ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 09.07.2024

Просмотров: 1309

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

СОДЕРЖАНИЕ

Контроль засвоєння модуля ііi"Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя" білет № 1

Контроль засвоєння модуля ііi"Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя " білет № 2

Контроль засвоєння модуля ііi"Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя " білет № 3

Контроль засвоєння модуля ііi"Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя " білет № 4

Контроль засвоєння модуля ііi"Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя " білет № 5

Контроль засвоєння модуля ііi"Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя " білет № 6

Контроль засвоєння модуля ііi"Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя " білет № 7

Контроль засвоєння модуля ііi"Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя " білет № 8

Контроль засвоєння модуля ііi"Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя " білет № 9

Контроль засвоєння модуля ііi"Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя " білет № 10

Контроль засвоєння модуля ііi"Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя " білет № 11

Контроль засвоєння модуля ііi"Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя " білет № 12

Контроль засвоєння модуля ііi"Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя " білет № 13

Контроль засвоєння модуля ііi"Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя " білет № 14

Контроль засвоєння модуля ііi"Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя " білет № 15

Контроль засвоєння модуля ііi"Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя " білет № 16

Контроль засвоєння модуля ііi"Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя " білет № 17

Контроль засвоєння модуля ііi"Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя " білет № 18

Контроль засвоєння модуля ііi"Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя " білет № 19

Контроль засвоєння модуля ііi"Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя " білет № 20

Контроль засвоєння модуля ііi"Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя " білет № 21

Контроль засвоєння модуля ііi"Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя " білет № 22

Контроль засвоєння модуля ііi"Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя " білет № 23

Контроль засвоєння модуля ііi"Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя " білет № 24

Контроль засвоєння модуля ііi"Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя " білет № 25

Контроль засвоєння модуля ііi"Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя " білет № 26

Контроль засвоєння модуля ііi"Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя " білет № 27

Контроль засвоєння модуля ііi"Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя " білет № 28

Контроль засвоєння модуля ііi"Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя " білет № 29

Контроль засвоєння модуля ііi"Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя " білет № 30

Контроль засвоєння модуля ііi"Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя " білет № 31

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця

Факультети: медичний №№1, 2, 3, 4, ФПЛЗСУ

Курс 1-й

Навчальна дисципліна: “Медична біологія”

Контроль засвоєння модуля ііi"Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя" білет № 1

І ) Контрольні запитання:

 1. Хто вперше запропонував термін “екологія”?

 2. Де утворюються ооцисти токсоплазми?

 3. Назвіть проміжних і остаточних хазяїв нанофієтозу.

 4. Які існують методи лабораторної діагностики ентеробіозу?

 5. Яка відмінність між ектопаразитом і ендопаразитом?

 6. Яке медичне значення мають ракоподібні?

 7. Назвіть отруйних для людини представників кишковопорожнинних.

 8. У яких представників стьожкових червів яйця морфологічно однакові?

 9. У яких синантропних комах розвиток відбувається з неповним метаморфозом?

 10. Як називається захворювання збудником якого є Trypanosoma cruzi?

ІІ ) Ситуаційна задача. Побудуйте піраміду біомаси озера, якщо суха маса на 1 м2 у продуцентів становить 100 г, у первинних консументів — 10, у вторинних консументів — 2 г.

ІІІ ) Тестові завдання додаються.

Затверджено на засіданні кафедри

протокол № 15 від 10 лютого 2006 року

Зав. кафедрою біології, д.б.н.

професор О.В.Романенко

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця

Факультети: медичний №№1, 2, 3, 4, ФПЛЗСУ

Курс 1-й

Навчальна дисципліна: “Медична біологія”

Контроль засвоєння модуля ііi"Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя " білет № 2

І ) Контрольні запитання:

 1. Перелічіть абіотичні екологічні фактори.

 2. Які стадії розвитку токсоплазми можна виявити в організмі проміжного хазяїна?

 3. Де локалізуються збудники метагонімозу і нанофієтозу?

 4. Личинки яких нематод активно проникають в організм людини?

 5. Які типи паразитизму притаманні членистоногим?

 6. Яке медичне значення мають кліщі?

 7. Яких тварин називають пасивно-отруйними?

 8. Яйця якого гельмінта мають діжкоподібну форму, товсту оболонку, світлі “пробочки” на полюсах?

 9. Хто з представників членистоногих є переносниками збудника чуми?

 10. Як називається захворювання збудником якого є Plasmodium vivax?


ІІ ) Ситуаційна задача. Побудуйте екологічну піраміду чисел помірної зони (влітку), якщо кількість особин на 1000 м2 становить: продуцентів — 1500, травоїдних тварин — 150 000, первинних хижаків — 100 000, кінцевих хижаків — 10. Назвіть представників різних рівнів живлення.

ІІІ ) Тестові завдання додаються.

Затверджено на засіданні кафедри

протокол № 15 від 10 лютого 2006 року

Зав. кафедрою біології, д.б.н.

професор О.В.Романенко

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця

Факультети: медичний №№1, 2, 3, 4, ФПЛЗСУ

Курс 1-й

Навчальна дисципліна: “Медична біологія”

Контроль засвоєння модуля ііi"Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя " білет № 3

І ) Контрольні запитання:

 1. Що таке екологічна ніша?

 2. Які шляхи зараження людини токсоплазмозом?

 3. Назвіть проміжних хазяїнів збудника клонорхозу.

 4. Вкажіть латинські назви нематод, яйця яких можуть поширюватися через брудні руки.

 5. Які функції виконує зовнішній покрив тіла членистоногих?

 6. Чи властивий кліщам статевий диморфізм?

 7. Яких тварин називають активно-отруйними?

 8. Для діагностики якого гельмінтозу роблять зскрібок з періанальних складок?

 9. Що таке “чумний блок”?

 10. Як називається захворювання збудником якого є Plasmodium ovale?

ІІ ) Ситуаційна задача. За правилами екологічної піраміди визначте, скільки планктону потрібно з’їсти киту, щоб збільшити приріст своєї маси на 200 кг, враховуючи, що він харчується виключно планктоном.

ІІІ ) Тестові завдання додаються.

Затверджено на засіданні кафедри

протокол № 15 від 10 лютого 2006 року

Зав. кафедрою біології, д.б.н.

професор О.В.Романенко

+МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця

Факультети: медичний №№1, 2, 3, 4, ФПЛЗСУ

Курс 1-й

Навчальна дисципліна: “Медична біологія”Контроль засвоєння модуля ііi"Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя " білет № 4

І ) Контрольні запитання:

 1. Що таке антропогенний фактор?

 2. Хто є остаточним хазяїном токсоплазми?

 3. Чи може людина заразитися опісторхозом від кішки?

 4. Які нетрансмісивні нематодози поширюються через комах?

 5. Для яких членистоногих характерний личинковий паразитизм?

 6. У чому полягає особиста профілактика укусів кліщів?

 7. Яке медичне значення має клоп Triaoma infestans?

 8. Яким чином людини може заразитись дракункульозом?

 9. Чи отруйний для людини павук Latrodectus tredecimguttatus?

 10. Як називається захворювання збудником якого є сисун котячий?

ІІ ) Ситуаційна задача. На скільки особин зменшиться чисельність популяції щук в озері (середня маса 5 кг), якщо маса фітопланктону, яким харчувалися коропи цього озера, зменшилася з 95 до 80 т?

ІІІ ) Тестові завдання додаються.

Затверджено на засіданні кафедри

протокол № 15 від 10 лютого 2006 року

Зав. кафедрою біології, д.б.н.

професор О.В.Романенко

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця

Факультети: медичний №№1, 2, 3, 4, ФПЛЗСУ

Курс 1-й

Навчальна дисципліна: “Медична біологія”

Контроль засвоєння модуля ііi"Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя " білет № 5

І ) Контрольні запитання:

 1. Які ви можете навести приклади наземних природних екосистем?

 2. Де в організмі людини локалізується піхвова трихомонада?

 3. Чому опісторхоз вважають природно-осередковою хворобою?

 4. Які трансмісивні нематодози поширені в тропічних і субтропічних регіонах?

 5. Для яких членистоногих характерний імагінальний паразитизм?

 6. Як називають тимчасового хазяїна, на якому живляться кліщі?

 7. Яке медичне значення має блощиця Cimex lectularius?

 8. Що таке цистоцерк?

 9. Які продукти життедіяльності бджіл застосовують в медицині?

 10. Як називається захворювання збудником якого є сисун ланцетоподібний?


ІІ ) Ситуаційна задача. Під час лабораторного дослідження фекалій пацієнта виявили кулясті клітини, які мали оболонку і два ядра, різні за розміром і формою. Чи є такі клітини сигналом для лікаря про наявність у пацієнта інвазійної хвороби?

ІІІ ) Тестові завдання додаються.

Затверджено на засіданні кафедри

протокол № 15 від 10 лютого 2006 року

Зав. кафедрою біології, д.б.н.

професор О.В.Романенко

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця

Факультети: медичний №№1, 2, 3, 4, ФПЛЗСУ

Курс 1-й

Навчальна дисципліна: “Медична біологія”

Контроль засвоєння модуля ііi"Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя " білет № 6

І ) Контрольні запитання:

 1. Які ви знаєте штучні екосистеми?

 2. Які організми є природним резервуаром збудника вісцерального лейшманіозу?

 3. Які є методи лабораторної діагностики парагонімозу?

 4. Якими нематодозами можна заразитися, вживаючи немиті овочі?

 5. Які кліщі є постійним паразитами людини?

 6. Що таке трансоваріальна передача збудника хвороби?

 7. Які клопи є паразитами людини?

 8. При яких трематодозах у людини може виникнути жовтяниця внаслідок закупорки жовчних проток?

 9. Для чого в медицині застосовують отруту медоносної бджоли?

 10. Як називається захворювання збудником якого є сисун легеневий?

ІІ ) Ситуаційна задача. Під час планового медичного обстеження працівників їдальні середньої школи у фекаліях шеф-кухаря виявлено цисти амеб, що містять вісім ядер. Чи може цей працівник їдальні бути для учнів школи джерелом зараження на амебіаз?

ІІІ ) Тестові завдання додаються.

Затверджено на засіданні кафедри

протокол № 15 від 10 лютого 2006 року

Зав. кафедрою біології, д.б.н.

професор О.В.Романенко

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця

Факультети: медичний №№1, 2, 3, 4, ФПЛЗСУ

Курс 1-й

Навчальна дисципліна: “Медична біологія”