èâ ¬¯®¢ª .doc

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлена: 02.01.2022

Просмотров: 264

Скачиваний: 6

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

3.2.13 Допуски на вигнутість, відхилення від площинності і прямолінійності, на радіальне биття

Для плоских поверхонь встановлюємо за найбільшим розміром штампованої заготовки та класом точності. Для циліндричних поверхонь враховується радіальне биття, яке за величиною приймаємо рівне одержаному значенню в даному пункті.

3.2.14 Допуск на радіус заокруглень

Припустимо, що величина зовнішнього і внутрішнього радіуса не перевищує 4мм, тоді в залежності від обраного припущення та класу точності обираємо шукану величину із таблиць

3.2.15 Допуск на висоту облою та величини облоя .

Допуск на висоту облою та його величину вибирається залежно від маси штампованої заготовки та класу точності у відповідності до таблиць.

3.2.16 Допуск на відхилення від концентричності отвору.

Встановлюється до пробитого отвору згідно з найбільшим розміром заготовки та класом точності у відповідності до таблиць.


3.3 Вибір нахилів, радіусів заокруглень та проектування наміток отворів

3.3.1 Штампувальні нахили

Штампувальні нахили встановлюємо на поверхнях, що розташовані паралельно руху молота. Нахили служать для полегшення заповнення порожнини штампа і виймання поковки.

Штампувальні нахили поділяються на зовнішні α, що відносяться до поверхонь, по яких між поковкою і стінкою штампа утворяться зазори внаслідок теплової усадки при остиганні поковки, і внутрішні β, що відносяться до поверхонь, які при остиганні поковки виявляються щільно посадженими на виступи штампа.

Штампувальні нахили залежать від форми і розмірів порожнини штампа в плані, його глибини, матеріалу поковки, способу штампування, наявності виштовхувачів. Ми ж вибираємо потрібні величини із визначених таблиць, за якими отримуємо наступні дані: для КГШП α =3 ˚, β = 5˚, для гвинтових пресів α =5˚, β = 7˚.

3.3.2 Радіуси заокруглень

На всі перетини поверхонь поковок призначають радіуси заокруглень, що зменшують концентрацію напружень в кутах рівчаків штампа, поліпшують заповнення порожнини штампа і зменшують зношення гострих кутів і країв штампів.

Розрізняють два види радіусів заокруглень штампів: внутрішні , і зовнішні . Радіуси заокруглень повинні мати достатню величину. Чим більша глибина порожнини штампа, заповнюваної витискуванням, тим складніше одержати малий радіус заокруглення в поковці.

Отже, враховуючи масу поковки та глибину порожнини, призначаємо зовнішні радіуси заокруглень, що становлять r = 4,0 мм, для обох способів. Внутрішні радіуси приблизно в 3 рази більші відповідних зовнішніх.

3.3.3 Намітки отвору

При наявності в деталі порожнини чи отвору проектують намітку отвору. При штампуванні таких поковок у найбільш важких умовах працюють виступи штампів, названі знаками. Внаслідок їх малої стійкості порожнини діаметром менше 30 мм при гарячому штампуванні не виконують. В даному випадку можна припустити виконання знаків, оскільки розмір досить близький до граничної величини і це зменшить собівартість виготовлення заготовок. Намітки можна виготовити з двох сторін поковок. Можливі різні варіанти розташування поверхні роз’єднання штампа і перемички, що утвориться.


Залежно від форми і розмірів отвору, що штампується, розрізняють намітки з плоскою перемичкою, з розкосом, з магазином, з кишенею і глухі.

Оскільки в нашому випадку для обох способів штампування мм, то застосовується намітка з магазином при наявності попереднього рівчака, що формує намітку з розкосом. У цьому випадку можна одержати меншу товщину перемички в місці зрізу h0.


3.4 Оформлення двох ескізів заготовок

Ескіз заготовки при обробці гарячим штампуванням на гвинтових фрикційних пресах – Додаток А.

Ескіз заготовки при обробці на КГШП – Додаток Б.


4. Призначення технічних вимог на заготовки

Обробка на гвинторізних пресах

Технічні вимоги на штамповані заготовки матимуть наступний вигляд:

1. Клас точності штамповки – Т5, група сталі – М1, ступінь складності – С2.

2. Не вказані штампувальні нахили 5°,7˚, радіуси r=4,0 мм.

3. Допустиме зміщення по площині роз’єднання штампа 1,4 мм.

4. Не вказані допуски радіусів заокруглень 2,0 мм.

5. Допустиме відхилення від площинності 1,2 мм.

6. Допустиме відхилення від концентричності пробитого отвору відносно зовнішнього контуру поковки 2,0 мм.

7. Допустимі відхилення штампувальних нахилів 30΄.

Обробка на КГШП.

Технічні вимоги на штамповані заготовки матимуть наступний вигляд:

1. Клас точності штамповки – Т4, група сталі – М1, ступінь складності – С2.

2. Не вказані штампувальні нахили 3°,5˚, радіуси r=4,0 мм.

3. Допустиме зміщення по площині роз’єднання штампа 1,2 мм.

4. Не вказані допуски радіусів заокруглень 1,0 мм.

5. Допустиме відхилення від площинності 1,0 мм.

6. Допустиме відхилення від концентричності пробитого отвору відносно зовнішнього контуру поковки 1,5 мм.

7. Допустимі відхилення штампувальних нахилів 30΄.5. Розрахунок маси та коефіцієнта використання матеріалу

Щоб виконати даний пункт домашньої роботи, скористаємося програмою «Компас-3D V9». Після виконання об’ємних креслень заготовок та послідуючого визначення маси заготовок з МЦХ, обраховуємо коефіцієнт використання матеріалу для кожного із обраних способів виготовлення. Маса готової деталі Qдет=17,263 кг.

Визначаємо характеристики заготовки при штампуванні на гвинтових пресах та КГШП:


Гвинтові преси

Площа S = 241050.010113 мм2

Обєм V = 3207882.539198 мм3

Матеріал Сталь 35 ГОСТ 1050-88

Густина Ro = 0.007820 г/мм3

Маса M = 25085.641457 г

Отже коефіцієнт використання матеріалу буде дорівнювати:

КГШП

Площа S = 236518.914282мм2

Обєм V = 3076265.534954 мм3

Матеріал Сталь 35 ГОСТ 1050-88

Густина Ro = 0.007820 г/мм3

Маса M = 24056.396483 г

Отже коефіцієнт використання матеріалу буде дорівнювати:


З розрахованого коефіцієнта використання матеріалу видно, що метод виготовлення заготовки на КГШП кращий і використовувати його вигідніше в зв’язку з більшим коефіцієнтом використання матеріалу.
6.Техніко-економічне порівняння 2-х варіантів виготовлення заготовки та вибір найбільш раціонального

Вартість заготовок, що одержуються такими способами, як гаряче штампування на гвинтових фрикційних пресах можна визначити за формулою:

Де – заготівельні ціни на стружку чорних і кольорових металів по прейскурантах, гр.о, при матеріалі чавун ця величина становить 25 грн.

- базова вартість 1т заготовок, гр.о, для операції штампування на молотах ця величина становить 373 грн.

коефіцієнти, що залежать відповідно від класу точності штамповки, марки матеріалу, групи складності, маси і об’єму виробництва заготовок, і є однаковими для обох способів штампування.

відповідно рівні 1,0 – 1,0 – 0,84 – 0,8 – 1,0.

Тоді вартість заготовок для заданого способу виготовлення буде:

грн.

А тепер розрахуємо вартість заготовки , що одержується штампуванням на КГШП:

грн.


Висновок:

Оскільки конфігурації заготовок однакові і судячи з коефіцієнтів використання матеріалу та загальної вартості отриманої заготовки можна сказати, що кращим, оптимальним і економічно вигідним буде спосіб на штампування на КГШП.