Файл: 10.2.3. Деформація судин.doc

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 28.12.2021

Просмотров: 1089

Скачиваний: 3

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

<<Тоді ><розгорнута ><структурна ><формула ><біокінематичного ><ланцюга ><опорно-><рухового ><апарату ><людини ><буде ><мати ><вигляд:>

<Р ><= ><б(К-])-5В, ><><-3Bj>

<Якщо ><прийняти, ><що ><(К-\) ><= ><п ><- ><кількість ><рухомих ><біоланок, ><то ><рівняння ><буде ><мати ><вигляд:>

<Р ><= ><6п-5В><5><-4В><4><>

<Будова ><опорно-рухового ><апарату ><людини ><і ><висока ><рухова ><активність ><привели ><до ><того, ><що ><вона ><навчилася ><"створювати" ><з ><своїх ><біокінематичних ><пар ><велику ><кількість ><локомоторних ><біомеханізмів, ><які ><необхідні ><для ><життєдіяльності, ><праці, ><спорту ><тощо.>


<<7.2. ><Закономірності ><антропометричної ><будови ><людини>

<З ><позиції ><біомеханіки ><не ><існує ><ідеально ><однакових ><людей, ><так ><само, ><як ><одна ><і ><та ><ж ><людина ><не ><робить ><двох ><однакових ><кроків. ><Однак ><є ><обов'язкові ><тенденції ><і ><закономірності, ><які ><відрізняють ><норму ><опорно-рухового ><апарату ><від ><патології.>

<Антропометрична ><норма ><визначає ><зв'язки ><між ><лінійними ><розмірами ><будь-якого ><сегмента ><тіла ><людини ><і ><його ><ростом. ><З ><цією ><метою ><вводиться ><величина ><"парс" ><(П), ><яка ><дорівнює ><1/56 ><росту ><людини. ><В ><парсах ><вимірюються ><довжини ><і ><поперечини ><всіх ><сегментів ><тіла ><(рис.7.2). ><Цими ><даними ><користуються ><для ><визначення ><довжин ><ампутованих ><кінцівок ><при ><протезуванні ><і ><ортезувані. ><Дані ><про ><величини ><мас ><сегментів ><тіла ><і ><центри ><їх ><розміщення ><зведені ><в ><табл.7.1.>

<Вони ><використовуються ><для ><моделювання ><опорно-рухової ><системи ><людини, ><моделювання ><механічних ><впливів ><на ><людський ><організм, ><а ><також ><розрахунку ><схем ><побудови ><і ><розподілу ><мас ><у ><протезах ><і ><ортезах.>

<На ><рис.7.3 ><і ><в ><табл.7.2 ><показані ><центри ><мас ><сегментів ><і ><їх ><координати, ><а ><також ><координати ><розміщення ><центрів ><суглобів ><людини. ><Знання ><антропометричних ><норм ><людини ><дуже ><важлива ><для ><побудови ><системи ><людина-><оператор-машина.>

<Таблиця ><7.1 ><Координати ><центрів ><мас ><(ріст ><людини ><100 ><%)><Сегмент>

<Маса, ><% ><(Маса ><тіла ><100%)>

<Коордр>

<інати ><центрів ><мас, ><%>

<X>

<Y>

<Z>

<1>

<2>

<3>

<4>

<5>

<Голова>

<7,0>

<0,00>

<0,00>

<93,48>

<Шия ><і ><тулуб>

<45,0>

<0,00>

<0,00>

<71,09>

<Голова, ><шия ><і ><тулуб>

<52,0>

<0,00>

<0,00>

<74,15>

<Плече>

<3,1>

<0,00>

<±10,66>

<71,74>

<Передпліччя>

<2,0>

<0,00>

<±10,66>

<55,33>

<Кисть>

<0,8>

<0,00>

<±10,66>

<43,13>

<Рука>

<5,9>

<0,00>

<±10,66>

<62,30>

<Стегно>

<11,6>

<0,00>

<±5,04>

<42,48>

<Гомілка>

<4,8>

<0,00>

<±5,04>

<18,19>

<Стопа>

<1,7>

<3,85>

<±6,76>

<1,78>

<Нога>

<18,1>

<0,35>

<±5,16>

<31,67>

<Все ><тіло>

<100,0>

<0,00>

<0,00>

<57,65>


<< >< >

<Рис.7.3. ><Розміщення ><центрів ><суглобів ><і ><центрів ><мас ><у ><сегментах ><тіла ><людини.>


<<I>

<І>


<<Таблиця ><7.2
>< ><Координати ><центрів ><суглобів ><людини ><(ріст ><людини ><100 ><%)>

<Суглоб>

<Позначення ><на ><рис.6.3>

<Координати, ><%>

<X>

<У>

<z>

<Основа ><черепа ><біля ><1 ><хребця>

<А>

<0,00>

<0,00>

<91,23>

<Плечовий>

<В>

<0,00>

<±10,66>

<81,16>

<Ліктьовий>

<С>

<0,00>

<±10,66>

<62,20>

<Променезап'ястковий>

<D>

<0,00>

<±10,66>

<46,21>

<Тазостегновий>

<Е>

<0,00>

<±5,04>

<52,08>

<Колінний>

<F>

<0,00>

<±5,04>

<28,44>

<Гомілковий>

<G>

<0,00>

<±5,04>

<3,85 >< ><!>