lr_1_mpt.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлена: 29.12.2021

Просмотров: 145

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Міністерство освіти та науки України

Вінницький національний технічний університет
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1


Дослідження логічних елементів та комбінаційних вузлів

Виконав: ст. гр. Е-14мсб

Бабій А.О.

Перевірив: Жуков О.А.

Вінниця 2015Лабораторна робота №1

Дослідження логічних елементів та комбінаційних вузлів

Мета роботи: вивчити та дослідити закономірності функціонування логічних елементів та комбінаційних вузлів, що реалізують функції однієї та двох змінних, а також прості операції над двійковими числами.

Методичні вказівки

Робота проводиться на персональній ЕОМ з допомогою програми моделювання електричних схем Electronic Work Bench(EWB). Даний програмний комплекс дозволяє змоделювати роботу більшості електронних схем без побудови діючих пристроїв.

В бібліотеці елементів програми EWB є як ідеальні логічні елементи (призначені для грубого моделювання логічних блоків), так і моделі реальних мікросхем, які включають в себе декілька логічних елементів і дозволяють змоделювати перехідні процеси в схемах, що зібрані на базі таких пристроїв. В даній роботі будуть розглядатися лише ідеальні логічні блоки.

Для виконання роботи використовуються логічні елементи, які можна знайти на лінійці інструментів Logiс Gates. Позначення елементів приведені в таблиці 1.

Позначення

Логічна функція

Позначення

Логічна функція

І

АБО-НІ

АБО

І-НІ

НІДля генерування вхідних сигналів використовується генератор слів (Word Generator на лінійці Instruments) (рис.1)

Рисунок 1 – Зображення генератора двійкових слів

Для аналізу сигналів використовуємо логічний аналізатор (Logic Analizer на лінійці

Instruments) (рис. 2)

Рисунок 2 – Зображення логічного аналізатора

Схема для моделювання процесів повинна мати вигляд як на рис.3

Рисунок 3 – Схема для дослідження процесів відповідно до логічної функції

Y

Для аналізу отриманих результатів використовуємо графічний екран логічного аналізатора (рис.4)

Рисунок 4 – Екран логічного аналізатора

Завдання 1

  1. Згідно свого варіанта відповідно до заданої логічної функції побудувати в програмному комплексі EWB її технічний аналог.

Таблиця 1

варіант

Задача 1

Задача 2

Задача 3

1

Y=X1+X2

Shape1

Y=X2+X1X1

Shape2

Y=X1*(X2+X1)

2

Y=X1*X2

Shape3

Y=X1*X2+X2

Shape4Shape5

Y=X1*(X1+X2)

3

Shape6

Y=X1+X2

Shape7

Y=X1*X2+X2

Shape8Y=X2*(X1+X2)

4

Shape9

Y=X1+X2

Shape11Shape10

Y=X1+X1*X2

Shape12

Y=X1*(X1+X2)

  1. Скласти таблицю істинності для кожної схеми в такому виді:

Таблиця 2

Вх

оди

Вихід

Х1

Х2

Y

0

0

1

1

0

1

...

...

...

  1. Зробити висновок про відповідність отриманих результатів правилам алгебри логіки.
Розрахунки

Варіант №3

Для задачі 1.

Рисунок 1 – Схема для дослідження процесів

Рисунок 2 - Графічний екран логічного аналізатора.Таблиця істиності

Вх

оди

Вихід

Х1

Х2

Y

0

0

1

1

0

1

0

1

1

1

1

0Для задачі 2.

Рисунок 3 – Схема для дослідження процесів