èâ ¬¯ ¬®ï.doc

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлена: 02.01.2022

Просмотров: 274

Скачиваний: 8

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Радіуси заокруглень згідно рекомендацій вибираємо в залежності від маси поковки та глибини порожнини струмка штампа. Радіус заокруглення при m=5,25кг та глибині порожнини штампа 33мм дорівнює -2,5мм.

3.2.3 Нахили

Штампувальні нахили вибираємо в залежності від штампувального обладнання :

- молоти:

а) зовнішні 5°

б) внутрішні 7°

-ГКШП з виштовхувачем:

а) зовнішні 4°

б) внутрішні 6°


Розрахунок маси і коефіцієнта використання.

За допомогою програмного середовища Kompas 3D я обчислюю масу поковок:

Для штампування на КГШП:

Деталь

Площадь S = 32366.208592 мм2

Объем V = 256206.433619 мм3

Материал Сталь 45 ГОСТ 1050-88

Плотность Ro = 0.007820 г/мм3

Масса M = 2003.534311 г

Центр масс Xc = 0.000000 мм

Yc = -16.198967 мм

Zc = 0.000000 мм


Для штампування на молотах

Площадь S = 32410.505050 мм2

Объем V = 263369.406374 мм3

Материал Сталь 45 ГОСТ 1050-88

Плотность Ro = 0.007820 г/мм3

Масса M = 2059.548758 г

Центр масс Xc = 0.000000 мм

Yc = -16.516433 мм

Zc = 0.000000 мм

Отже, маса на КГШП 2003.534311 г = 2,003кг.

на молотах 2059.548758 г = 2,059 кг.

Коефіцієнт використання заготовки:

j = Qдет/Qзаг = 1,415/2,003 = 0,706 – штамповка на КГШП;

j = Qдет/Qзаг = 1,415/2,059 = 0,687 – штамповка на молотах.

0,706 найбільш наближене до одиниці, що вказує на вищий коефіцієнт використання матеріалу.


Техніко-економічне порівняння двох варіантів одержання заготовки і вибір найбільш раціонального.

Вартість заготовки – це економічний показник, який впливає на собівартість виготовлення деталі виробу. Якщо можливі різні варіанти одержання заготовки, то рішення відносно вибору виду заготовки можна прийняти лише після розрахунку їх вартості. Перевагу потрібно віддавати тій заготовці, яка має найменшу вартість. Крім того потрібно врахувати об’єм наступної механічної обробки, її вартість. Тобто остаточне рішення повинно в комплексі рахувати всі показники: вартість заготовки, коефіцієнт використання матеріалу та вартість виконання тих операцій механічної обробки, які відрізняються в технологічних процесах.

При гарячій штамповці на молотах та пресах вартість заготовок може бути визначена за формулою:

,

де СШТ – базова вартість 1 тонни штамповок, гр.о.

КТ, КМ, КС, КВ, КП – коефіцієнти, що залежать відповідно від класі точності штамповки, марки матеріалу, групи складності штамповки, маси і об’єму виробництва.

За базову вартість приймаємо вартість однієї тонни штампованої заготовки СШТ = 373.

КТ = 1,0 для обох випадків;

КМ = 1,13 для обох випадків;

КС = 0,87 для обох випадків;

КВ = 0,89 для обох випадків;

КП – для визначення коефіцієнту КП потрібно знати об’єм виробництва.

КП = 0,8 для обох випадків, оскільки у мене масове виробництво і кількість до 3500 <50000 < 75000.


Для ступеню складності С4, який в обох випадках. Тоді приймаємо два переходи.

Для штамповки на КГШП вартість заготовки:

гр.о.

Для штамповки на молотах

гр. о.

Отже, оскільки у нас кількість переходів механічної обробки в обох випадках дає два, а вартість поковки при штампуванні на КГШП менша, тоді ми приймаємо, що поковка буде виготовлятись на КГШП.