ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 30.12.2021

Просмотров: 3293

Скачиваний: 4

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.


Таблиця Е18 – Густина деяких матеріалів


Матеріал

Густина

г/см3

Матеріал

Густина

г/см3

Алюміній прокат

2,73

Чавун сірий

6,6-7,8

Алюмініва бронза

7,70

Цинк литий

6,89

Бронза олв'яниста

8,70

Гетинакс

1,32-1,4

Дюралюміній

2,85

Карболіт литий

1,16-

Латунь в прутах

8,50

Плексиглас акриглат

1,47

Олово біле

7,28

Текстоліт ПТК ПТ

1,18

Тверді сплави

14,4

Целулоїд

1,3-1,4

Типу ВК

-14,9

Фибра

1,3

Тверді сплави

-9,5

Гумові вироби

1,28

Типу ВК

-12,4Сталь прокат

7,85


Навчальне видання


Жанна Павлівна Дусанюк,

Олена Павлівна Шиліна,

Сергій Володимирович Репінський,

Сергій Вікторович ДусанюкПРОЕКТУВАННЯ ТА ВИРОБНИЦТВО ЗАГОТОВОК ДЕТАЛЕЙ МАШИН


Литі заготовки


Навчальний посібникОригінал-макет підготовлено авторами

Редактор
Навчально-методичний відділ ВНТУ

Свідоцтво Держкомінформу України

серія ДК №746 від 25.12.2001

21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, ВНТУПідписано до друку Гарнітура Times New Roman

Формат 29,7х42 Папір офсетний

Друк різографічний Ум. друк. арк.

Тираж прим.

Зам. №
Віддруковано в комп’ютерному інформаційно-видавничому центрі

Вінницького національного технічного університету

Свідоцтво Держкомінформу України

серія ДК №746 від 25.12.2001

2
1021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, ВНТУ

105