Файл: ФУНДАМЕНТИ ЗАВОДУ ПО ПЕРЕРОБЦІ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ У М. ВІННИЦЯ.doc

Добавлена: 06.02.2019

Просмотров: 965

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.Форма № Н-6.01

Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет

Кафедра промислового та цивільного будівництва


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО

КУРСОВОГО ПРОЕКТУ


з дисципліни: “Основи та фундаменти ”

на тему: ФУНДАМЕНТИ ЗАВОДУ ПО ПЕРЕРОБЦІ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ У М. ВІННИЦЯ


08-08.ОФ.Б13.00.000 ПЗ

Студента __3__ курсу групи __1Б-12___

напряму підготовки____будівництво___

спеціальності_______________________

______Палій Н.О.____

(прізвище та ініціали)

Керівник ___________________________

______доц., к.т.н. Маєвська І.В._______

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)


Національна шкала ________________

Кількість балів: __________Оцінка: ECTS _____


Члени комісії

_____________ ______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

_____________ ______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

_____________ ______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

м. Вінниця – 2015 рік


Анотація


В даному курсовому проекті розглядається три варіанти виконання фундаментів: мілкого закладання, на забивних палях і на бурових палях. Проводиться техніко-економічне порівняння цих варіантів та вибирається найбільш економічний варіант фундаменту.

Вихідними даними для проектування є:

  • схема споруди;

  • геологічні та гідрогеологічні умови будівельного майданчика;

  • фізико-механічні характеристики ґрунтів.

Попередньо проводиться визначення відсутніх механічних та фізичних характеристик ґрунтів, визначається глибина закладання і розміри підошви фундаменту мілкого закладання та проводиться його розрахунок на осадку.

Для пальового фундаменту визначається глибина закладання ростверку, приймається марка та кількість паль в кущі, визначається їх несуча спроможність, конструюється ростверк та визначається осадка пальового фундаменту.

Всі розрахунки при необхідності супроводжуються схемами і таблицями.

Графічна частина проекту виконана у відповідності з розрахунками, що виконані при проектування фундаменту під задану споруду.Зміст


Вступ………………………………………………………………………….....

1 Підготовка вихідних даних для проектування фундаментів……………

1.1 Аналіз інженерно-геологічних умов будівельного майданчика……..

1.2 Збір навантаження на фундаменти………………………………….

2 Розрахунок фундаментів мілкого закладання ………………………….

2.1 Вибір глибини закладання фундаменту………………...…………..

2.2 Підбір розмірів підошви фундаменту по осі Б…………………….....

2.4 Визначення осідання фундаменту по осі Б…….…………………….

3 Розрахунок пальових фундаментів………………………………………...

3.1 Вибір глибини закладання ростверку, довжини і марки забивних паль………………………………………………………………………………….

3.2 Визначення несучої здатності забивної палі по осі Б……………….

3.3 Визначення осідання фундаменту на забивних палях…………………..

3.4 Вибір довжини і діаметру бурових паль під фундамент по осі Б…..

3.6 Визначення несучої здатності бурової палі …………………………….

4 Техніко-економічне порівняння варіантів фундаментів по осі Б………..

4.1 Фундамент мілкого закладання………………………………………….

4.2 Фундамент на забивних палях…………………………………………..

4.3 Фундамент на бурових палях…………………………………………….

Висновок…………………………………………………………………………

Література………………………………………………………………………..Вступ


Найбільш відповідальною частиною будь-якої будівлі є фундаменти, розрахунку, проектуванню та зведенню яких приділяється велика увага. Фундамент – це конструкція, призначена для передачі навантажень від надземної частини будівлі або споруди на ґрунтову основу (штучну або природну). Фундамент повинен відповідати вимогам міцності, стійкості, довговічності, технологічності влаштування і економічності.

Надійність основ і фундаментів і здешевлення робіт по їх влаштування в значній мірі залежать від вміння вірно оцінювати властивості ґрунтів в основах і їх сумісну роботу з фундаментами і наземними конструкціями, які деформуються, від раціональності вибраних типів основ і фундаментів і їх розмірів, від якості виконання цих робіт.

Основна мета курсового проекту полягає в тому, щоб запроектувати більш економічний варіант фундаменту із всіх можливих для заданої будівлі і ґрунтових умов, розрахувати його міцність і стійкість, а також набути проектних навиків та інженерного підходу в проектуванні фундаментів та підвалин.


1. Підготовка вихідних даних для проектування фундаментів


Земельна ділянка під будівництво заводу м.Вінниця.

Рельєф ділянки спокійний.

Вітровий район – 3 [6].

Сніговий район – 4 [6].

Клас споруди за ступенем відповідальності – ІІ.

Нормативна глибина сезонного промерзання ґрунту – 1,0 м.


1.1 Аналіз інженерно-геологічних умов будівельного майданчика


Інженерно-геологічна будова майданчику показана на розрізі у графічній частині.

Ґрунтові води залягають на глибині 1,8 м. Коливання рівня ґрунтових вод може досягати ±1,5 м. Ґрунтові води неагресивні до бетону конструкцій.

У таблицях 1, 2 представлені фізико-механічні характеристики ґрунтів


P, кПа

S, м

100

0,0058

200

0,0116

300

0,0174

400

0,0290Рисунок 1 – Графік залежності осідання штампу від навантаження для піску дрібного
Глина пластична : ;

;

;

.

Пісок дрібний:

;

;

;

;

.

Глина:

;

;

;

;

;

;

.