‡ ¯¨áª .doc

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлена: 02.01.2022

Просмотров: 396

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.


ВСТУП


Металорізальний інструмент дуже різноманітний. Різці - найбільш поширений вид інструменту. Вони поділяються на токарні, стругальні й довбальні. За характером обробки токарні різці бувають прохідні, підрізні , відрізні , фасонні, фасонні розточні , а стругальні й довбальні - прохідні, бокові, відрізні і прорізні . Відповідно до цих ознак кожному різцю присвоюється певній шифр. Основні типи й розміри різців стандартизовані ДЕСТ 18869-73 - ДЕСТ 18883-73. Так як в курсовій роботі проектуватиметься фасонний різець, то актуальним є питання вибору лише переднього і заднього кутів, так як інших кутів у геометрії фасонних різців немає.

Також необхідно спроектувати протяжку – багатозубий інструмент, кожний наступний зуб якого вищий за попередній на величину підйому SZ. Протяжки використовують для обробки отворів пазів і відкритих зовнішніх поверхонь різноманітної форми. Перехідний конус призначений для зручності установлення протяжки в оброблюваному отворі перед протягуванням. Передня напрямна частина спрямовує й центрує протяжку відносно осі протягуваної деталі. Ріжуча частина протяжки служить для зрізування припуску, залишеного на протягування, і складається з ряду послідовно розташованих зубців, кожний з яких зрізує шар металу відповідного профілю. За величиною подачі зубці поділяються на одбирочні, перехідні й чистові.

Калібруюча частина призначена для зачищення поверхні після ріжучих зубців і забезпечує стабільність отримуваних розмірів. Розміри та форма всіх калібруючих зубців однакові й відповідають формі та розмірам готового виробу. Задня напрямна частина запобігає перекосу деталі на протяжці і пошкодженню обробленої поверхні та зубців у момент виходу останніх зубців калібруючої частини з отвору. У дуже довгих і важких протяжках виконується також опорна цапфа, за яку протяжка підтримується люнетом.

Описаний вище інструмент необхідно спроектувати в даній курсовій роботі.


ПРОЕКТУВАННЯ РІЖУЧОГО ІНСТРУМЕНТУ

1. Проектування круглого фасонного різця

1.1.Розрахунок круглого фасонного різця .

Необхідно спроектувати фасонний різець виходячи з таких даних:

- матеріал деталі : Сталь 45 ;

- тип різця : круглий ;

- розміри по Н11;

- профіль заготовки , що необхідно отримати :


Рисунок 1.1 - Профіль деталі


Для обробки стальної заготовки приймаємо такі значення переднього і заднього кутів в базовій точці :

Проставляємо на профілі заготовки точки:


Рисунок 1.2 - Точки на профілі деталі


За базову точку приймаємо точку 14 з радіусом

Складаємо таблицю координат точок пофілю заготовки.

де: Х- координата по довжині профілю, R- радіальна координата профілю, - головний кут в плані .


Таблиця 1.1 - Координати точок профілю деталі

X

R

1

0

15

123

2

2,5

16,5

123

3

5

18

123

4

7,5

19,5

123

5

10

21

123

6

12.5

22,5

123

7

15

24

123

7'

15

24

0

8

15

26

0

8'

15

26

90

9

25

26

90

9'

25

26

0

10

25

21

0

10'

25

21

90

11

30

21

90

11'

30

21

0

12

30

20

0

12'

30

20

68

13

33,3

18,5

68

14

36,6

17

68

15

40

16

68Знайдемо наближені значення передніх кутів у кожному з перетинів профілю .

(1.1)

де γ0передній кут в базовій точці;

R0радіальна координата базової точки профілю;

Rірадіальна координата і-ої точки профілю;

i – номер точки профілю (0…15).


Розрахуємо передній кут для 1-ї точки:


.


Розраховані значення занесемо до таблиці 1.2.


Таблиця 1.2 - Передні кути

точки

1

2

3

4

5

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

14

15

5

4,55

4,17

3,85

3,57

3,33

3,125

3,125

2,89

2,89

2,89

2,89

3,57

3,57

3,57

3,57

3.75

3,75

4,05

4,41

4,69


У разі зовнішньої обробки фасонними різцями, щоб не відбувалося коливань, не можна допускати зниження ріжучих кромок по відношенню до осі деталі більш ніж на 0,1-0,2 найбільшого радіуса деталі. Перевіримо допустимість обраних передніх кутів профілю :
де:

t - максимальна глибина оброблюваного профілю;

Rmax - максимальний радіус оброблюваної деталі;

Rmin - мінімальний радіус оброблюваної деталі ; min - мінімальний передній кут профілю .

Отже умова допустимості обраних кутів виконується .

За значенням найбільшої глибини деталі t=10 мм приймаємо найбільший радіус різця рівним:

Rmax=37,5мм;


Знайдемо відстань від центра різця до його передньої поверхні :Визначимо кути загострення у всіх точках профілю круглого фасонного різця.


(1.2)


Таблиця 1.3 - Кути загостреня

1

2

3

4

5

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

14

15

49,71

53,99

57,39

60,17

62,49

64,46

66,16

66,16

68,1

68,1

68,1

68,1

62,49

62,49

62,49

62,49

60,99

60,99

58,38

55,21

49.71Найменший кут загострення рівний

Кут загострення не менший гранично допустимого при обробці сталі []=50 градусів .


Знайдемо значення задніх кутів різця у відповідних точках .Таблиця 1.4 - Значення задніх кутів

точки

1

2

3

4

5

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

14

15

35.29

31,46

28,44

25,98

23,94

22,21

20,72

20,72

19,01

19,01

19,01

19,01

23,94

23,94

23,94

23,94

25,26

25,26

27,57

30,38

35,6


Визначимо кути фасонних різців у перетинах , перпендикулярних до проекцій головних ріжучих кромок на головну площину .

Таблиця 1.5 - кути у перетинах, перпендикулярних до проекцій головних ріжучих кромок на головну площину

точки

1

2

3

4

5

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

14

15

30,69

27,16

24,43

22,23

20,42

18,9

17,6

0

0

19,01

19,01

0

0

23,94

23,94

0

0

23,63

25,83

28,53

33,58

4,2

3,82

3,5

3,23

3

2,79

2,63

0

0

2,89

2,89

0

0

3,57

3,57

0

0

3,48

3.76

4,09

4.351.2 Розрахунок профілю інструменту .Рисунок 1.3 - Розрахункова схема


Перехід від системи координат xyz до XYZ :Таблиця 1.7 – Координати проекції профілю

точки

1

2

3

4

5

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

14

15

5,01

4.55

4,17

3,85

3,58

3,34

3,12

3,12

2,89

2,89

2,89

2,89

3,58

3,58

3,58

3,58

3,76

3,76

4,06

4,42

5,01Таблиця 1.8 – Координати проекції профілю

точки

1

2

3

4

5

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

14

15

0,0027

1,51

3,01

4,52

6,02

7,52

9,02

9,02

11,03

11,03

11,03

11,03

6,02

6,02

6,02

6,02

5,02

5,02

3,51

2,01

0,0027


Радіуси в кожній точці профілю різця :


Таблиця 1.9 - Радіуси в кожній точці профілю

точки

1

2

3

4

5

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

14

15

36,8

35,32

33,84

32,36

30.89

29,43

27,97

27,97

26,02

26,02

26,02

26,02

30,89

30,89

30,89

30,89

31,87

31,87

33,35

34,82

36,8

Побудуємо по точкам розрахований профіль різця .Таблиця 1.10. Розрахований профіль різця

точки

1

2

3

4

5

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

14

15

37,5

36

34,5

33

31,5

30

28,5

28,5

26,5

26,5

26.5

26.5

31,5

31,5

31,5

31,5

32,5

32,5

34

35,5

37,5
Рисунок 1.4 – Попередній профіль різця і профіль заготовки


Для обробки заготовки приймаємо такі значення переднього і заднього кутів в базовій точці: