Файл: Zmist.doc

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлена: 28.12.2021

Просмотров: 106

Скачиваний: 3

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет

Інститут інформаційних технологій і комп’ютерної інженерії

Кафедра обчислювальної техніки


РОЗРОБКА ПРОГРАМ МОВОЮ С++

З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ

ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПРОГРАМУВАННЯ


Пояснювальна записка

до курсової роботи

з дисципліни "Програмування" за спеціальністю

"Комп’ютерні системи і мережі"

08-23.П.69.01.00.000.ПЗКерівник: курсової роботи

доцент каф. ОТ

Ткаченко О.М.

________________

(підпис)

"___"__________ 2013 р.Розробив

студент гр. 1КІ-11

________________Дудник О.В.

(підпис)
Вінниця ВНТУ 2014 р.

АНОТАЦІЯ


В даній курсовій роботі була виконана розробка програми на мові програмування С++ з використанням об’єктно-орієнтованих методів. Програма включає в себе роботу з файлами, класами, обробку числової інформації і роботу з графікою. В ході роботи було створено програмну оболонку вирішуваної задачі і розроблено методи вирішення завдання пошуку двох трикутників з найменшими тупими кутами та двох з найбільшими кутами, а також реалізовано алгоритм перевірки перетину даних трикутників з іншими та виведення їх на дисплей.ЗМІСТ


ВСТУП…………………………………………………………………………………..…6

1 АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТЕХНОЛОГІЙ ПРОГРАМУВАННЯ ТА ОБГРУНТУВАННЯ ТЕМИ………………………………………………………………7

2 РОЗРОБКА ПРОГРАМИ ВИКОНАННЯ ОСНОВНОГО ЗАВДАННЯ……………10

2.1 Розробка методу виконання основного завдання…………………………...10

2.2 Структура даних та функцій………………………………………………….11

3 РОЗРОБКА ПРОГРАМИ МЕНЮ…………………………………………………….16

4 РОЗРОБКА ТА ВИКОНАННЯ ТЕСТОВОГО ПРИКЛАДУ……………………….20

5 ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА…………………………………………………….22

ВИСНОВКИ………………………………………………………………………...........23

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ..…………………………………………………………...........24

ДОДАТКИ………………………………………………………………………………..25

Додаток А………………………………………………………………………………...26

Додаток Б………………………………………………………………………………....35