ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 30.12.2021

Просмотров: 618

Скачиваний: 5

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

5.3 Методика виконання роботи


Роботу пропонується виконати в наступному порядку.

  1. Зібрати на стенді пневматичні схеми згідно рисунків (рис. 5.4-5.5).

  2. Перевірити відпрацювання робочого циклу для кожної схеми.

  3. Розглянути на стенді можливі несправності та виправити їх.

  4. Дати детальний опис роботи кожної схеми.

  5. Проаналізувати отримані результати і оформити висновки.


5.4 Зміст звіту


В звіті повинні бути приведені дата виконання роботи, тема і мета роботи, короткі теоретичні відомості, пневматичні принципові схеми, перелік застосованих елементів, результати детального опису роботи схем і висновки.


5.5 Питання для самопідготовки


 1. Задачі автоматики. Призначення пневматичних пристроїв у виконанні цих задач.

 2. Область застосування, принцип дії і склад пневмоприводу.

 3. Переваги і недоліки пневмоприводу у порівнянні з гідроприводом.

 4. Умовні позначення основних елементів і принципові схеми пневмоприводів.

 5. Основні параметри газу.

 6. Компресори. Принцип роботи двоциліндрового компресора.

 7. Опис роботи схем пневмоприводів, що збираються на стенді.
ЛІТЕРАТУРА


 1. Гидроприводы и гидроавтоматика станков / Под ред. В. А. Федорца. – К.: Выща шк., 1987. – 375 с.

 2. Башта Т. М. Объемные насосы и гидравлические двигатели гидросистем. – М.: Машиностроение, 1974. – 606 с.

 3. Гидроприводы сельскохозяйственных машин / Под ред. И. А. Немировского. – К.: Тэхника, 1979. – 138 с.

 4. Станочные гидроприводы: Справочник / В. К. Свешников, А. А. Усов. – М.: Машиностроение, 1982. – 464 с.

 5. Бурєнніков Ю. А., Немировський І. А., Козлов Л. Г. Гідравліка і гідропневмопривод. Ч. 1. Гідравліка і гідропривод. Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2003. – 123 с.

 6. Матієга В. М., Кулінченко В. Р., Яхно О. М., Мотуз І. К. Лабораторний практикум. (Гідравліка, гідравлічні машини, аеромеханіка, гідро- і пневмопривід та пневмоавтоматика): Навчальний посібник. – К.: 2007. – 341 с.
33