ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 30.12.2021

Просмотров: 2219

Скачиваний: 3

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

γ = Qдет. / Qзаг. (14)

Коефіцієнт використання матеріалу заготовки характеризує економічність даного способу одержання заготовки. Чим ближчий він до 1, тим менше матеріалу знімається у вигляді стружки з поверхонь заготовки при механічній обробці, тобто тим „ближча” заготовка до готової деталі. Після розрахунку j при різних способах одержання заготовки їх потрібно порівняти з даними згідно з таблиць 2, 3 і зробити відповідні висновки.


8.6 Техніко – економічне порівняння 2-х варіантів виготовлення заготовки та вибір найбільш раціонального


Вартість заготовки – це економічний показник, який впливає на собівартість виготовлення деталі, виробу. Якщо можливі різні варіанти виготовлення заготовки, то рішення відносно вибору виду заготовки можна прийняти лише після розрахунку їх вартості. Перевагу потрібно надавати тій заготовці, яка має меншу вартість. Якщо ж варіанти, що порівнюються, за вартістю виявляються рівноцінними, то перевагу потрібно віддавати заготовці з більш високими коефіцієнтами використання матеріалу та вагової точності.

Крім того, потрібно врахувати об’єм наступної механічної обробки, її вартість. Тобто остаточне рішення повинно в комплексі врахувати всі показники: вартість заготовки, коефіцієнт використання матеріалу та вартість виконання тих операцій механічної обробки, які відрізняються в технологічних процесах механічної обробки деталі внаслідок вибору різних варіантів виготовлення заготовки. Якщо ж при різних варіантах виготовлення заготовки технологічні процеси механічної обробки деталі однакові, то порівняння і вибір спрощуються, і виконуються лише за першими двома показниками (вартість заготовки та коефіцієнт використання матеріалу).


8.6.1 Вартість штампованих заготовок


При гарячій штамповці на молотах, пресах, горизонтально-кувальних машинах і електровисадкою вартість заготовок може бути визначена за формулою:

, (15)

де Сшт – базова вартість 1 тонни штампованих заготовок, грн.;

Кт, Км, Кс, Кв, Кп – коефіцієнти, що залежать відповідно від класу точності штамповки, марки матеріалу, групи складності штамповки, маси і об’єму виробництва.

За базову вартість приймається вартість 1 тонни штампованих заготовок.

Сшт = 13730 грн. – вартість штампованих заготовок із конструкційної вуглецевої сталі масою 2,5…4 кг, нормальної точності за ГОСТ 7505–74,
3-ої групи (ступеню) складності, 2-ої групи серійності.

Коефіцієнти Кт, Км, Кс, Кв наведені в таблиці 27.

Для визначення коефіцієнта Кп потрібно знати об’єм виробництва, тобто річну програму випуску заготовок. Якщо об’єм виробництва більший значень, що вказані в таблиці 28, то Кп = 0,8, в усіх інших випадках –
Кп = 1,0.
Таблиця 27 – Коефіцієнти Кт, Км, Кс, Кв


Коефіцієнти Кт при класі точності штамповки

Підвищена точність

Нормальна точність

1,05

1,0

Коефіцієнт Км при марці матеріалу

Вуглецеві сталі

08-85

Сталі

15Х-50Х

Сталі

18ХГТ-30ХГТ

Сталь шарикопід-шипникова

ШХ15

Сталі

12ХНЗА-30ХНЗА

1,0

1,13

1,21

1,77

1,79

Коефіцієнт Кс при марці і ступені складностіСталь вуглецева 08-85

Сталь 15Х-50Х

Сталь 18ХГТ-30ХГТ

Сталь ШХ15

Сталь 12ХНЗА-30ХНЗА

Ступінь складності

С1

С2

С3

С4

0,75

0,77

0,78

0,79

0,81

0,84

0,87

0,88

0,89

0,90

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,15

1,15

1,14

1,13

1,1

Коефіцієнт Кв при масі і матеріалі штамповки

Маса штамповки, кг

Матеріал штамповки

до 0,25

> 0,25 до 0,63

> 0,63 до 1,6

> 1,6 до 2,5

> 2,5 до 4,0

> 4,0 до 10

> 10 до 25

> 25 до 63

> 63 до 100

Сталь

08-85

Сталь

15Х-50Х

Сталь

18ХГТ-30ХХГТ

Сталь

ШХ15

Сталь

12ХНЗА-

30ХНЗА

1

2

3

4

5

2

1,85

1,33

1,14

1,0

0,87

0,8

0,73

0,7

2

1,64

1,29

1,14

1,0

0,89

0,8

0,73

0,7

1,94

1,61

1,29

1,15

1,0

0,89

0,79

0,74

0,72

1,82

1,52

1,3

1,14

1,0

0,88

0,76

0,71

0,65

1,62

1,42

1,25

1,11

1,0

0,9

0,8

0,75

0,7Таблиця 28 – Об’єм виробництва штампованих заготовок


Маса штамповки, кг

Об’єм виробництва,

тис. шт.

до 5

> 0,25 до 0,63

> 0,63 до 1,6

> 1,6 до 2,5

> 2,5 до 4,0

> 4,0 до 10

> 10 до 25

> 25 до 63

> 63 до 160

15…500

8…300

5…150

4,5…120

4…100

3,5…75

3…50

2…30

0,6…1,0


8.6.2 Визначення технологічної собівартості операції


Для прийняття остаточного рішення щодо вибору варіанта виготовлення заготовки крім вартості заготовок, коефіцієнтів використання матеріалу та вагової точності потрібно порівняти маршрути механічної обробки деталі. Якщо є операції, які відрізняються внаслідок різних способів виготовлення заготовки, то собівартість їх виконання потрібно включити у вартість відповідної заготовки. Тобто, тоді повна собівартість заготовки:


Сзаг = Сзаг.шт. + Собр., (17)

де Собр. – технологічна собівартість виконання тих операцій, якими відрізняються маршрути механічної обробки деталі внаслідок різних способів виготовлення заготовки.


Собр. = Сп.-з.·Тшт-к(шт)/Кв, (18)

де Сп.-з. – хвилинні приведені витрати, грн.;

Тшт-к(шт) – штучно-калькуляційний чи штучний час на операцію, хв;

Кв – коефіцієнт виконання норм, Кв1,3;

Сп.-.з. – коп/хв при попередніх розрахунках може бути прийнято згідно з табл. 30.


8.7 Перелік операцій виготовлення заготовки для остаточно вибраного варіанта. Зображення послідовності виготовлення заготовки (при кількості переходів більше одного)


Як приклад інформація з цього питання наведена на сторінці 22,
рисунку 12, сторінці 35, рисунок 23.


Таблиця 30 – Хвилинні приведені витрати


Модель верстата

Хвилинні приведені витрати, коп/хв

Модель верстата

Хвилинні приведені витрати, коп/хв

Модель верстата

Хвилинні приведені витрати, коп/хв

1А616К

16Б16А

1К62Б

16К20

16К20П

1М63

1512

1516

1525

1341

2М103П

2Н106П

2М112

2Н125Л

2Н125

2Н135

2Н135Л

1,84

2,84

2,11

2,09

2,11

2,24

3,48

3,85

4,83

2,07

1,64

1,66

1,67

1,77

2,42

1,9

2,43

2Л53

2М55

2411

2421

2431

2В440А

2455

2611

2А620

3М151

3М151В

3Б95

4531

6Р11

6Н12П

6Р12

6Р12Б

2,5

2,01

2,43

2,52

3,6

3,16

3,79

3,05

4,25

2,73

2,62

2,38

1,87

2,06

2,18

2,16

2,26

6Р13

6Р13Б

6А75В

675П

676П

1К62ПУ

1К62Ф3

16К20Ф3

1713Ф3

16611МФ3

ТПК-126В

АТПр-2М12

1М63Ф306

1А616Ф302

16Б16Ф3

14Б11ПФ3

16К20РФ3

2,28

2,4

2,31

1,96

2,44

2,01

2,7

3,7

4,0

2,25

2,44

3,6

4,64

2,31

3,26

2,4

3,85


Продовження таблиці 30


Модель верстата

Хвилинні приведені витрати, коп/хв

Модель верстата

Хвилинні приведені витрати, коп/хв

15122Ф3

1516Ф2

1512Ф3

1516Ф3

1525Ф2

2Д450АФ2

2Д450ПР

2А620Ф2

2А622Ф3

2Р118Ф2

2Е118Ф2

2Р135Ф2

2М55Ф2

ОФ-72Б

3М151Ф2

5,31

5,4

5,15

5,4

6,4

3,72

3,54

4,17

5,1

3,53

2,4

3,13

3,66

2,11

3,01

4531П

4532

4531Пр

6Р13РФ3

ЛФ-66

6520Ф3

ЛФ-200

6Р13Ф2

6520РФ3

654Ф3

654РФ3

6А76ПФ2

6А76ПМФ2

6902ПМФ2

690417МФ2

1,83

1,83

1,63

3,31

2,23

2,58

2,93

2,56

2,76

2,26

7,85

3,92

5,44

6,88

7,01


Тшт-к наближена визначити за формулою:


Тшт-к = То·к (19)


Формули для розрахунку То наведено в таблиці 31, к – в таблиці 32.


Таблиця 31 – Наближені формули для визначення норм часу на оброблювані поверхні


Основний технологічний час при методах обробки, То·10-3, хв

Формула

1

2

Чорнове обточування за 1 прохід

Чорнове обточування за 11 квалітетом

Чорнове обточування за 9 квалітетом

Чорнове підрізання торця, Ra 6,3

Чистова підрізання торця, Ra 1,6

Відрізання

Чорнове і чистове обточування фасонним різцем

Шліфування грубе за 11 квалітетом

Шліфування чистове за 9 квалітетом

Шліфування чистове за 6 квалітетом

Розточування отворів на токарному верстаті

Свердління отворів

Розсвердлювання отворів d = 20…60

Зенкерування

Розвертання чорнове

Розвертання чистове

Внутрішнє шліфування отворів 9 квалітету

Внутрішнє шліфування отворів 7 квалітету

Чорнове розточування отворів за один прохід Ra = 12,5

Чорнове розточування під розвертання

Розвертання плавальною розверткою за 9 квалітетом

Розвертання плавальною розверткою за 7 квалітетом

(d – діаметр, мм; l – довжина оброблюваної поверхні, мм; D – діаметр оброблюваного торцю, мм; D-d – різниця найбільшого і найменшого діаметрів оброблюваного торця, мм)

Протягування отворів і шпонкових канавок (l – довжина протяжки, мм)

Стругання чорнове на повздовжньо-стругальних верстатах

Стругання чистове під шліфування або шабрування

Фрезерування чорнове торцевою фрезою:

за прохід

чистове

Фрезерування чорнове циліндричною фрезою

0,17dl

0,1dl

0,17dl

0,037(D-d)

0,052(D-d)

0,19D

0,63(D-d)

0,07dl

0,1dl

0,15dl

0,18dl

0,52dl

0,31dl

0,21dl

0,43dl

0,86dl

1,5dl

1,8dl

0,2dl

0,3dl

0,27dl

0,52dl

0,4l


0,065Bl


0,034Bl


6l

4l

7l