Файл: 2лаба теорыя.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлена: 29.12.2021

Просмотров: 205

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
background image

Лабораторна робота № 3

Тема: Дослідження тригерів та тригерних елементів

Мета роботи: 

дослідити роботу RS-, JK-, D- та Т-тригерів. Освоїти особливості 

функціонування тригерів та схем на їх основі.

Методичні вказівки

Лабораторна робота проводиться в програмному комплексі Electronics WorkBench. 

В бібліотеці елементів цієї програми є ідеальні тригери (Flip-flop). Використовуючи 

дані тригери, а також генератор слів та логічний аналізатор дослідити різні типи 

тригерів,   а   також   часові   діаграми   їх   роботи.   Позначення   тригерів   в   бібліотеці 

елементів подане в таблиці 1.

Таблиця 1

 Асинхронний RS-тригер

Синхронний JK-тригер з 

інверсним входом 

синхронізації

D-тригер

Ідеальний Т-тригер, який також досліджується в даній лабораторній роботі, можна 

створити на основі JK-тригера, об'єднавши обидва сигнальні входи і подавши на них 

рівень   логічної   одиниці,   вхідний   сигнал   Т-тригера   подається   на   синхронізуючий 

вхід JK-тригера.

Вхідні   сигнали   тригерів   при   виконанні   роботи   потрібно   отримувати, 

використовуючи   генератор   слів.   Сигнали   досліджуються   з   допомогою   логічного 

аналізатора.

Порядок виконання роботи

1. Дослідження RS-тригера

У вікні програми EWB створити схему для дослідження RS-тригера, яка зображена 

на рис.1

МПТ

     

Лабораторна робота №

3

  

стор.

 

1


background image

Налаштувати   генератор   двійкових   слів,   щоб   отримати   послідовність   комбінацій 

логічних сигналів, що подані в табл. 2

Рисунок 1 – Схема для дослідження RS-тригера

Таблиця 2

Такт

Вхід R

Вхід S

0

0

0

1

1

0

2

0

0

3

0

1

Отримати часову діаграму роботи RS-тригера. 

2. Дослідження JK-тригера

У вікні програми EWB створити схему для дослідження JK-тригера, яка зображена 

на рис.2

Налаштувати   генератор   двійкових   слів,   щоб   отримати   послідовність   комбінацій 

логічних сигналів, що подані в табл. 3

МПТ

     

Лабораторна робота №

3

  

стор.

 

2


background image

Рисунок 2 – Схема для дослідження JK-тригера

Таблиця 2

Такт

Вхід J

Вхід K

Вхід С

0

0

0

0

1

1

0

0

2

1

0

1

3

0

0

0

4

0

1

0

5

0

1

1

6

0

0

0

7

1

1

0

8

1

1

1

9

0

0

0

10

1

1

0

11

1

1

1

12

0

0

0

Отримати часову діаграму роботи JK-тригера. 

3. Дослідження D-тригера

МПТ

     

Лабораторна робота №

3

  

стор.

 

3


background image

У вікні програми EWB створити схему для дослідження D-тригера, яка зображена 

на рис.3

Налаштувати   генератор   двійкових   слів,   щоб   отримати   послідовність   комбінацій 

логічних сигналів, що подані в табл. 4

Рисунок 3 – Схема для дослідження D-тригера

Таблиця 4

Такт

Вхід D

Вхід C

0

0

0

1

1

0

2

1

1

3

0

0

4

0

1

5

0

0

Отримати часову діаграму роботи D-тригера. 

4. Дослідження Т-тригера

У вікні програми EWB створити схему для дослідження лічильного Т-тригера, яка 

МПТ

     

Лабораторна робота №

3

  

стор.

 

4


background image

зображена на рис.4

Налаштувати генератор двійкових слів, щоб отримати послідовність чередування 

високого та низького логічних сигналів.

Рисунок 4 – Схема для дослідження Т-тригера

Отримати часову діаграму роботи Т-тригера

5. Зробити висновки про пророблену роботу

Для захисту лабораторної роботи необхідно знати:

Призначення тригерів та тригерних елементів

Відмінність тригерних схем від комбінаційних

Схеми утворення тригерів на базі простіших елементів

Особливості асинхронних та синхронних тригерів

МПТ

     

Лабораторна робота №

3

  

стор.

 

5