ЕМТ лаба2.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлена: 31.12.2021

Просмотров: 341

Скачиваний: 5

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Таблиця 1.4 — Десяткові числа із знаками і їх представлення в додатковому коді

Десяткові

Представлення чисел із знаками

Примітки

+127

0111 1111

Додатні числа представлені в тій же формі, що і прямі двійкові числа.

+15

0000 1111

+7

0000 0111

+6

0000 0110

+5

0000 0101

+4

0000 0100

+3

0000 0011

+2

0000 0010

+1

0000 0001

+0

0000 0000

-1

1111 1111

Від’ємні числа представлені у формі додаткового коду.

-2

1111 1110

-3

1111 1101

-4

1111 1100

-5

1111 1011

-6

1111 1010

-7

1111 1001

-8

1111 1000

-128

1000 0000

Який буде запис в додатковому коді числа –9? Розглянемо етапи перетворення. Вони наведені в таблиці 1.5.

Одержаний результат є додатковим кодом додатного десяткового числа. В наведеному прикладі додатковим кодом числа 9 є 1111 0111. Потрібно замітити, що знаковий біт 1, це означає, що дане число (1111 0111) від’ємне.

Яким буде десятковий еквівалент числа 1111 0000, що записаний у формі додаткового коду? Процедура в цьому випадку наведена в таблиці 1.6.


Таблиця 1.5 — Запис в додатковому коді числа мінус 9

Десяткове число

9

Етап 1.

Запис десяткового числа без знаку (9).

Двійкове число

0000 1001

Етап 2.

Перетворення десяткового числа в двійковий код (0000 1001).

Доповнення до 1 (зворотний або інверсний код)

1111 0110

Етап 3.

Отримання зворотного коду двійкового числа заміною нулів одиницею, а одиниць – нулями (1111 0110).

Доповнення до 2 (додатковий код)

+1

Shape41111 0111

Етап 4.

Додати одиницю до зворотного коду. Тут додати 1 до 1111 0110, що дає 1111 0111.

Таблиця 1.6 — Десятковий еквівалент числа 1111 0000

Додатковий код

1111 0000

Етап 1.

Запис додаткового коду (1111 0000).

Доповнення до 1

0000 1111

Етап 2.

Утворюється зворотний код додаткового коду заміною нулів одиницями, а одиниць – нулями (0000 1111).

Shape5 Двійкове число

+1

0001 0000 = 16

Етап 3.

Додати 1.

Таким чином, формування зворотного коду і додавання 1 є тими ж процедурами, які ми проводили при перетворенні двійкового числа в додатковий код. Однак, слід відзначити, що хоча ми отримали двійкове число 0001 0000 = 1610, вихідний запис додаткового коду 1111 0000 = -16, тобто, маємо від’ємне число, оскільки старший біт в додатковому коді є 1.

1.3 Послідовність виконання роботи та зміст звіту

Результати роботи з логічних функцій оформлюються у вигляді таблиць істинності (відповідності);

Результати з перетворення цифрової інформації оформлюються у вигляді таблиці результатів обчислень:

Таблиця 1.7 — Результати обчислень

Вихідне число


Z=

Двійкова форма

Десятковий еквівалент

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Двійковий код

Z2Продовження таблиці 1.7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Зсув на розряд вліво

Z3Обернений код

Z4Доповняльний код

Z5Арифметична сума

Z2+Z3Арифметична сума

Z2+Z2Арифметична сума

Z2+Z5Логічна сума

Z2+Z2Логічна сума

Z2+Z3Логічна сума

Z2+Z5Порозрядна сума за мод. два

Z2Z2Порозрядна сума за мод. два

Z2Z3Логічне множення

Z2*Z2Логічне множення

Z2*Z3Логічне множення

Z2*Z5
1.4 Варіанти завдань

вар.

Х10

вар.

Х10

1

101

14

86

2

98

15

115

3

103

16

84

4

96

17

117

5

105

18

82

6

94

19

119

7

107

20

80

8

92

21

121

9

109

22

78

10

90

23

123

11

111

24

76

12

88

25

125

13

113