EOM-lab-pos.doc

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлена: 31.12.2021

Просмотров: 1537

Скачиваний: 3

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

11.2. Хід роботи

1. Вивчити основні теоретичні відомості щодо призначення ІВПМ. Ознайомитись з його принциповою гідрокінематичною схемою, послідовністю роботи гідроімпульсного та допоміжного приводів, основними параметрами віброударного інерційного навантаження та способами їх регулювання.

2. Під керівництвом викладача ознайомитись із конструкцією реального зразка вібропрес-молота з гідроімпульсним приводом мод. ІВПМ-16, вивчити елементи його регулювання.

3. Отримати основні практичні навички керування ІВПМ-16, а також регулювання параметрів віброударного інерційного навантаження.


11.3. Зміст звіту

Описати послідовність проведених на ІВПМ-16 експериментів.


11.4. Контрольні запитання

1. В чому полягає технологічне призначення ІВПМ?

2. З яких основних елементів складається ІВПМ? В якій послідовності реалізується робочий цикл його приводів?

3. Що є основними параметрами інерційного віброударного навантаження? Яким чином їх можна регулювати?


Література

1. Справочник технолога-машиностроителя: в 2-х т. Т.1/ Под ред. А.Г. Косиловой и Р.К. Мещерякова, 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, - 1985. - 656 с.

2. Металлорежущие станки: Учебник для машиностроительных втузов/ Под ред. В.Э. Пуша. – М.: Машиностроение, 1985. – 256 с., ил.

3. Металлорежущие станки и автоматы: Учебник для машиностроительных втузов/ Под ред. А.С. Проникова. М.: Машиностроение, 1981. – 479 с., ил.

4. Металлорежущие станки: в 2-х т. Т.1/ Под ред. Н.С. Ачеркана, изд. 2-е перераб. М.: Машиностроение, 1965. – 764 с.

5. Металлорежущие станки: Учебное пособие для втузов/ Н.С. Колев, Л.В. Красниченко, Н.С. Никулин и др. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1980. – 500 с.

6. Справочник инструментальщика/ Под ред. И.А. Ординарцева. Л.: Машиностроение, 1987. – 845 с.

7. Типовая система технического обслуживания и ремонта металло- и деревообрабатывающего оборудования/ Минстанкопром СССР. - 1988.

8. Експлуатація верстатів та верстатних комплексів. Навчальний посібник/ В.В. Сиркін, А.І. Шевчук та інші. Частина 1. – К. ІСДО, - 1994 р. – 120 с.

9. Експлуатація верстатів та верстатних комплексів. Навчальний посібник/ В.В. Сиркін, А.І. Шевчук та інші. Частина 2. – К. ІСДО, - 1995 р. – 312 с.

10. Сергиевский П.В. Наладка и эксплуатация станков с устройствами ЧПУ. - М.: Машиностроение, 1981. – 240 с., ил.

11. Пекелис Г.Д. Технология ремонта МРС. – 1984. – 240 с.

12. Обработка металлов резанием: Справочник технолога/ Под общ. ред. А.А. Панова, - М.: Машиностроение, 1988. – 736 с.

13. Сопротивление материалов/ Под ред. акад. АН УССР ПисаренкоГ.С. – 5-е изд. перераб. и доп.. – К.: Вища шк. Головное изд-во, 1986. – 775 с.

14. Проектирование автоматизированного производственного оборудования: Учеб. пособие для вузов/ М.М. Кузнецов, Б.А. Усов, В.С.Стародубов. – М.: Машиностроение, 1987. – 288 с.

15. Искович-Лотоцкий Р.Д., Матвеев И.Б., Крат В.А. Машины вибрационного и виброударного действия. - Киев: Технiка, 1982. - 208 с.

16. Абрамов Е. И., Колесниченко К. А., Маслов В. Т. Элементы гидропривода: Справочник, изд. 2-е. Киев: Технiка, 1977. - 320 с.Додаток

Методика виконання індивідуального завдання з планування технічного обслуговування і ремонту механообробного обладнання

За наведеними у табл. Д1 даними, згідно із номером варіанта, визначити основні планові показники робіт з технічного обслуговування і ремонту одиниці обладнання ділянки механообробного цеху


Таблиця Д1

Вихідні дані для визначення планових показників робіт

з технічного обслуговування і ремонту одиниці

обладнання ділянки механообробного цеху

№ вар-та

Модель обладнання, марка матеріалу заготовки

Трк, год.

Трв, год.

Змінність

роботи

Трп, год.

Ткз, год.

і

1

2

3

4

5

6

7

8

1

1Е110П, СЧ12

15100

2100

1

1600

12000

0,1

2

1Е165, СЧ38

10000

2040

2

3000

9200

0,2

3

1М32В, ВЧ40-10

5200

560

3

5000

4000

0,4

4

1Б265-4К, ВЧ60-2

10200

2050

3

4500

9000

0,6

5

1Б290-6К, 10

3150

420

2

3200

3106

0,3

6

1Б225П-6К, 20Г

14300

1220

2

2800

11500

0,2

7

1В340Ф30, 30

8100

630

1

1400

5200

0,1

8

1Е365ПФ3, 45

3300

480

1

1380

2800

0,5

9

16Т02А, 50ЭИ734

4050

240

2

3260

3200

0,2

10

16Б05П, ЭИ590

5100

370

1

890

4840

0,3

11

1А660, ХН77ТЮ

10800

2020

2

3600

5400

0,1

12

1719, ВЖ98

9040

1300

2

3450

8800

0,4

13

1А751П, ЭП105

1200

96

3

5200

830

0,3

14

21104Н7Ф4, ВН-2

2040

450

2

3140

1920

0,3

15

2М58-1, ВМ-1

16100

2350

2

3530

17000

0,2

16

3283С, ВВ-2

14200

1520

1

1480

14500

0,1

17

2637ГФ1, Л68

14500

2120

1

1360

13980

0,1

18

2Е656Р, ЛА77-2

1450

148

1

1220

1500

0,1

19

ИР800МФ4, ЛМц58-2

3640

1050

2

2950

3300

0,2

20

6902ПМФ2, БрО10

17300

2020

3

5500

16400

0,4

21

2705В, БрА5

5400

730

3

5170

6020

0,5

22

3У10В, БрК3

14100

1530

2

3740

14000

0,6

23

3М153, Д1

2020

310

2

3430

2800

0,3

24

3М184А, Д6

14900

1580

2

2980

15100

0,2

25

СШ64, АМг

3340

280

1

1100

3020

0,2

26

3672, ОТ4

9300

1440

1

1370

9380

0,3

27

3Е711В, 30ХГСА

13400

1320

2

3730

12100

0,1

Продовження таблиці Д1

1

2

3

4

5

6

7

8

28

3П772-2, 40ХНМА

12300

2140

3

4900

11800

0,1

29

5М161, 50ХН

2350

130

3

4820

1800

0,4

30

5304В, Сч21

18200

1920

2

3150

17400

0,5

31

5П722, БрК3

9700

1400

1

1560

9600

0,1

32

5Д725, Л68

5200

730

1

1100

5500

0,4

33

ВС-Б03В, Д6

8350

1220

2

3630

8200

0,7

34

5П822В, ВТ5

3740

740

3

5100

3600

0,35

35

2Е056, ВМ-1

6450

790

2

3250

6500

0,2

36

6Р11Ф3-1, ВВ-2

8370

1220

2

2020

8400

0,15

37

6А56, ЭИ590

9990

1360

1

650

10000

0,5

38

676П, ВЖ98

1820

140

3

4780

1700

0,6

39

641, ЭИ734

3060

760

2

1360

3000

0,45

40

7110, 30ХНЗА

4080

890

1

190

4000

0,4

41

7216, 30

7890

920

1

330

8000

0,22

42

7Д36, СЧ38

8300

630

2

3800

8000

0,3

43

8В220, ВЧ60-2

9700

1490

2

3220

9500

0,4

44

4848, ВЧ40-10

1620

380

2

2430

1700

0,52

45

8Г662САУ, ВЧ 50-1,5

3850

470

3

5370

4000

0,6

46

1365, 30

9200

800

1

1020

9180

0,3

47

1563, ВЧ40-10

2350

190

2

2520

2400

0,42

48

1А592, СЧ38

3380

320

2

3200

3300

0,7

49

1А670, ВЧ 50-1,5

2540

240

3

5130

2600

0,54

50

1Л532, ОТ4

4670

1370

3

5200

4650

0,35

51

16К25, АМг

4500

1090

3

4870

4420

0,43

52

1740РФ3, БрК3

5670

1030

1

1380

5630

0,22

53

1723, Д6

3350

640

2

2670

3330

0,15

54

2Г175М, Д1

2140

250

3

5280

2200

0,67

55

2Ш55, Сч21

1580

400

1

1450

1600

0,71

56

2Д450АФ2, ВМ-1

6300

1190

1

1050

6280

0,45

57

3283С, ВЖ98

3790

970

3

4940

4100

0,53

58

2А622Ф1-1, ЭИ734

2240

830

2

3340

2250

0,38

59

2714П, ВТ5

1900

520

2

3450

1980

0,27

60

2254ВМФ4, ВЧ60-2

2780

610

1

1520

2820

0,49


Обчислення планових показників технічного обслуговування і ремонту здійснюється у такій послідовності [7, 11].

1. В табл. Д2 вноситься модель обладнання та марка матеріалу заготовки, проставляються: фактично відпрацьований обладнанням оперативний час Трк від останнього капітального ремонту (КР) [11] до початку планованого року; оперативний час Трв від останнього внутрішньоциклового ремонту – середнього (СР) або поточного (ПР), виконаного після КР, до початку планованого року; заплановані змінність та оперативний час Трп на планований рік; оперативний час Ткз, фактично відпрацьований обладнанням від КР до останнього ПР або огляду, при якому вимірювався знос робочих поверхонь базових деталей; величина зносу і відносно гранично допустимого зносу ігр = 1 за час Ткз.


Таблиця Д2

Вихідні дані для виконання планування обємів робіт з

технічного обслуговування і ремонту одиниці основного

обладнання ділянки механообробного цеху

Модель обладнання, марка заготовки

Трк, год.

Трв, год.

Змінність

роботи

Трп, год.

Ткз, год.

і
2. Визначається оперативний час Ткп роботи обладнання від останнього КР до кінця планованого року і від останнього СР або ПР, виконаного після КР, до кінця планованого року – ТвпТкп = Трк + Трп, (Д1)


Твп = Трв + Трп. (Д2)


3. За даними табл. Д3 для одиниці обладнання знаходяться тривалості ремонтного циклу Тцр і міжремонтного періоду Тмр [7]. При цьому враховується, що на даному металорізальному верстаті в планованому і попередньому роках обробляються деталі з матеріалів, що відносяться до різних класифікаційних категорій – „Сталь” та „Інші матеріали”. У зв’язку з цим, Тцр і Тмр обчислюють за формулами


Тцр = [1 – (Тркцр0)]Тцр1 + Трк (Д3)

і

Тмр = [1 – (Трвмр0)]Тмр1 + Трв, (Д4)


де Тцр1 і Тмр1 – тривалості ремонтного циклу і міжремонтного періоду, визначені за табл. Д3 для умов планованого року; Тцр0 і Тмр0 – теж саме для умов попереднього року.

4. Визначають потребу проведення КР за умовою Ткп > Тцр. При виконанні умови - КР потрібний, при невиконанні - непотрібний.

5. Якщо потреба у КР установлена, час (місяць і декаду) його виконання визначають за формулою


цр – Трк)12/ Трп < Nмр. (Д5)


Ціла частина Nмр визначає номер місяця зупинки обладнання на ремонт, дробова частина – номер декади зупинки. Якщо обчислена дробова частина менша 0,33 - ремонт повинен бути виконаний у І декаді, якщо вона лежить в межах 0,33 – 0,66 – в ІІ декаді, якщо перевищує 0,66 – в ІІІ декаді.


Таблиця Д3

Тривалість ремонтних циклів і міжремонтних періодів

Клас точності

Категорія (в т)

Оброблюваний матеріал

Матеріал робочого інструмента

Тривалість оперативного часу, години відпрацьовані обладнанням

ремонтного циклу

міжремонтного періоду

Нормальної (Н)


До 10

Сталь

Метал

Абразив

16800

13440

2800

2240

Інші матеріали

Метал

Абразив

12600

10080

2100

1680

10 - 100

Сталь

Метал

Абразив

22680

18140

3780

3020

Інші матеріали

Метал

Абразив

17010

13610

2840

2270


>100

Сталь

Метал

Абразив

28560

22850

4760

3810

Інші матеріали

Метал

Абразив

21420

17140

3570

2860Підвищеної (П), високої (В)


До 10

Сталь

Метал

Абразив

25200

20160

2800

2240

Інші матеріали

Метал

Абразив

18900

15120

2100

1680

10 - 100

Сталь

Метал

Абразив

34020

27210

3780

3020

Інші матеріали

Метал

Абразив

25320

20420

2840

2270


>100

Сталь

Метал

Абразив

42840

34280

4760

3810

Інші матеріали

Метал

Абразив

32130

25710

3570

3860


6. Визначають потребу у СР або ПР за умовою


Твп > Тмр.


7. Визначають час виконання першого СР або ПР за формулою


мр – Трв)12/ Трп < Nмр. (Д6)


8. Виконання діагностичних процедур [8] під час ПР і повних планових оглядів дозволяє більш точно визначити, яке обладнання потребує КР протягом планованого року. Для цього враховують Ткз – оперативний час, фактично відпрацьований обладнанням від КР до останнього ПР або огляду, при якому вимірювався знос робочих поверхонь базових деталей, а також величину зносу і відносно гранично допустимого зносу ігр = 1 за час Ткз (див. табл. Д2)

Потреба у КР з врахуванням результатів діагностичних процедур визначається за умовою


гр – і)Ткз/і < Ткп – Ткз. (Д7)


9. Обчислюється місяць виведення верстата у КР


[гр – і)Ткз/і – Трк + Ткз]12/Трп < Nмр. (Д8)


10. Отримані дані порівнюються із результатами виконання пунктів 4, 5.

11. Результати планування обсягів робіт з ремонту обладнання зводяться до табл. Д4.


Таблиця Д4

Основні показники планування обсягів робіт

з ремонту одиниці обладнання

Тцр, год

Тмр, год

Номер місяця (Nмк) і декади (Nдк) виведення у КР

Номер місяця (Nмв) і декади (Nдв) виведення у перший ПР або СР

Планування технічного обслуговування здійснюється після уточнення термінів виведення обладнання в ремонт у такій послідовності.

12. Визначають тривалість Тцо циклу технічного обслуговування і плановане число годин Трд (оперативний час) роботи обладнання за день


Тцо = Тцр/(nвр+ 1), (Д9)


де nвр – число внутрішньоциклових ремонтів за табл. Д5 [7]


Трд = Трп /nдр, (Д10)


де nдр – кількість робочих днів у планованому році (у 2003 р. – 256).