ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 31.12.2021

Просмотров: 2144

Скачиваний: 4

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Таблиця Д5

Структура ремонтного циклу

Обладнання

Структура ремонтного циклу

Число ремонтів в циклі

Число планових оглядів в міжрем. періоді

Клас точн.

Категорія (в т)

середніх

поточнихН

<10

КР-ПР-ПР-СР-ПР-ПР-КР або

КР-ПР-ПР-ПР-ПР-КР

1

4

1

-

4

1

10-100

КР-ПР-ПР-СР-ПР-ПР-КР або

КР-ПР-ПР-ПР-ПР-ПР-КР

1

4

2

-

5

2

>100

КР-ПР-ПР-СР-ПР-ПР-КР або

КР-ПР-ПР-ПР-ПР-ПР-ПР-КР

1

4

3

-

6

3


П,В,А,С

<10

КР-ПР-ПР-СР-ПР-ПР-СР-ПР-ПР-КР або

КР-ПР-ПР-ПР-ПР-ПР-ПР-ПР-ПР-КР

2

6

1

-

8

1

10-100

КР-ПР-ПР-СР-ПР-ПР-СР-ПР-ПР-КР або КР-ПР-ПР-ПР-ПР-ПР-ПР-ПР-ПР-КР

2

6

2

-

8

2

>100

КР-ПР-ПР-СР-ПР-ПР-СР-ПР-ПР-КР або КР-ПР-ПР-ПР-ПР-ПР-ПР-ПР-ПР-ПР-КР

2

6

3

-

9

3

13. При плануванні технічного обслуговування на виробництві за даними карт планового технічного обслуговування (документ в складі супровідної технічної документації до кожної одиниці обладнання) для операцій: періодичний частковий огляд ч), плановий огляд (О), перевірка геометричної та технологічної точності р), профілактичні випробування електричної та електронної частин обладнання е, Вс) - визначають число однойменних операцiй nпо, що виконуються за час Тцо; для операцій: поповнення мастила п), заміна мастила з), регулювання механізмів, пристроїв, елементів, заміна деталей, що швидко зношуються, обтягування кріпильних деталей (Р), промивка м), періодичне очищення від пилу електричної та електронної частин обладнання е, Чс) - визначають найбільшу допустиму тривалість міжопераційних періодів max Тмо. На основі даних величин карт планового технічного обслуговування обчислюють величини міжопераційних періодів обслуговування Тмо [7].

При виконанні індивідуального завдання, значення Тмо для всіх одинадцяти операцій технічного обслуговування знаходять, виходячи із визначених за табл. Д6 maxТмо. Тмо є найближчим меншим для табличного значення maxТмо, на яке без залишку ділиться тривалість циклу технічного обслуговування Тцо.

Таблиця Д6

Періодичність проведення операцій планового

технічного обслуговування металорізальних верстатів

Обладнання
Найбільша допустима тривалість міжопераційних періодів max Тмо, год.

Клас точності

Категорія (в т)

Оч

О

Пр

Ве

Вс

Зп

Зз

Р

Пм

Че

Чс

Нормальн. (Н)

До 10

40

200

100

200

200

56

200

100

200

200

200

10 – 100

80

220

80

220

220

24

180

140

180

200

200

>100

90

250

60

250

250

8

160

180

160

250

250

Підвищ. (П), вис. (В)

До 10

60

180

80

200

200

56

160

80

160

180

180

10 – 100

80

200

60

220

220

24

150

120

150

180

180

>100

100

220

40

250

250

8

140

160

140

200

200


14. Знаходять календарну тривалість міжопераційних періодів tмо в робочих днях (добах) за формулою


tмо = Тморд. (Д11)

15. Щоб визначити дату будь-якої операції технічного обслуговування, що підлягає виконанню в період часу від початку планованого року до планованого ремонту, до величини tмо додають кількість робочих днів tрк від початку планованого ремонту до кінця місяця, в якому він запланований. Величина tрк залежить від номера декади ремонту [7]:

Вид планованого ремонту

Декада початку ремонту

tрк, робочі дні

КР, СР, ПР

І, ІІ, ІІІ

17, 10, 3

У верхній частині табл. Д7 вказана кількість робочих днів від початку будь-якого місяця до кінця року - tп. В даній таблиці необхідно спочатку знайти стовпець місяця, в якому запланований початок ремонту. Далі в рядку, в якому знаходиться нижня цифра стовпця, ліворуч від неї, потрібно відшукати число - tп, що є найближчим більшим суми tмо + tрк. Місяць, в стопці якого знаходиться знайдене tп, і є місяцем останньої операції технічного обслуговування, що проводиться перед ремонтом. Номер декади виконання даної операції визначають, порівнюючи tп з tмо+tрк:

Якщо tп – (tмо + tрк)]/7

Операція технічного обслуговування повинна бути виконана

<1

1-2

>2

В І декаді

в ІІ декаді

в ІІІ декаді

Далі проводять відлік відповідного значення tмо від місяця і декади виконання останньої операції і визначають дату (місяць і декаду) передостанньої однойменної операції і т.д. до початку планованого року.


Таблиця Д7

Таблиця для визначення дат виконання операцій

планового технічного обслуговування

Технічне обслуговування до планового ремонту

Місяці

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Кількість робочих днів у місяцях (на 2003 р.)

21

20

21

22

19

21

23

21

22

23

20

23

Кількість робочих днів від початку місяців до кінця року - tп

256

233

213

190

168

147

124

103

84

62

41

21

235

212

192

169

147

126

103

82

63

41

20

215

192

172

149

127

106

83

62

43

21

194

171

151

128

106

85

62

41

22

172

149

129

106

84

63

40

19

153

130

110

87

65

44

21

132

109

89

66

44

23

109

86

66

43

21

88

65

45

22

66

43

23

43

20

23

Технічне обслуговування після планового ремонту

Місяці

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Кількість робочих днів у місяцях (на 2003 р.)

21

20

21

22

19

21

23

21

22

23

20

23

Кількість робочих днів від кінця місяців до початку року - tк

21

41

20

62

41

21

84

63

43

22

103

82

62

41

19

124

103

83

62

40

21

147

126

106

85

63

43

23

168

147

127

106

84

64

44

21

190

169

149

128

106

86

66

43

22

213

192

172

151

129

109

89

66

45

23

233

212

192

171

149

129

119

86

65

43

20

256

235

215

194

172

152

132

109

88

66

43

23


16. Дату першої після планованого ремонту операції технічного обслуговування визначають додаванням tмо до кількості робочих днів tпр від початку місяця, в якому запланований ремонт, до кінця ремонту, що залежить від виду ремонту і номера декади його початку [7]:

Вид планованого ремонту

Планована декада початку ремонту

tпр, робочі дні


КР

І

ІІ

ІІІ

16

23

30


СР

І

ІІ

ІІІ

8

17

25


ПР

І

ІІ

ІІІ

6

13

20

У нижній половині табл. Д7, що містить кількість tк робочих днів від кінця будь-якого місяця до початку року, знаходять стовпець місяця, в якому запланований ремонт. Праворуч від нижньої цифри даного стовпця, в рядку, в якому вона знаходиться, шукають число tк, найближче більше, ніж tмо + tпр. Місяць, в стовпці якого знаходиться знайдене tк, є місяцем операції технічного обслуговування, що виконується першою після ремонту. Номер декади визначають з умови:

Якщо [tк – (tмо + tпр)]/7

Операція технічного обслуговування повинна бути виконана

<1

1-2

>2

в ІІІ декаді

в ІІ декаді

в І декаді

Враховуючи відповідне значення tмо, визначають дати 2-ї, 3-ї і наступних після ремонту однойменних операцій, до кінця року.

17. Дати виконання операцій вносять в план-графік (табл. Д8), відмічаючи у графах відповідних місяців символ операції і номер декади, наприклад, Р, І або Сп, ІІ.


Таблиця Д8

План-графік виконання операцій планового технічного

обслуговування одиниці обладнання

№ місяця

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Символ операції та декада її проведення


107