Файл: ДОМАШНЯ РОБОТА № 4 ОСТАТОЧНИЙ.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлена: 29.12.2021

Просмотров: 129

Скачиваний: 3

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Оцінити загальний обсяг збитків внаслідок надзвичайної ситуації


Варіант - 14

Таблиця 1 – вхідні дані

Кількість постаждалих чол.

Дітей, чол.

/ віком, років

Виробчничі фонди, тис. грн.

4

2

-

1

-

-

-

46/0,86

40/0,9

230/0,85


Таблиця 2 – вхідні дані

Невиробничі фонди, тис. грн.

Cировина, тис. грн./тон

Готова продукція грн./тис. од.

360/0,48

47/0,52

185/0,9

13/1,5

0,2/5

0,85/5,5

980/2

148/10

950/2


Таблиця 3 – вхідні дані

Проміжна продукція, грн./тис. од.

Втрати майна організацій, тис.грн./од

Втрати майна громадянами тис.грн./од

148/10

0,15/5

20/0,75/0,5/3

52/0,9/0,5/3

0,78/3

150/1


Розрахунок збитків від втрати життя та здоров’я населення


Розмір збитків від втрати життя та здоровя населення визначаємо за формулоюДе – втрати від вибуття трудових ресурсів з виробництва;

– витрати на виплату допомоги на поховання;

– витрати на виплату пенсій у разі втрати годувальника.а) втрати від вибуття трудових ресурсів з виробництва розраховуємо на підставі даних, наведених у таблиці, за такою формулоюде – втрати від легкого нещасного випадку;

втрати від тяжкого нещасного випадку;

втрати від отримання людиною інвалідності;

втрати від загибелі людини;

кількість постраждалих від конкретного виду нещасного випадку.б) витрати на виплату допомоги на поховання розраховується за такою формулою:Де – допомога на поховання;

кількість загиблих.в) витрати на виплату пенсій у разі втрати годувальника розраховуємо на кожну дитину за формулоюДе – розмір щомісячної пенсії на дитину до досягнення нею повноліття – 18 років(50%пенсії годувальника призначеної за віком (мінімальна пенсія – 822 грн);

вік дитини.Збитки від руйнування та пошкодження основних фондів, знищення майна та продукції розраховуємо за формулоюДе – збитки від руйнування та пошкодження основних фондів виробничого призначення;

збитки від руйнування та пошкодження основних фондів невиробничого призначення;

збитки від втрат готової продукції;

збитки від втрат запасів сировини, напівфабрикатів та проміжної продукції;

збитки від втрат майна громадян та організацій.


а) розрахунок збитків від руйнування та пошкодження основних фондів виробничого призначення


Загальні збитки від руйнуваня та пошкодження основних фондів виробничого призначення складаються із збитків від повного або часткового руйнування і пошкодження будівель, споруд, корпусів, техніки, обладнання та інших видів основних фондів виробничого призначення та розраховуються за формулоюде – зменшення балансової вартості і-го виду основних фондів виробничого призначення внаслідок повного або часткового руйнування з урахуванням відповідних коефіцієнтів індексації;


коефіцієнт амортизації і-го виду основних фондів та виробничого призначення;

кількість видів основних фондів виробничого призначення, що були частково або повністю зруйновані;

ліквідаційна вартість одержаних матеріалів і устаткування.б) розрахунок збитків від руйнування та пошкодження основних фондів невиробничого призначення


Загальні збитки від руйнуваня та пошкодження основних фондів невиробничого призначення (житла, комунікацій, споруд та будівейль допоміжного призначення тощо) розраховуємо виходячи із залишкової балансової вартості зруйнованих об’єктів за такою формулоюде – балансова вартість і-го виду повністю зруйнованих фондів невиробничого призначення з урахуванням відповідних коефіцієнтів індексації;

коефіцієнт амортизації і-го виду фондів невиробничого призначення;

кількість видів зазначених фондів, що були повністю зруйновані;

ліквідаційна вартість одержаних матеріалів і устаткування.в) розрахунок збитків від втрат готової продукції провадиться за т формулоюЗбитки від втрат готової промислової продукції ( розраховуємо виходячи з її собівартості або за цінами придбання з урахуванням індексації за такою формулоюДе - собівартість одиниці і-го виду промислової продукції;

кількість втраченої продукції і-го виду;

кількість видів промислової продукції, втрачених під час НС.г) розрахунок збитків від втрат сировини, матеріалів та напівфабрикатів, проміжної продукції


Збитки від втрат сировини, матеріалів та напівфабрикатів, необхідних для виробництва продукції та надання послуг , розраховуємо виходячи з витрат відповідних підприємств та організацій на їх придбання або із середніх значень оптових цін на сировину,матеріали, напівфабрикати на момент виникнення втрат за такою формулоюде – середня оптова ціна одиниці і-ї сировини, матеріалів та напівфабрикатів на момент виникнення втрат;

– обсяг втрачених сировини, матеріалів, напівфабрикатів.


Збитки від втрат проміжної продукції підприємств розраховуємо виходячи з її собівартості за формулоюде - собівартість одиниці і-го виду проміжної продукції;

кількість втраченої проміжної продукції і-го виду;д) розрахунок збитків від втрат майна громадян та організацій


Збитки від втрат іншого майна розраховуємо для організацій виходячи з його залишкової балансової вартості, а для громадян – виходячи із середньої ринкової ціни відповідного майна на момент його втрати, що оцінюється експрертним шляхом, за формулоюде – балансова вартість і-го виду втраченого майна організацій;

– коефіцієнт автоматизації і-го виду втраченого майна організацій;

– індекс зміни цін стосовно часу придбання і-го виду майна;

– кількість втраченого майна організацій і-го виду;


– середня ринкова ціна і-го виду втраченого майна громадян;

– кількість втраченого майна громадян і-го виду;

кількість видів майна, втраченого організаціями;

– кількість видів майна, втраченого громадянами.
Висновок: за результатами розрахунків втановлено що збитки від втрати життя та здоров’я населення становлять , а збитки від руйнування та пошкодження основних фондів, знищення майна та продукції становлять Загальні збитки від НС становлять 7468,81 тис. грн.