‡ ¯¨áª .doc

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлена: 02.01.2022

Просмотров: 385

Скачиваний: 7

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

5. Проектування фрези пальцевої модульної


Вихідні дані:

– тип зачеплення: шевронні зубчасті колеса евольвентного профілю;

– кут зачеплення α = 20º;

– модуль нормальний mn = 5 мм;

– кут нахилу гвинтової лінії зубця β = 21º;

– число зубців колеса z = 26…34.

– матеріал колеса Сталь 40Х ГОСТ 4543–91.


Проектування інструменту будемо здійснювати за методикою і довідниковими даними праці [4].


Задане колесо нарізуватиметься фрезою № 5.

Таблиця 5.1.

Координати, мм, точок x і y евольвентної частини профілю фрези пальцевої модульної для mn= 5 мм.

Фреза № 5

y

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

x

2,842

2,944

3,071

3,21

3,382

3,566

3,764

3,976

4,204

4,446

4,704

4,971

y

8,5

9

9,5

10

10,5

11

11,5

12

12,5

13

13,5

x

5,253

5,548

5,856

6,177

6,512

6,86

7,221

7,595

7,983

8,384

8,799


Таблиця 5.2.

Коефіцієнти для визначення координат A, B, C, D і E профілю фрези пальцевої модульної для mn = 5 мм (розміри в мм).


Номер фрези

Число зубів

колеса

Координати точок неевольвентних

елементів профілю

Координати точок

евольвенти

Точка B

Точка С

Центр кола

Точка D

Точка E

H1

S1

H2

S2

xц

yц

H3

S3

H4

S4

5

55 – 134

2,378

2,821

2,488

2,84

0

2,863

10,685

6,638

11

7,221

Рисунок 5.1. Побудова профілю фрези пальцевої модульної


Основні розміри фрези пальцевої модульної та граничні відхилення розмірів вказані у таблиці 5.3.

Таблиця 5.3.

Основні розміри фрези пальцевої модульної та граничні відхилення розмірів, мм

mo

zo

daо

L

Параметр, що перевіряється

Граничне відхилення

7,5

6

12,2

50

Профіль зуба ffо:

– на ділянці евольвенти

– на вершині і заокругленнях зуба


0,040

0,063

Биття бокових ріжучих кромок, ft

0,063

Просвіт по шаблону на ділянці:

– евольвенти

– прямолінійній


0,03

0,06

Визначимо наступні параметри фрези:

– торцевий модуль: mt = mn /cos β = 7,5 / cos 21= 8,03 (мм);

– торцьовий кут зачеплення: αt = arctg (tg α / cos β = tg 20 / cos 15º16’) = 20,66º;

– радіус основного кола: rв = (mn · z1 · cos αt) / (2 · cos β) = (7,5 · (55…134) · cos· 20,66) / (2 · cos 21) = 84,87…104,83 (мм);

– кут нахилу гвинтової лінії на основному циліндрі: βв = tg (tg β · cos αt = tg 20 / cos 20,66) = 22,392º.

Кут профілю основної стружкової канавки приймається рівним 60…70º з радіусом заокруглення основи 1…2 мм; кут профілю стружкової канавки на торці – рівним 18…20º з радіусом заокруглення основи 0,5…1,0 мм.


ВИСНОВКИ


Основною метою курсового проекту з дисципліні "Різальний інструмент" є набуття навиків проектування металорізального інструменту. Працюючи над проектом, виконано розрахунки основних спеціалізованих інструментів, що використовуються у серійному та масовому виробництвах. При роботі над проектом широко використовувались ГОСТи , навчальна і довідкова література. Розрахунки, оформлення розрахунково-пояснювальної записки та графічної проводились на ЕОМ з використанням програмного пакету та Microsoft Office 2003 та системи автоматизованого проектування КОМПАС-3D V10.


В ході виконання курсового проекту проведено розрахунок круглого фасонного різця , гранної протяжки , яка має круглу та гранну ріжучу частини. Фасонний різець призначений для обробки зовнішніх фасонних циліндричних поверхонь . Його недоліком у порівнянні із призматичними різцями є менша кількість переточувань, але він є технологічнішим у виготовленні, а також можливість обробки внутрішніх поверхонь заготовок. Протяжка призначена для обробки внутрішніх поверхонь. Отвір отриманий свердлінням обробляється протяжкою , після чого отримується фасонний профіль отвору (в даній роботі чотиригранний). Перевагою протяжок перед іншим інструментом с їх висока продуктивність при низьких швидкостях різання. Що дозволяє використовувати для їх виготовлення леговані та швидкорізальні інструментальні сталі.

Теоретичний матеріал, який ми опанували при виконанні даної курсової роботи буде використовуватись нами у подальшому навчанні та інженерній діяльності.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


1. Б.М. Пентюк, Р.Д. Іскович-Лотоцький, А.Л. Штурма. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Різальний інструмент". Вінниця:. ВДТУ, 2003. 40 с.

2. Ю.Я. Комісаренко, Б.Н. Пентюк, А.Л. Штурма. Розрахунок фасонних різців: Методичні вказівки до виконання курсового проектування з курсів "Проектування металорізальних інструментів" та "Різальний інструмент та інструментальне забезпечення автоматизованих виробництв". Вінниця:. ВПІ, 1991. 32 с.

3. М.И. Юликов и др. Проектирование и производство режущего инструмента. Москва:. Машиностроение, 1987.

4. Справочник инструментальщика /Под ред. И.О. Ординарцев. Л:. Машиностроение, 1986. 848 с.

5. Допуски и посадки. Ч.2: Справочник / Под ред. В.Д. Мягкова. Л.: Машиностроение, 1983. 448 с.

6. Фрезы. Ряд наружных диаметров. ГОСТ 29116–91 (ISO 523–74)

7. Фрезы резьбовые. Технические условия. ГОСТ 1336–77

8. Справочник технолога-машиностроителя. Т. 1/ Под ред. А.Г. Косиловой, Р.К. Мещерякова:.– М.: Машиностроение. 1985. – 656 с.


32