Файл: НАСТРОЮВАННЯ ТОКАРНОГО ВЕРСТАТА ЗА ДОПОМОГОЮ СПОСОБУ ПРОБНИХ ЗАОТОВОК.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 31.12.2021

Просмотров: 246

Скачиваний: 4

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Лабораторна робота №11


НАСТРОЮВАННЯ ТОКАРНОГО ВЕРСТАТА ЗА ДОПОМОГОЮ

СПОСОБУ ПРОБНИХ ЗАОТОВОК


Мета роботи – оволодіння навиками настроювання верстатів для виконання операцій механічної обробки.

11.1. Загальні положення і методика виконання роботи

У серійному й масовому виробництві обробку деталей здійснюють на попередньо настроєних верстатах. Така обробка забезпечує автоматичне отримання розмірів, які залежать у цьому випадку від положення вершини інструмента відносно технологічних баз заготовки.

Задача настроювання верстатів полягає в установленні вершини різального інструмента у таке положення, яке забезпечувало б розміщення значень дійсних розмірів деталей усієї партії або ж більшої її частини в межах поля допуску Т.

В машинобудуванні застосовуються два способи настроювання верстатів – за пробними заготовками та за еталоном.

Настроювання верстатів за пробними заготовками може виконуватись з використанням робочих калібрів та універсального вимірювального інструменту.

В даній лабораторній роботі розглядається спосіб настроювання верстатів за пробними заготовками з використанням універсального вимірювального інструменту [13]. Слід зазначити, що цей спосіб є одним з найпоширеніших. Теоретичне підґрунтя способу розробив А. Б. Яхін. В лабораторній роботі використовується методика настроювання, викладена в роботі [13].

Цей спосіб найчастіше використовується для настроювання верстатів на операціях чистової і фінішної обробки, оскільки він забезпечує більшу точність у порівнянні зі способом настроювання за еталоном.

Виконання цієї лабораторної роботи передбачає використання результатів попередньо виконаної роботи № 10 “Визначення статистичних характеристик точності технологічного переходу”, оскільки перед настроюванням верстата необхідно переконатись в технологічній стійкості переходу, а також знати його основні статистичні характеристики.

Суть розглядуваного способу настроювання полягає у тому, що вершина різального інструмента встановлюється на певний попередньо розрахований розмір, який називають розміром настроєння. Правильність настроєння встановлюється робітником-настроювачем після обробки групи m пробних заготовок. Настроєння визнається правильним, якщо середнє арифметичне значення розмірів пробних заготовок знаходиться в межах допуску настроєння, який також попередньо розраховується.

Таким чином, перед настроюванням верстата потрібно знайти розмір настроювання.

Вважаючи, що пружні зміщення від дії сил різання в системі ВПІД незначні і ними можна знехтувати, номінальне значення розміру настроєння у відповідності з [23] для зовнішніх циліндричних поверхонь можна визначити за формулою

, (11.1)

де найменший розмір зовнішньої циліндричної поверхні згідно з операційним ескізом; середньоквадратичне відхилення розмірів заготовок, спричинене випадковими похибками, які виникають в процесі виконання технологічного переходу; похибка настроєння.


Для внутрішніх циліндричних поверхонь


, (11.2)

де найбільший розмір поверхні згідно з операційним ескізом.

Значення слід взяти з результатів попередньо виконаної лабораторної роботи №10.

Для способу пробних заготовок похибку настроєння можна знайти за формулою [13]

, (11.3)

де похибка регулювання; Shape1 похибка вимірювання; поле імовірного зміщення розташування вершини кривої розподілу групових середніх розмірів пробних заготовок.

Похибка регулювання

, (11.4)

де ціна поділки лімба регулювального пристрою верстата (в діаметральному вимірі).

Похибка вимірювання

, (11.5)

де ціна поділки універсального вимірювального інструмента, яким вимірюються пробні заготовки.

Розраховані за формулами (11.1) або (11.2) розміри настроєння розглядають як номінальні розміри. Оскільки під час обробки групи пробних заготовок відбувається розсіювання розмірів, то потрібно за фактичний (отриманий) розмір настроєння прийняти середнє арифметичне значення дійсних розмірів цих заготовок. Величина характеризує центр “миттєвого” розсіювання в початковий період роботи верстата, тобто одразу після настроювання.

Настроєння вважається задовільним, якщо виконується умова

(11.6)

де допуск настроєння, який може бути визначений за формулою [12]

. (11.7)11.2. Рекомендації до виконання роботи

Цю роботу пропонується виконати на токарно-гвинторізному верстаті з технологічними умовами, які збігаються з технологічними умовами виконання лабораторної роботи № 10 “Визначення статистичних характеристик точності технологічного переходу”, вважаючи, що здійснюваний технологічний перехід – чистове точіння зовнішньої циліндричної поверхні з допуском за ІТ 10 (СТ СЭВ 144-75).

Кількість пробних заготовок у групі – 5...6 шт.

Вимірювання розмірів пробних заготовок після проточування рекомендується виконувати за допомогою мікрометра з ціною поділки
0,01 мм.

11.3. Порядок виконання роботи

1. За формулою (11.3) визначити похибку настроєння.

2. За формулою (11.1) або (11.2) знайти розмір настроєння.

3. За формулою (11.7) визначити допуск настроєння.

4. Установити заготовку у верстатний пристрій.

5. Використовуючи спосіб пробних проходів і промірів, установити вершину різця на розмір, найближчий (за даних технологічних умов) до розміру настроєння.

6. З досягнутим під час виконання пункту 5 положенням вершини різця проточити всі пробні заготовки групи і виміряти їх розміри (після остигання).

7. Визначити середній розмір групи пробних заготовок.

8. Перевірити виконання співвідношення (11.6) і дати оцінку точності настроєння.

9. Сформулювати висновки та пропозиції.

10. Скласти звіт.

11.4. Зміст звіту

1. Назва і мета роботи.

2. Тип і модель верстата, ціна поділки лімба верстата.


3. Матеріал заготовки.

4. Відомості про різальний інструмент (матеріал різальної частини і її геометричні параметри).

5. Режими різання.

6. Операційний ескіз.

7. Розрахунок розміру настроєння.

8. Визначення середнього розміру групи пробних заготовок.

9. Висновки.

11.5. Питання для самоперевірки

1. Основні статистичні характеристики розподілу безперервних випадкових величин.

2. Початкові дані, суть і послідовність настроювання верстата способом пробних заготовок.

3. Чому перед настроюванням верстата способом пробних заготовок необхідно знати основні статистичні характеристики точності технологічного переходу?

4. У якому випадку настроєння верстата за способом пробних заготовок вважається задовільним?

5. Які фактори впливають на точність настроєння верстата за способом пробних заготовок?

6. Дайте порівняльну характеристику способів настроювання верстатів за пробними заготовками і за еталоном.

Рекомендована література: [13, 23].