Файл: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ДЕТАЛЕЙ ТА СКЛАДАННЯ МАШИН.doc

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлена: 30.12.2021

Просмотров: 2430

Скачиваний: 6

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

О. В. Дерібо, Ж. П. Дусанюк, О. М. Мироненко,

В. П. Пурдик, С. В. Репінський, Г. О. Черноволик

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ

ВИРОБНИЦТВА ДЕТАЛЕЙ

ТА СКЛАДАННЯ МАШИН


Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет

О. В. Дерібо, Ж. П. Дусанюк, О. М. Мироненко,

В. П. Пурдик, С. В. Репінський, Г. О. Черноволик

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ

ВИРОБНИЦТВА ДЕТАЛЕЙ

ТА СКЛАДАННЯ МАШИНЗатверджено Вченою радою Вінницького національного технічного університету як лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 0902 – “Інженерна механіка”. Протокол № 11 від 25 травня 2006 р.
Вінниця ВНТУ 2006

УДК 621.002(076.5)

Т 33


Рецензенти:


В. Ф Анісімов, доктор технічних наук, професор

Р. Д. Іскович-Лотоцький, доктор технічних наук, професор

В. І. Савуляк, доктор технічних наук, професорРекомендовано до видання Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки УкраїниО. В. Дерібо, Ж. П. Дусанюк, О. М. Мироненко, В. П. Пурдик,

С. В. Репінський, Черноволик Г. О.


Т 33 Теоретичні основи технології виробництва деталей та складання машин Лабораторний практикум. – Вінниця: ВНТУ, 2006. – 118 с.В лабораторний практикум увійшли 16 лабораторних робіт, які охоплюють основні розділи дисципліни “Теоретичні основи технології виробництва деталей та складання машин”. Він у повній мірі відповідає навчальній програмі цієї дисципліни.

Основна частина робіт присвячена питанням забезпечення якості деталей в процесі механічної обробки заготовок, застосуванню статистичних методів у машинобудуванні. В решті робіт розглядається технічне нормування операцій механічної обробки і забезпечення точності складання машин. Всі роботи передбачають виконання експериментів.УДК 621.002(076.5)

© О. В. Дерібо, Ж. П. Дусанюк, О. М. Мироненко,

В. П. Пурдик, С. В. Репінський, Г. О. Черноволик, 2006

ПЕРЕДМОВА


В лабораторний практикум увійшли 16 лабораторних робіт, які охоплюють основні розділи дисципліни “Теоретичні основи технології виробництва деталей та складання машин” (ТОТВДСМ). Більша частина робіт присвячена питанням забезпечення якості деталей в процесі механічної обробки заготовок і застосуванню статистичних методів у машинобудуванні. В решті робіт розглядається технічне нормування операцій механічної обробки і забезпечення точності складання машин. Всі роботи передбачають виконання експериментів.

Структурне розміщення лабораторних робіт у практикумі, в основному, відповідає черговості їх виконання під час вивчення дисципліни. В кожній лабораторній роботі вказується мета її виконання, наводяться основні теоретичні положення, які її стосуються, наводяться методика і порядок виконання роботи, перелік рекомендованих до використання приладів та обладнання, зміст звіту, питання для самоперевірки, рекомендована література.

Зміст кожної з лабораторних робіт супроводжується необхідними для її виконання нормативними й довідковими матеріалами.

Для теоретичних розрахунків та оброблення результатів експериментів в частині лабораторних робіт використовуються спеціальні комп’ютерні програми. На ці програми є посилання в текстах відповідних робіт.

Лабораторний практикум є узагальненням багаторічної роботи колективу кафедри “Технологія та автоматизація машинобудування” (ТАМ) Вінницького національного технічного університету.

Автори висловлюють щиру вдячність професору Савуляку В. І. та доценту Дівєєву Ю. М., які брали участь у постановці частини лабораторних робіт, а також завідувачу лабораторіями кафедри ТАМ Кубаю О. І. за активну й кваліфіковану роботу з упровадження лабораторних робіт у навчальний процес.


ЗМІСТ


Вступ...............................................................................................................


Лабораторна робота №1 Визначення показників геометричної точності вертикально-свердлильного верстата (О. В. Дерібо, С. В. Репінський).....................................................................................................


Лабораторна робота № 2 Дослідження базування заготовок у системі прямокутних координат (Ж. П. Дусанюк, О. В. Дерібо)..............


Лабораторна робота №3 Дослідження похибки базування, що виникає під час установлення партії заготовок у призму (О. В. Дерібо,
Ж. П. Дусанюк)..............................................................................................


Лабораторна робота №4 Статистичний аналіз точності механічної обробки за допомогою кривих розподілу (О. В. Дерібо, Ж. П. Дусанюк, Г. О. Черноволик).........................................................................


Лабораторна робота №5 Визначення похибки закріплення заготовки в трикулачковому самоцентрувальному спірально-рейковому патроні (О. В. Дерібо, О. М. Мироненко, В. П. Пурдик).........................................


Лабораторна робота №6 Визначення похибки закріплення, яка виникає з установленням тонкостінного кільця в трикулачковий самоцентрувальний патрон (Ж. П. Дусанюк, О. В. Дерібо, С. В. Репінський).....................................................................................................


Лабораторна робота №7 Визначення жорсткості вузлів токарного верстата (Ж. П. Дусанюк, О. В. Дерібо, С. В. Репінський)........................


Лабораторна робота № 8 Дослідження похибки механічної обробки, що спричиняється деформаціями системи ВПІД від дії сили різання (Ж. П. Дусанюк, О. В. Дерібо, С. В. Репінський).......................................


Лабораторна робота №9 Дослідження вібрацій у системі ВПІД
(О. В. Дерібо, В. П. Пурдик).........................................................................


Лабораторна робота №10 Визначення статистичних характеристик точності технологічного переходу за допомогою методу точкових діаграм (О. В. Дерібо, Г. О. Черноволик).........................................................
Лабораторна робота № 11 Настроювання токарного верстата за допомогою способу пробних заготовок (О. В. Дерібо, О. М. Мироненко)....................................................................................................


Лабораторна робота №12 Визначення похибки установлення інструмента на еталон, як складової похибки настроєння (О. В. Дерібо, О. М. Мироненко)..........................................................................................


Лабораторна робота №13 Дослідження можливостей керування пружними зміщеннями в системі ВПІД зміненням подачі (О. В. Дерібо, Ж. П. Дусанюк, Г. О.Черноволик)..................................................


Лабораторна робота №14 Дослідження впливу режимів різання на шорсткість проточеної поверхні (Ж.П. Дусанюк)......................................


Лабораторна робота №15 Визначення норми часу операції механічної обробки у серійному виробництві (Ж. П. Дусанюк, О. В. Дерібо)............................................................................................................


Лабораторна робота №16 Досягнення точності складання методами повної й неповної взаємозамінності (О. В. Дерібо, Г. О. Черноволик)....


Література.......................................................................................................


Додатки...........................................................................................................

6
712
17
23
34

3845
5460
65

71
75
7883
8994


101


103