Posibnuk_PVZDM_litya.doc

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлена: 30.12.2021

Просмотров: 2566

Скачиваний: 3

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Таблиця Е10 – Марки, механічні властивості та області застосування ливарних алюмінієвих сплавів


Марка

МПа

%

НВ, МПа (кгс/мм2)

Область застосування

Не менше

литого

після

ТО

лито-

го

після

ТО

лито-

го

після

ТО

АЛ2

150

140

4

4

490 (50)

490 (50)

Складні деталі, середні навантаження

160

150

2,1

3,2

АЛ4

150

230

2

3

490 (50)

687 (70)

Великі деталі, значні навантаження

-

200

-

1,5

-

-

АЛ9

160

140

2

2

-

442 (45)

Складні деталі, середні навантаження

170

-

1

-

490 (50)

-

АЛ3

160

-

0,5

-

637 (65)

-

140

-

0,5

-

637 (65)

-

-

150

-

1

-

637 (65)

АЛ5

-

160

-

0,5

-

637 (65)

Великі деталі, значні навантаження

АЛ7

-

200

-

6

-

589 (60)

Прості деталі, середні навантаження

АЛ19

-

300

-

8

-

687 (70)

АЛ8

-

290

-

9

-

589 (60)

Складні, навантажені деталі

АЛ13

150

-

1

-

539 (55)

-

Лиття з підвищеною корозійною стійкістю

170

-

0,5

-

539 (55)

-

АЛ7

-

320

-

12

-

735 (75)

Складні, навантажені деталі

АЛ1

-

210

-

0,5

-

932 (95)

Поршні, головки циліндрів, працюють при температурі до 300о СПродовження таблиці Е10


Марка

МПа

%

НВ, МПа (кгс/мм2)

Область застосування

не менше

литого

після

ТО

лито-

го

після

ТО

лито-

го

після

ТО

АЛ11

200

-

2

-

784 (80)

-

Фасонні виливки для моторо-будування

210

-

1

-

784 (80)

-

180

-

1

-

589 (60)

-

АЛ24

220

270

2

2

589 (60)

687 (70)

Складні деталі радіо і електро-апаратури

АЛ30

-

200

-

0,5

-

883 (90)

Автомобільні поршні


Примітки. В таблиці дані властивості сплавів без термообробки в литому стані і після ординарної термообробки (ТО), застосовується для сплавів.


Таблиця Е11 – Хімічний склад та способи виготовлення виливків з ливарних латуней


Тип, марка

Масовий вміст, %

Спосіб лиття

елементів (решта, Zn)

домішок, не більше

Cu

Al

Fe

Mn

Si

Sn

Pb

Pb

Si

Sn

Sb

Mn

Fe

Al

P

S

Ni

Свинцева, ЛЦ40С

57,0-61,0

-

-

-

-

-

0,8-0,2

-

0,3

0,5

0,05

0,5

0,8

0,5

-

2,0

1,0

пкц

Свинцева, ЛЦ40Сд

58,0-61,0

-


-

-

-

0,8-2,0

-

0,2

0,3

0,05

0,2

0,5

0,2

-

1,5

1,0

дк

Марганцева, ЛЦ40Мц1,5

57,0-60,0

-


1,0-2,0

-

-

-

0,7

0,1

0,5

0,1

-

1,5

-

0,3

2,0

1,0

пкц

М арганцево-залізна, ЛЦ40Мц3ЖА

53,0-58,0

-

0,5-1,5

3,0-4,0

-

-

-

0,5

0,2

0,5

0,1

-

-

0,6

0,05

1,7

0,5

пкд

Марганцево-алюмінієва, ЛЦ40Мц3А

55,0-58,0

0,5-1,5


2,5-3,5

-

-

-

0,2

0,2

0,5

0,05

-

1,0

-

0,03

1,5

1,0

кц

Марганцево-свинцева ЛЦ38Мц2С2

57,0-60,0

-


1,5-2,5

-

-

1,5-2,5

-

0,4

0,5

0,1

-

0,8

0,8

0,05

2,2

1,0

пк

Алюмінієва, ЛЦ30А3

66,0-68,0

2,0-3,0


-

-

-

-

0,7

0,3

0,7

0,1

0,5

0,8

-

0,05

2,6

0,3

пк

Олов’янисто-свинцева, ЛЦ25С2

70,0-75,0

-

-

-

-

0,5-1,5

1,0-1,3

-

0,5

-

0,2

0,5

0,7

0,3

-

1,5

1,0

п


Продовження таблиці Е11


Алюмінієво-залізомарган-цева, ЛЦ23А63Му2

64,0-68,0

4,0-7,0

2,0-4,0

1,5-3,0

-

-

-

0,7

0,3

0,7

0,1

-

-

-

-

1,8

1,0

пкц

К ремнієва, ЛЦ16К4

78,0-81,0

-

-

-

3,0-4,0

-

-

0,5

-

0,3

0,1

0,8

0,6

0,4

0,1

0,2

2,5

пк


Примітки. Умовні позначення способів лиття: ц – відцентрове; п – в піщано глинисті форми; к – в кокіль;
т – під тиском.


Таблиця Е12 – Марки, механічні властивості та області застосування ливарних латуней


Марка

МПа

%

НВ, МПа (кгс/мм2)

Область застосування

не менше

ЛЦ40С

215

12

687 (70)

Для фасонного лиття втулок, арматури, сепараторів шарико-вих і роликових підшипників

215

20

781 (80)

ЛЦ40Сд

196

6

687 (70)

Для лиття під тиском деталей арматури, що працюють в повіт-ряному середовищі і прісній воді

264

18

981 (100)

ЛЦ40Мц1,5

372

20

981 (100)

Деталі простої конфігурації, що працюють при ударних наванта-женнях, деталі вузлів тертя, що працюють при ударних наванта-женнях і температурі не більше 60о С

392

20

1079 (110)

ЛЦ40Мц3Ж

441

18

883 (90)

Нескладні деталі відповідально-го призначення, арматура морсь-кого суднобудування, масивні деталі, гребні гвинти і т.д.

490

10

981 (100)

392

10

883 (90)

ЛЦОМц3А

441

15

1128 (115)

Деталі нескладної конструкції

ЛЦ38Мц2С2

245

15

784 (80)

Конструкційні деталі і апаратура для кораблів; антифрикційні деталі нескладної конфігурації (втулки, вкладиші, повзуни і т.д.)

343

10

834 (85)

ЛЦ30А3

294

12

784 (80)

Корозійностійкі деталі для судно – і машинобудування

392

15

883 (90)

ЛЦ25С2

146

8

589 (60)

Штуцери гідросистем автомо-білів

ЛЦ23А6Ж3Мц

686

7

1570 (160)

Відповідальні деталі, що пра-цюють при високих питомих і знакозмінних навантаженнях, при згині, для антифрикційних деталей

705

7

1619 (165)

ЛЦ16К4

294

15

981 (100)

Складні деталі пристроїв і арма-тури, що працюючі при темпера-турах до 250о С і сприймають гідроповітряне випробування

343

5

1079 (110)