ДОМАШНЯ РОБОТА № 1 (Автосохраненный).docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлена: 29.12.2021

Просмотров: 100

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Варіант №4

Речовина

,

,

q,

Перекр

Газопр

,,


r

22

2

0,4

0,008

Ручн.

2,5

0,06/0,025/0,025

2/3/4

10


Надлишковий тиск вибуху для індивідуальних речовин, визначаємо за формулоюде – максимальний тиск вибуху стехіометричної газоповітряної або пароповітряної суміші у замкнутому об’ємі (приймається 900 кПа);

– початковий тиск, кПа (приймається 101 кПа);

– маса ГГ або парів ЛЗР та ГР, що потрапили в результаті розрахункової аварії до приміщення, яку визначають для ГГ за формулою (4);

– коефіцієнт участі ГГ або парів у вибуху, який може бути розрахований на підставі характеру розподілення газів і парів в об’ємі приміщення;

– вільний обєм приміщення, ;

– густина газу або пари при розрахунковій температурі що розраховується за формулою (2);

стехіометрична концентрація ГГ або парів ЛЗР та ГР, % (об.), що визначається за формулою (3);

коефіцієнт, що враховує негерметичність приміщення й неадекватність процесу горіння ( приймається ).Визначаємо густину газу або пари при розрахунковій температуріде М – молярна маса речовини (М(

;

– мольний обєм, що дорівнює 22,413 ;

– розрахункова температура, (максимально можлива температура повітря в даному приміщенні);Визначаємо стехіометричну концентрацію ГГ або парів ЛЗР та ГР, % (об.),де – стехіометричний коефіцієнт кисню в реакції згоряння ( при розрахунку атоми азоту не враховуються);

, , – число атомів С, Н, О та галогенів у молекулі ГГ або парів ГР.Масу m, кг, газу, що потрапив до приміщення під час розрахункової аварії, визначаємо за формулоюде – обєм газу, що вийшов з апарату, ;

– обєм газу, що вийшов з трубопроводів, ;

– густина газу при розрахунковій температурі , що визначається за формулою (2)


При цьому


де – тиск в апараті, кПа;

– обєм апарата, .


де – обєм газу, що вийшов з трубопроводу до його перекриття;

– обєм газу, що вийшов з трубопроводу після його перекриття,де – витрата газу, яку визначають згідно з технологічним регламентом залежно від тиску у трубопроводі, його діаметру, температури газового середовища тощо,

– час перекривання (120 с, якщо у режимі автоматики, 300 с, у разі ручного відключення);

Де – максимальний тиск у трубопроводі за технологічним регламентом, кПа;

- внутрішній радіус трубопроводів, м;

довжина трубопроводів від аварійного апарата до засувок, м;Розрахунок горизонтальних розмірів зон

Горизонтальні розміри зони, м, які обмежують область концентрації, що перевищюють нижню концентраційну межу поширення полумя (Де – маса ГГ, що надійшли до відкритого простору під час аварійної ситуації, кг;

густина ГГ при розрахунковій температурі й атмосферному тиску,

нижня концентраційна межа поширення полум’я ГГ 14% (об.)
Розрахунок інтенсивності теплового випромінювання внаслідок вибуху

Інтенсивність теплового випромінювання q, кВт обчислюємо за формулоюде – середньоповерхнева густина теплового потоку випромінювання полум’я, кВт, величину приймаємо рівною 450 кВт;

кутовий коефіцієнт опромінення;

коефіцієнт пропускання теплового випромінювання крізь атмосферу.

Час існування «вогняної кулі» с, визначаємо за формулоюКоефіцієнт пропускання теплового випромінювання крізь атмосферу розраховуємо за формуло
Висновок: Дія надлишкового тиску вибуху викликає руйнування заслклення, легких перегородок, розкриття легкоскиданих конструкцій, дверей, воріт. Горизонтальні розміри зони, м, які обмежують область концентрації, що перевищюють нижню концентраційну межу поширення полум’я Тепловий потік може викликати спалахування деревини через 53 с., м’якої крівлі через 46 с., конвеєрної стрічки через 37 с., гуми автомобілів 23 с., каучук синтетичного через 23 с., після початку дії уражаючого фактору Перенос обладнання не потрібен.