Файл: Posibnuk_PVZDM_chtamp.doc

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлена: 30.12.2021

Просмотров: 2141

Скачиваний: 3

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Ж.П. Дусанюк, І.О. Сивак, С.В. Дусанюк, С.В. Репінський
ПРОЕКТУВАННЯ ТА ВИРОБНИЦТВО ЗАГОТОВОК

ДЕТАЛЕЙ МАШИН


ГАРЯЧЕ ОБ’ЄМНЕ ШТАМПУВАННЯ


Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет

Ж.П. Дусанюк, І.О. Сивак, С.В. Дусанюк, С.В. Репінський
ПРОЕКТУВАННЯ ТА ВИРОБНИЦТВО ЗАГОТОВОК

ДЕТАЛЕЙ МАШИН


ГАРЯЧЕ ОБ’ЄМНЕ ШТАМПУВАННЯ

Затверджено Вченою радою Вінницького національного технічного університету як навчальний посібник для студентів напряму підготовки 0902 - „Інженерна механіка” спеціальностей 6.090200(02) - „Технологія машинобудування”, 6.090200(03) - „Металорізальні верстати та системи”. Протокол № 7 від " 26 " січня 2006 р.
Вінниця ВНТУ 2006

УДК 621(07)

Д 84Рецензенти:


Р.Д. Іскович-Лотоцький, доктор технічних наук, професор

В.Ф. Анісімов, доктор технічних наук, професор

В.П. Пурдик, кандидат технічних наук, доцентРекомендовано до видання Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки УкраїниДусанюк Ж.П., Сивак І.О., Дусанюк С.В., Репінський С.В.


Д 84 Проектування та виробництво заготовок деталей машин. Гаряче об’ємне штампування. Навчальний посібник. Вінниця: ВНТУ, 2006. 106 с.


Посібник містить теоретичну інформацію про основні види обробки металів тиском, обладнання для їх виконання. Розглянуто зміст завдання на СРС та методичні вказівки до його виконання. Наведено довідникові дані для проведення розрахунків.

УДК 621(07)


Ж.П. Дусанюк, І.О.Сивак, С.В. Дусанюк, С.В. Репінський, 2006


ЗМІСТ


Вступ............................................................................................................


1 Обробка металів тиском.............................................................................


2 Фактори, що впливають на пластичність металу....................................


3 Холодна і гаряча обробка металів тиском................................................


4 Вплив обробки тиском на структуру і механічні властивості металів і

сплавів...........................................................................................................


5 Основні види обробки металів тиском.....................................................


6 Кування........................................................................................................


7 Гаряче об’ємне штампування....................................................................


8 Методичні вказівки до виконання домашніх та контрольних робіт......


Література....................................................................................................


Додаток А....................................................................................................


Додаток Б.....................................................................................................

4


5


6


89


10


11


25


38


91


92


97ВСТУП


У сучасній машинобудівній промисловості обробка металів тиском (ОМТ) є одним із основних способів формоутворення заготовок деталей машин. Це пояснюється тим, що в процесі пластичного деформування метал отримує не тільки нову форму, але й змінює свою структуру та фізико-механічні властивості.

Всі процеси ОМТ поділяють на дві групи: процеси металургійного та машинобудівного виробництва. До першої групи належать прокатування, пресування, волочіння, тобто технологічні процеси, в основу яких покладено принцип безперервності. Продукцією металургійного виробництва є сортовий (круг, квадрат, шестигранник, штаба, лист, стрічка, кутник, швелер, двутавр, дріт, труба) та періодичний (зі змінним перетином за довжиною) прокат. Його використовують як заготовки для створення різних конструкцій, вузлів і деталей, а також як вихідну заготовку в ковальсько-штампувальному виробництві для виготовлення заготовок шляхом кування, штампування та спеціальними способами.

Виготовлення заготовок ОМТ має такі переваги: менша витрата матеріалів, висока якість матеріалу та поверхонь заготовки, точність форми та розмірів, висока продуктивність праці, можливість механізації та автоматизації виробничих процесів. ОМТ створює можливість для організації маловідходних та енергоощадних виробництв, підвищення безпеки та поліпшення умов праці.

На даному етапі розвитку машинобудування ОМТ є одним із головних напрямів розвитку технології машинобудування. ОМТ забезпечує: якісну зміну виробничих і технологічних процесів в машинобудуванні, що відбуваються внаслідок комплексної механізації технологічних процесів, та їх автоматизації; інтенсифікацію технологічних процесів шляхом підвищення продуктивності устаткування, концентрації операцій та створення безперервних і безвідходних виробництв; використання спеціальних способів ОМТ з мінімальними припусками на механічну обробку; удосконалення технологічних процесів безокислювального та енергоощадного нагрівання заготовок; створення технологічних процесів обробки малопластичних і важкодеформовних сплавів.

Теоретичний та довідниковий матеріал, наведений в даному навчальному посібнику, направлений на вивчення виробництва та набуття навиків проектування стальних заготовок, одержуваних ОМТ, а саме гарячим об’ємним штампуванням.