найменший:внутрішній діаметр найбільший:Допустимі відхилення для половини кута профілю різьби чорнового і чистового мітчиків ±20’ (по ГОСТ 16925-71*).

3.Допускаємі відхилення кроку по довжині до 10 мм Р=±0,030мм; по довжині до 25 мм Р=±0,050мм.

5. Геометричні параметри ріжучої частини мітчиків вибираємо по рекомендаціям і нормалям: число канавокz=4, передній кут γ=10º, задній кут α=6º.

Величина затилування6. Профіль та розміри канавок мітчиків вибираємо по літературі [4,6], або нормалям машинобудування МН 2420-61. По знайденим розмірам будуємо профіль канавочної фрези.

7. Розміри центрових отворів приймаємо по ГОСТ 14034-68.

8. Технічні вимоги дані у ГОСТ 3449-71* (марка сталі, твердість, граничні відхилення, шорсткість поверхонь і т.д. вказуються на робочому кресленні).

9. Виконуємо робоче креслення з вказаними основними технічними вимогами. На робочому кресленні повинні бути зображені профіль різьби чорнового та чистового мітчиків, профіль канавок і профіль канавочної фрези, виконані у збільшеному масштабі.

Висновки


Основною метою курсового проекту з дисципліні "Різальний інструмент" є набуття навиків проектування металорізального інструменту. Працюючи над проектом, виконано розрахунки основних спеціалізованих інструментів, що використовуються у серійному та масовому виробництвах. При роботі над проектом широко використовувались ГОСТи , навчальна і довідкова література. Розрахунки, оформлення розрахунково-пояснювальної записки та графічної проводились на ЕОМ з використанням програмного пакету та Microsoft Office 2003 та системи автоматизованого проектування КОМПАС-3D V10.

В ході виконання курсового проекту проведено розрахунок призматичного фасонного різця, круглої протяжки. Фасонний різець призначений для обробки зовнішніх фасонних циліндричних поверхонь. Його перевагою у порівнянні із крунлими різцями є менша кількість переточувань, але він є менш технологічнішим у виготовленні, а також не забезпечує можливості обробки внутрішніх поверхонь заготовок. Протяжка призначена для обробки внутрішніх поверхонь. Отвір отриманий свердлінням обробляється протяжкою, після чого отримується круглий профіль отвору високої точності та з поверхнею високої якості. Перевагою протяжок перед іншим інструментом с їх висока продуктивність при низьких швидкостях різання. Що дозволяє використовувати для їх виготовлення леговані та швидкорізальні інструментальні сталі.

Теоретичний матеріал, який ми опанували при виконанні даної курсової роботи буде використовуватись нами у подальшому навчанні та інженерній діяльності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


 1. М. И. Юликов и др. / Проектирование и производство режущего инструмента. – “Машиностроение”. – 1987.

 2. Л. Г.Косилова и Р. К. Мещеряков / Справочник технолога машиностроителя. – Том. – 2. – “Машиностроение”. – 1989.

 3. Г.В. Филипов / Режущий инструмент. – Ленинград. – “Машиностроение”. – 1981.

 4. Г.Н. Сахаров и др. / Металлорежущие инструменты. – Москва. – “Машиностроение”. – 1984.

 5. Г.Г. Иноземцев / Проектирование металлорежущих инструментов. –“Машиностроение”. – 1984.

 6. П.Р. Родін / Металорізальні інструменти. – “ Вища школа”. – Київ. – 1979.

 7. Под редакцией В.Д. Мягкова / Справочник Допуски и посадки. Часть 1. –Ленинград. – “Машиностроение”. – 1979.

 8. Под редакцией А.А. Панова /Обработка металлов резанием //. –Справочник технолога. – Москва. – “Машиностроение”. – 1988.