Файл: EOM-lab-pos.doc

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлена: 31.12.2021

Просмотров: 1924

Скачиваний: 4

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

І.В. Севост’янов
ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА

ОБСЛУГОВУВАННЯ МАШИН


УДК 621 9.06-52

С 28Р е ц е н з е н т и:

В.А.Огородніков, доктор технічних наук

І.О.Сивак, доктор технічних наук

П.С.Берник, доктор технічних наукРекомендовано до видання Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України
І.В.Севост’янов

С 28 Експлуатація та обслуговування машин. Лабораторний практикум – Вінниця: ВНТУ, 2004. – 88 с.


В посібнику розглядаються заходи з підготовки до використання та використання агрегатних верстатів і їх силових вузлів, токарних автоматів і напівавтоматів, безцентрових круглошліфувальних автоматів (в тому числі заходи з налагодження їх вузлів, а також балансування та правки абразивних кругів), стругальних верстатів, насосних станцій з послідовним і паралельним з’єднанням насосів, інерційних вібропрес-молотів з гідроімпульсним приводом. У додатку наведена методика виконання індивідуального завдання з планування технічного обслуговування і ремонту механообробного обладнання.

УДК 621 9.06-52 І.Севост’янов, 2004


Зміст

Вступ.....................................................................................................................6

Лабораторна робота №1. Підготовка агрегатних верстатів до

експлуатації........................................................................................................7

1.1. Теоретичні відомості.............................................................................7

1.1.1. Основні заходи з монтажу агрегатних верстатів та

автоматичних ліній.................................................................................7

1.1.2. Загальна послідовність введення агрегатного верстата в

експлуатаційний режим.........................................................................9

1.2. Хід роботи.............................................................................................11

1.3. Зміст звіту.............................................................................................12

1.4. Контрольні запитання..........................................................................12

Лабораторна робота №2. Експлуатація силових самодіючих

плоскокулачкових головок агрегатних верстатів....................................14

2.1. Теоретичні відомості...........................................................................14

2.1.1. Призначення та кінематика силових головок..........................14

2.1.2. Налагодження силових головок................................................15

2.2. Хід роботи.............................................................................................16

2.3. Зміст звіту.............................................................................................16

2.4. Контрольні запитання..........................................................................16

Лабораторна робота №3. Експлуатація електромеханічних силових

самодіючих столів агрегатних верстатів....................................................18

3.1. Теоретичні відомості...........................................................................18

3.1.1. Призначення та кінематика силових столів.............................18

3.1.2. Налагодження та експлуатація силових столів.......................18

3.2. Хід роботи.............................................................................................20

3.3. Зміст звіту.............................................................................................20

3.4. Контрольні запитання..........................................................................20

Лабораторна робота №4. Експлуатація фрезерних бабок агрегатних

верстатів............................................................................................................22

4.1. Теоретичні відомості...........................................................................22

4.2. Хід роботи.............................................................................................24

4.3. Зміст звіту.............................................................................................25

4.4. Контрольні запитання..........................................................................25

Лабораторна робота №5. Загальна послідовність підготовки до

експлуатації та регулювання вузлів токарних автоматів та

напівавтоматів.................................................................................................26

5.1. Теоретичні відомості...........................................................................26

5.1.1. Загальна послідовність введення токарних автоматів та

напівавтоматів у експлуатаційний режим..........................................26

5.1.2. Регулювання вузлів токарних автоматів та напівавтоматів...28

5.2. Хід роботи.............................................................................................30

5.3. Зміст звіту.............................................................................................31


5.4. Контрольні запитання..........................................................................31

Лабораторна робота №6. Експлуатація одношпиндельних фасонно-

відрізних токарних автоматів.......................................................................32

6.1. Теоретичні відомості...........................................................................32

6.1.1. Призначення та кінематика фасонно-відрізних автоматів.....32

6.1.2. Налагодження фасонно-відрізних автоматів...........................33

6.2. Хід роботи.............................................................................................34

6.3. Зміст звіту.............................................................................................36

6.4. Контрольні запитання..........................................................................36

Лабораторна робота №7. Експлуатація одношпиндельних токарних

багаторізцевих напівавтоматів.....................................................................37

7.1. Теоретичні відомості...........................................................................37

7.2. Хід роботи.............................................................................................42

7.3. Зміст звіту.............................................................................................42

7.4. Контрольні запитання..........................................................................42

Лабораторна робота №8. Експлуатація безцентрових

круглошліфувальних автоматів...................................................................43

8.1. Теоретичні відомості...........................................................................43

8.1.1. Технологічні особливості процесів безцентрового круглого

шліфування...........................................................................................43

8.1.2. Налагодження безцентрового круглошліфувального

автомата.................................................................................................45

8.1.3. Балансування та правка абразивних кругів.............................48

8.2. Хід роботи............................................................................................55

8.3. Зміст звіту.............................................................................................57

8.4. Контрольні запитання..........................................................................57

Лабораторна робота №9.

Експлуатація поперечно-стругальних верстатів......................................58

9.1. Теоретичні відомості...........................................................................58

9.1.1. Пристрої, що розширюють технологічні можливості

поперечно-стругальних верстатів......................................................58

9.1.2. Пристрої для закріплення заготовок та інструмента на

поперечно-стругальних верстатах.....................................................60

9.2. Хід роботи............................................................................................62

9.3. Зміст звіту.............................................................................................63

9.4. Контрольні запитання..........................................................................63

Лабораторна робота №10. Експлуатація насосів. Автоматизація

насосної станції................................................................................................64

10.1. Теоретичні відомості.........................................................................64

10.2. Хід роботи..........................................................................................70

10.3. Зміст звіту...........................................................................................71

10.4. Контрольні запитання........................................................................71

Лабораторна робота №11. Експлуатація інерційних вібропрес-

молотів з гідроімпульсним приводом..........................................................73


11.1. Теоретичні відомості.........................................................................73

11.2. Хід роботи...........................................................................................77

11.3. Зміст звіту...........................................................................................77

11.4. Контрольні запитання........................................................................77

Література..........................................................................................................78

Додаток. Методика виконання індивідуального завдання з планування

технічного обслуговування і ремонту механообробного обладнання.........79