Файл: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ДЕТАЛЕЙ ТА СКЛАДАННЯ МАШИН.doc

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 30.12.2021

Просмотров: 2465

Скачиваний: 6

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.Таблиця Г14

Довжини врізання й перебігу інструмента для токарних

та свердлильних робіт


Типи різців

Головний кут в плані , °

Глибина різання, мм

1

2

4

6

8

10

Врізання й перебіг, мм

Прохідні, підрізні, розточувальні

45

60

75

2

2

2

3.5

2.5

2,5

6

4

3

8

5

4

11

7

5

13

8

6

90

3…5

Прорізні

-

2…5

Величина врізання й перебігу інструмента для обробки отворів

Характер обробки

Діаметр інструмента Dc, мм до

3

5

10

15

20

Довжини врізання й перебігу, мм

Наскрізне свердління свердлами з одинарною заточкою

2

2,5

5

6

8

Наскрізне зенкерування з глибиною різання, мм

1

3

-

-

-

-

-

-

3

5

3

5

Наскрізне розверстування

циліндричних отворів

-

8

9

15

18

Нарізання різі машинними мітчиками

Наскрізь

Довжина забірної частини 3-6 ниток і ще 1-2 нитки – калібрувальні

До упора

2,5…3 кроки різіТаблиця Г15

Складові допоміжного часу для нормування робіт, що виконуються

на горизонтально-, вертикально- та універсально-фрезерних верстатах


Час, пов'язаний із переходом, хв.

Характер обробки, спосіб встановлення різального інструмента на розмір обробки

Група верстатів

І

ІІ

Довжина стола,

мм, до

750

1250

Час

Фрезерування площин, фасонних поверхонь і пазів

Фрезою, попередньо встановленою на розмір

0,14


0,24

0,47

0,18


0.30

0,60


за лімбом

за розміткою

3 встановленням фрези на розмір способом пробних проходів і промірів з використанням універсального вимірювального інструменту

Розмір, що ви-мірюється, мм

до

100


понад

100

0,470,55

0,550,65

Час на прийоми, що пов'язані з переходом і не ввійшли в комплекси, хв.

Змінити частоту обертання шпинделя

Змінити величину або напрямок подачі

Повернути ділильну головку чи ділильний пристрій на одну позицію

Повернути пристрій з робочої позиції на завантажувальну

0,06

0,06

0,04


-

0,07

0,07

0,04


0,09

Встановити й зняти щиток захисту від стружки

шарнірний

знімний

0,05

0,16

0,06

0,18Таблиця Г16

Час на обслуговування, перерви на відпочинок і підготовчо-заключний час

для нормування робіт, що виконуються на горизонтально-, вертикально- й

універсально-фрезерувальних верстах


Час на обслуговування робочого місця

Група верстатів

І


ІІ

Довжина стола, мм, до

750


1250

Процент від оперативного часу

3

3,5

Час перерви на відпочинок та особисті потреби

Процент від оперативного часу

4

Підготовчо-заключний час на налагодження верстата,

інструментів і пристроїв

Спосіб встановлення деталі

Кількість

Встановлених

фрез

Група верстатів

І

ІІ

Довжина стола, мм, до

750

1250

Час, хв.

В універсальному пристрої (патрон, патрон з центром, центри, болти з планками, лещата)

без ділильної головки

-

1-2

10

14

11

16

з ділильною головкою

-

1-2

16

20

17

22

В спеціальному пристрої з встановленням пристрою вручну

-

1-2

13

17

16

21

Час на отримання інструменту й пристроїв до початку та здавання їх після закінчення роботи

Час, хв.

7

10Таблиця Г17

Величина врізання та перебігу інструмента при виконанні фрезерних робіт

(фрези циліндричні, дискові, прорізні, фасонні й кінцеві)


Глибина

різання,

мм

Діаметр фрези, мм, до

40

50

63

80

100

200

Врізання й перебіг, мм

6

7

8

9

10

50

16

17

18

19

19

-

18

19

20

21

22

-

21

22

24

25

26

-

24

25

27

28

29

-

27

29

30

32

33

-

38

41

43

46

48

91


Примітки: Для чистової обробки з метою забезпечення відповідної шорсткості поверхні в місцях виходу фрези величину врізання і перебігу для дискових фрез потрібно збільшувати вдвічі.Навчальне видання


Олександр Володимирович Дерібо, Жанна Павлівна Дусанюк,

Олег Макарович Мироненко, Віктор Петрович Пурдик,

Сергій Володимирович Репінський, Галина Олександрівна ЧерноволикТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ

ВИРОБНИЦТВА ДЕТАЛЕЙ

ТА СКЛАДАННЯ МАШИН


Лабораторний практикум


Оригінал-макет підготовлено Дерібо О. В.


Редактор Дружиніна В. О.Навчально-методичний відділ ВНТУ

Свідоцтво Держкомінформу України

серія ДК № 746 від 25.12.2001

21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, ВНТУ


Підписано до друку Гарнітура Times New Roman

Формат 29,7х42 Папір офсетний

Друк різографічний Ум. друк. арк.

Тираж прим.

Зам. №
Віддруковано в комп’ютерному інформаційно-видавничому центрі

Вінницького національного технічного університету

Свідоцтво Держкомінформу України

серія ДК № 746 від 25.12.2001

21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, ВНТУ
26