ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 30.12.2021

Просмотров: 2166

Скачиваний: 3

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Навчальне видання


Жанна Павлівна Дусанюк

Іван Онуфрійович Сивак

Сергій Вікторович Дусанюк

Сергій Володимирович РепінськийПроектування та виробництво заготовок

деталей машин

Гаряче об’ємне штампування


Навчальний посібникОригінал-макет підготовлений авторами Дусанюк Ж.П., Сиваком І.О.


Редактор Старічек Т.О.Науково-методичний відділ ВНТУ

Свідоцтво Держкомінформу України

серія ДК № 746 від 25.12.2001

21021, м. Вінниця, Хмельницьке шоссе, 95, ВНТУ

Підписано до друку Гарнітура Times New Roman

Формат 29,7х42 Папір офсетний

Друк різографічний Ум. др. арк.

Тираж прим.

Зам. №

Віддруковано в комп'ютерному інформаційно-видавничому центрі

Вінницького національного технічного університету

Свідоцтво Держкомінформу України

серія ДК № 746 від 25.12.2001 р.

21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, ВНТУ

55